AN ŞCOLAR 2014- 2015
102_7006.JPG


An şcolar 2013 -2014
Documente metodice pentru clasa pregatitoare si I1. Adresa ISJ Tulcea


2. Model Planificare calendaristica - clasa pregatitoare si I
Unitatea de învăţământ………………………………………………………..
Clasa pregătitoare/ clasa I ………
An şcolar 2013-2014
Nume, prenume cadru didactic………………………………………………

Planificare calendaristică

Nr.
crt
Teme
Perioada
Disciplina
Competenţe
(coduri)
Conţinuturi (din programa şcolară)
Nr.
ore
Observaţii
1.
Să ne cunoaştem!
2 săpămâni
16.09-28.09
2013
CLR
-
-
-…….
-
-
-……..


MEM
AVAP
MM
DP
EF
2.
Toamna
…..

….Notă:
1. CLR-Comunicare în limba română; MEM-Matematică şi explorarea mediului; AVAP-Arte vizuale şi abilităţi practice; MM-Muzică şi mişcare; DP-Dezvoltare personală, EF-Educaţie fizică
2. Este posibil ca în anumite situaţii EF să fie predată de profesor şi atunci nu se va regăsi în această planificare
3. În rubrica Observații se precizează clar datele de început şi de încheiere ale fiecărui proiect.
4. Tabelul se continuă pentru întreg anul şcolar, după modelul de mai sus, cu toată tematica proiectelor ce urmează a fi parcurse.

3. Model Proiectare unitate tematica -clasa pregatitoare si I
Proiectarea unității tematice ……………………………………………………………………

Unitatea de învăţământ………………………………………………………..
Clasa pregătitoare/clasa I ………
An şcolar 2013-2014
Nume, prenume cadru didactic………………………………………………
Perioada: ……………………………………………………..

Ziua
Competenţe

specifice
Activități integrate și forme de organizare
Detalii de conținut
Resurse materiale
Evaluare formativă-metode şi instrumente
L
U
N
I
Activități integrate
Ora 1
Disciplina dominantă/competenţe (coduri)
Discipline conexe/competenţe (coduri)
Ora 2
Disciplina dominantă/competenţe (coduri)
Discipline conexe/competenţe (coduri)
Ora 3
Disciplina dominantă/competenţe (coduri)
Discipline conexe/competenţe (coduri)
Ora 4
Disciplina dominantă/competenţe (coduri)
Discipline conexe/competenţe (coduri)

M
A
R
Ț
I
Activități integrate
………………………

Observaţii:
- La clasa pregătitoare/clasa I, cadrul didactic va realiza proiectare didactică / predare efectivă la clasă integrat, la toate disciplinele din planul cadru.
- Tabelul se continuă pentru întreaga unitate tematică, după modelul de mai sus.

4. Nota- Programul de recuperare pentru elevi cu dificultati de invatare
Toate unităţile de învăţământ cu ciclu primar vor organiza program de recuperare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (elevi cu certificat CES, elevi care s-au aflat cel puţin o dată în situaţia de eşec şcolar manifestat prin corigenţe la disciplinele Limba şi literatura română şi/sau Matematică sau repetenţie, elevi care nu şi-au format la nivel satisfăcător capacităţile prevăzute prin obiectivele cadru la disciplinele menţionate anterior).
Responsabilii de comisii metodice vor monitoriza desfăşurarea programului conform graficului.
De asemenea, aceste activităţi se vor monitoriza, prin inspecţii tematice, de către inspectorii de specialitate şi de către metodiştii ISJ pentru învăţământ primar.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT……………………………………………….
Nr. de inregistrare……………………….
GRAFICUL PROGRAMULUI DE RECUPERARE PENTRU ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CLASA
ÎNVĂŢĂTOR
NR. TOTAL ELEVI ÎN CLASĂ
NR. ELEVI CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ORE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR DE RECUPERARE
luni
marţi
miercuri
joi


Notă: tabelul va cuprinde toţi învăţătorii/institutorii din unitatea de învăţământ.

Director, Responsabil comisie metodică,

5.Fisa de monitorizare a elevilor din clasele pregatitoare si I
FIŞA DE MONITORIZARE
Unitatea de învăţământ:
Semestrul…..
Clasa pregătitoare/ Clasa I….
Nume, prenume cadru didactic ……….
An şcolar 2013-2014
Elev ……………………………………………………….

Cod pentru a marca nivelul fiecărui standard
||


N

IR
Semestrul I
UT1
UT2
UT3
UT4
UT5
UT.
I. Dezvoltarea fizică şi motrică

II. Dezvoltarea socio-emoţională

III. Dezvoltarea cognitivă

III.1. Procese psihice de cunoaștere și reprezentări matematice

III.2 Cunoașterea și înțelegerea lumii

IV. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării

V. Dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare
Pentru semestrul al II-lea se completează o altă fișă de monitorizare.
Aceasta vine în sprijinul completării raportului anual de evaluare.


COMPONENTA COMISIEI

NUMELE/PRENUMELE
UNITATEA(FACULTATEA,LICEUL)
ABSOLVITA
GRAD DIDACTIC(ANUL)
VECHIME IN INVATAMANT
BALDAU MIHAELA-GABRIELA
SCOALA POSTLICEALA PEDAGOGICA
GRAD DIDACTIC II
22 ANI 4 LUNI
BEJENARU MIHAELA
LICEUL PEDAGOGIC
FACULTATEA DE DREPT
GRAD DIDACTIC I
31 ANI
ILIE FLOAREA
LICEUL PEDAGOGIC-1975
GRAD DIDACTIC I-1992
38 ANI
NANULESCU EUGENIA
INSTITUTUL PEDAGOGIC DE INVATATORI/PLOIESTI
GRAD DIDACTIC I-1987
37 ANI 5 LUNI
NERASU MIRELA
LICEUL PEDAGOGIC TULCEA-2002
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI/PEDAGOGIE-2011
GRAD DIDACTIC DEFINITIVAT-2010
9 ANI 7 LUNI
SIOMCA ANISOARA
LICEUL PEDAGOGIC TULCEA
GRAD DIDACTIC I-1994
31 ANI
STATE MARUSEA
LICEUL PEDAGOGIC-1974
GRAD DIDACTIC I-2004
35 ANI
STROIE OANA
LICEUL PEDAGOGIC TULCEA-2002
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIE/PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR-2010
GRAD DIDACTIC II-2009
11 ANI
SPANGHE GEORGETA
LICEUL PEDAGOGIC TULCEA
GRAD DIDACTIC I
45 ANI
RESPONSABILITATILE MEMBRILOR COMISIEI GRADINITA-CLASA PREGATITOARE-CLASA INTAI

Nr crt
NUMELE SI PRENUMELE
CLASA
RESPONSABILITATI LA NIVELUL COMISIEI
METODICE
RESPONSABILITATI LA NIVELUL SCOLII
1
SPANGHE GEORGETA
GR.MICA
Centralizeaza participarea si implicarea cadrelor didactice la activitatile comisiei metodice

2
BALDAU GABRIELA-MIHAELA
GR.MIJLOCIE
Monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa de prescolari
Comisia pentru proiecte educative
Membru in comisia de redactare si corectare a revistei scolii
3
BEJENARU MIHAELA
GR.MARE
Organizeaza si desfasoara concursurile scolare
Membru in comisia cornul si laptele
Membru in comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor si pentru combaterea dezastrelor naturale ,situatii de urgenta.
4
SIOMCA ANISOARA
GR.MARE
Asigura legatura comisiei metodice cu comitetul de parinti
Membru in comisia de prevenire si stingere a incendiilor si pentru combaterea dezastrelor naturale,situatii de urgenta
5
ILIE FLOAREA
CLASA PREGATITOARE A
Indruma elevii din colectivul de redactie al revistei elevilor din ciclul –comisia-orarul scolar primar
Membru in comisia pentru siguranta in mediul scolii
6
STATE MARUSEA
CLASA PREGATITOARE B
Centralizeaza organizarea activitatilor de pregatire speciala a elevilor ramasi in urma la invatatura sau cei cu performanta
Membru in comisia pentru siguranta in mediul scolii
7
STROIE OANA
CLASA PREGATITOARE C
Intocmeste procese verbale la fiecare sedinta a comisiei metodice

8
NERASU MIRELA
CLASA I A
Intocmeste dosarul comisiei metodice si raspunde de completarea acestuia cu materialele aferente;stabileste impreuna cu membrii comisiei tematica sedintelor comisiei;prezinta membrilor comisiei informatii cu privire la activitatile semestriale si anuale.
Responsabil comisia metodica
9
NANULESCU EUGENIA
CLASA I B
Centralizeaza participarea si implicarea cadrelor didactice la activitatile comisiei metodice


INCADRARI
NUMELE SI PRENUMELE
SPECIALITATEA
NR.ORE
CLASELE
BALDAU MIHAELA-GABRIELA
EDUCATOARE
25 ORE
GRUPA MIJLOCIE
BEJENARU MIHAELA
PROFESOR INVATAMANTUL PRESCOLAR
25 ORE
GRUPA MARE
ILIE FLOAREA
INVATATOARE
16 0RE
CLASA PREGATITOARE A
NANULESCU EUGENIA
INVATATOARE
17 ORE
CLASA I B
NERASU MIRELA
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR
17 ORE
CLASA I A
SIOMCA ANISOARA
EDUCATOARE
25 ORE
GRUPA MARE
STATE MARUSEA
INVATATOARE
16 ORE
CLASA PREGATITOARE B
STROIE OANA
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR
16 ORE
CLASA PREGATITOARE C
SPANGHE GEORGETA
EDUCATOARE
25 ORE
GRUPA MICA

CADRE DIDACTICE INSCRISE LA GRADE DIDACTICE

NR.CRT
NUMELE SI PRENUMELE
GRAD DIDACTIC
SESIUNEA
1
BALDAU GABRIELA-MIHAELA
I
2014-2016
2
NERASU MIRELA
II
2015
3
STROIE OANA
I
2014-2016

Grafic de pregatire pentru performanta

NR CRT
NUMELE SI PRENUMELE
CLASA
ZIUA
ORA
1
SPANGHE GEORGETA
GR.MICA
-
-
2
BALDAU GABRIELA -
MIHAELA
GR.MIJLOCIE
-
-
3
BEJENARU MIHAELA
GR.MARE
-
-
4
SIOMCA ANISOARA
GR.MARE
-
-
5
ILIE FLOAREA
CLASA
PREGATITOARE
A
-
-
6
STATE MARUSEA
CLASA
PREGATITOARE
B
-
-
7
STROIE OANA
CLASA
PREGATITOARE
C
-
-
8
NERASU MIRELA
CLASA I A
VINERI
12-12,45
9
NANULESCU EUGENIA
CLASA I B
-
-

PROGRAM DE RECUPERARE

NR.CRT.
NUME SI PRENUME
CLASA
ZIUA
ORA
1
SPANGHE GEORGETA
GR. MICA
-
-
2
BALDAU GABRIELA-
MIHAELA
GR.MIJLOCIE
-
-
3
BEJENARU MIHAELA
GR.MARE
-
-
4
SIOMCA ANISOARA
GR.MARE
-
-
5
ILIE FLOAREA
CLASA
PREGATITOARE
A
-
-
6
STATE MARUSEA
CLASA
PREGATITOARE
B
-
-
7
STROIE OANA
CLASA
PREGATITOARE
C
-
-
8
NERASU MIRELA
CLASA I A
VINERI
12-12,45
9
NANULESCU EUGENIA
CLASA I B
-
-

GRAFICUL ACTIVITATILOR METODICE ALE COMISIEI GRADINITA-CLASA PREGATITOARE-CLASA I

SEMESTRUL I AN SCOLAR 2013-2014


NR CRT
TEMA ACTIUNII
DATA
FORMA DE ACTIVITATE
LOCUL DE DESFASURARE
CINE RASPUNDE
OBSER-VATII
1
-Planul managerial pe an scolar si semestrial
-Stabilirea activitatilor si responsabi-litatilor membrilor comisiei
-Realizarea analizei de nevoi si formularea obiective-
lor strategice si specifice
30.IX.
2013
-informare
-informare
-informare
-cabinetul metodic
-cabinetul metodic
-cabinetul metodic
Responsabi-
lul comisiei metodice Nerasu Mirela

2
Lectie demonstrativa la grupa mijlocie:
,,In lumea povestilor”-
Stimularea exprimarii libere a copiilor prescolari;
22.X.
2013
-lectie demonstra-tiva
-sala de grupa
Educ.BALDAU GABRIELA-MIHAELA

3
Lectie demonstrati-
va la clasa pregatitoare C:,,Carnavalul toamnei”-Dezvoltarea spiritului de echipa in cadrul clasei de elevi;
12.XI.
2013
-lectie demonstra-tiva
-sala de clasa
Prof.inv.pri-
mar Stroie Oana

4
Actiune metodica pe judet;
Metoda didactica sursa de organizare si desfasurare a procesului de predare,inva-tare ,evaluare-exercitii demonstrative
18-30 XI
2013
Activitate practica
Scoala Gimnaziala Nufaru
Responsabilul gr.metodice-prof.inv IDA STEFAN

5
,,Spiritul sarbatorilor de iarna”
Tehnici si metode de lucru utilizate in orele de abilitati practice.
10 XII 2013
Activitate practica
Cabinetul metodic
Responsabilul comisiei metodice,edu-catoarele si inv.claselor 0-1

6
Realizarea unor teste de evaluare pe semestrul I;
-elaborarea si interpretarea testelor si stabilirea unor masuri ameliorative
20-24 I
2014
Activitate practica
Cabinet metodic
Prof.inv NERASU MIRELA,educ si inv claselor 0-1TABEL ELEVI CU CES

NR.CRT.
NUME SI PRENUME
CLASA(GRUPA)
1
CALANGIU DANIEL GEORGE
CLASA PREGATITOARE C
2
CODRIS PAUL ADRIAN
GRUPA MARE
3
TUDOR MATEI OCTAVIAN
GRUPA MIJLOCIE

Membrii :
1.Prof.inv. primar Axente Stela - cls.pregatitoare
2.nstitutor Nerasu Mirela - cls.pregatitoare
3.Prof.inv.prescolar - Pascu Maria - grupa mare
4.Educator - Baldau Mihaela Gabriela - grupa mica
5.Prof.inv.prescolar - Bejenaru Mihaela - grupa mijlocie
6.Prof.inv.primar -Paraschivoiu Aneta -cls.IA
7.Prof.inv.primar -Vladu Elena Otilia -cls.IB
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 TULCEA

Raport al comisiei metodice a educatoareleor si învățătorilor claselor pregatitoare si întai cu privire la activitatea desfășurată pe semestrul II
an școlar 2012-2013


I. Activitatea metodică/sesiuni de comunicari stiintifice(la nivelul scolii/la nivel judetean, la nivel national):
In semestrul II, fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective ) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.
Pentru a sprijini demersul educational, comisia metodica a educatoarelor și invatatorilor claselor pregătitoare și întâi,au participat la toate acțiunile metodice , participînd la discuții și având intervenții. Au prezentat referate si lectii deschise următoarele cadre:
NERASU MIRELA si AXENTE STELA- „ Valorificarea activitatilor de lucru manual la clasa pregatitoare„- material didactic din orele de activitati practice„-referat
VLADU OTILIA si PARASCHIVOIU ANETA- „ Cresterea eficientei invatarii prin interdisciplinaritate: fise de lucru„- referat
STRUTU MARIANA- lectie deschisa, proiect tematic: „ PASTELE- SARBATOARE DE SUFLET A ROMANILOR„( 26.04.2013)
II. Rezultate la concursuri si olimpiade:
BALDAU MIHAELA GABRIELA: „Flori pt. mama„-2 premii I(concurs national)
„Voinicel„- 7 premii I, 5 premii II(concurs national)
„Smarty„- 10 premii I, 6 premiiII (concurs international)
PASCU MARIA: „Voinicelul„- cupa Voinicelul( concurs national)
SIOMCA ANISOARA –„Voinicelul„- 6 premii I, 1 premiu II,3 premii III(concurs national)
„ Traditii si obiceiuri de Pasti„-1 premiu II, 1 mentiune,(concurs international),
„ Delta Dunarii„- 1 premiu II, 1 mentiune- faza judeteana
„Deschideti inima crestine„- 3 premii II( concurs international)
„Cele patru anotimpuri„- 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III(concurs international)
BEJENARU MIHAELA- ``Voinicelul” 13 premii I, (concurs national)
„Pastele in suflet de copil”- 4 premii de excelenta(concurs national)
„ Delta Dunarii”- premiul I, premiul II, premiul III, mentiune(concurs judetean)
NERASU MIRELA – „Voinicelul„- premiu I, premiu II, premiu II, mentiune(concurs national)
„ Smarty„- premiul I
AXENTE STELA- „Voinicelul”- premiul I, premiul II, premiul III(concurs nationala)
„Smarty”- premiul I, premiul II, premiul III, mentiune(concurs international)
PARASCHIVOIU ANETA-„Cangurasul matematic„-7 premii Excelent, 11 eleviF.B., 1elev B(concurs national)
VLADU OTILIA- „ Nuferii Deltei„- 1 premiu III, faza judeteana(dans modern)
STRUTU MARIANA- Micii exploratori„- 7 premii I, 6 premii II( faza nationala)

III. Activităti extracurriculare:
a) la nivelul fiecărei clase:
- GRUPELE DE GRADINITA:
BALDAU GABRIELA- serbare de 8 Martie, serbare de sfarsit de an scolar
BEJENARU MIHAELA – serbare de 8 Martie, 1 Iunie
-vizita la Centrul „Speranta”
- vizionari de spectacole de teatru
- ecologizare Parcul Ciuperca
- participare la concursuri pentru prescolari
SIOMCA ANISOARA- vizita la seviciul de ambulanta Tulcea
- vizita la Casa Cartii- Ludoteca
- vizita la Muzeul de Etnografie si Folclor
- vizita la Politia Tulcea- serviciul rutier
- CLASA PREGATITOARE A:
NERASU MIRELA- vizita la Biblioteca Judeteana Panait Cerna
- activitate de ecologizare-Parcul Scolii
- serbare scolara- 8 Martie, sfarsit de an scolar

- CLASA PREGATITOARE B :
AXENTE STELA- vizita la Muzeul de Etnografie si Folclor
- vizita la Casa Cartii- Ludoteca
- participare la spectacole de teatru de papusi
- centrul de joaca „NEMOLAND”
- serbare scolara- 8 Martie, sfarsit de an scolar
-
- Clasa I A , înv. PARASCHIVOIU ANETA:
-„Luceafarul poeziei romanesti„-concurs de poezie;
- „Iarna- anotimpul alb„- concurs de desene;
- „E ziua ta maicuta mea„- serbare scolara
- „Plantele medicinale„- activitate in parteneriat cu ICEM ;
- „Cinstim eroii neamului„- ;
- „ E ziua ta copile drag„- jocuri si concursuri in aer liber;
- „Vara- dulce vara„ –concurs de flori din hartie
- „Copii ajuta copii„- campanie umanitara in parteneriat cu B. J. Panait Cerna.
- „Festivalul martisorului„-in parteneriat cu Biblioteca Judeteana P. C.
- „Serbarea Abecedarului„- serbare scolara
-Clasa I B , prof. înv. VLADU OTILIA:
- „Poveste de iarna„- concurs national de desene in parteneriat cu Muzeul de
Etnografie si Folclor
- vizita la Muzeul de Etnografie si Folclor si la Acvariu
- „Dor de Eminescu„- concurs B.J. Panait Cerna
- „Copii ajuta copii„- campanie umanitara in parteneriat cu Biblioteca Judeteana P. C.
- „Pastele in suflet de copil„- concurs de creatie plastica
- excursie de documentare la Manastirea Celic si Manastirea Cocos
- concursul de dans judetean- „Nuferii Deltei„
- „Serbarea Abecedarului„- serbare scolara
- Clasa I C, prof.inv. STRUTU MARIANA:
- concurs de recitare ”Eminescu si copii”;
- „ Martisoare colorate„-activitati la Biblioteca judeteana PANAIT CERNA;
- „De ziua mamei„- serbare scolara
- „Plante medicinale„ si „Pesti din Delta Dunarii„-activitati in parteneriat cu ICEM
- „Copilarie fericita„- excursie de documentare
- „Copii ajuta copii„- campanie umanitara in parteneriat cu B. J. Panait Cerna.
- „Serbarea Abecedarului„- serbare scolara
b) Activitati educative la nivel judetean si national:
Vladu Otilia- concursul national „Poveste de iarna„-lucrari de creatie literara si plastica
- „Festivalul martisorului„- editia a IV-a
- concurs de creatie plastica„Pastele in suflet de copil„-in colaborare
cu UAPO si Biserica Trei Ierarhi
c) Proiecte:
Toate grupele de gradinita, clasele pregatitoare si clasele intai au participat si s-au implicat in proiectul desfasurat la nivelul comisiei metodice ” DOI PARTENERI ACELASI SCOP- EDUCAREA COPILULUI”care s-a finalizat cu chestionare date parintilor , prin care acestia au inteles importanta implicarii active si zilnice in viata si activitatea copiilor lor.
d) Parteneriate:
Grupele de gradinita : Clubul NEMOLAND, cu comitetele de parinti; editura EDU, CI.E.M.D, teatrul de papusi ”DINAMIC”, Muzeul de Etnografie si Arta Populara, B.J. „PANAIT CERNA„
Clasele pregatitoare si intai: ICEM, Biblioteca judeteana Panait Cerna, Muzeul de Etnografie si Arta Populara, cu comitetele de parinti;

IV. Analiza activitătii
Puncte tari:
ü Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă a fiecărui cadru didactic;
ü Învăţătorii si educatoarele au colaborat bine cu comitetele de părinţi;
ü Parteneriatele educaţionale ne-au permis realizarea unei colaborări active ;
ü Activităţile desfăşurate au fost benefice ;
ü Implicarea învăţătorilor si educatoarelor în activităţi extraşcolare (serbări, expoziţii, concurs de desene, excursii, parteneriate);
ü Perfecţionarea constantă a întregului personal didactic;
Puncte slabe:
Ø nu sunt generalizate intotdeauna experientele pozitive sau cand se incearca, aceastea nu au rezonanta potrivita
Ø nu exista intotdeauna motivare si mobilizare din partea cadrelor didactice pentru promovarea noului
Ø situatia la invatatura este buna, dar exista si cativa elevi cu probleme de adaptare
Ø deficiente in proiectarea corecta a probelor de evaluare sumativa
Ø activitatea de informare si documentare cu noutati stiintifice se face sporadic
Ø nu au fost realizate decat foarte spordaic asistente si interasistentele
Ø lipsa de experienta privind elaborarea de proiecte de finantare

Măsuri de remediere:
· Îmbunătăţirea calităţii actului didactic;
· Susţinerea bazei materiale prin resurse alternative;
· Găsirea unor surse de finanţare pentru propriile proiecte,
· Încurajarea performanței școlare;
· Motivarea cadrelor didactice pentru înscrierea la concursuri profesionale, salarii de merit, gradaţii de merit etc;
· Respectarea legii în orice demers;
· Colaborări cu societatea civilă;
· Desfăţurarea activităţilor demonstrative la Comisia metodică şi în cadrul parteneriatelor educaţionale;
· Implicarea în problematica socială a elevilor;
Intocmit , responsabil comisie metodica, prof.inv. STRUTU MARIANA


Martişoare pentru mama - Grădiniţă -educ.Bejenaru Mihaela
DSC02079.JPG DSC02082.JPG

Martisor on PhotoPeachSCOALA GIMNAZIALA NR. 12

TULCEA


COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR ȘI ÎNVĂȚĂTORILOR CLASELOR PREGĂTITOARE SI ÎNTÂIANUL SCOLAR 2012-2013PLAN MANAGERIALIdealul educational al scolii vizeaza dezvoltarea libera si armonioasa a indivizilor si formarea personalitatii autonome si creative.

Reforma din invatamant in concordanta cu idealul educational se adreseaza elevilor care vor intra in viata sociala si profesionala. Drept urmare avem datoria si responsabilitatea de a-i pregati pe acestia pentru schimbarile ce vor avea loc.

In invatamantul preșcolar și primar trebuie sa se asigure educatia elementara pentru toti copii, formarea personalitatii copilului respectand nivelul si ritmul sau de dezvoltare, inzestrarea acestuia cu acele cunostinte, capacitati si atitudini care sa stimuleze raportarea efectiva si creativa la mediul social si natural.

Pentru asprijini demersul educational, comisia metodica a educatoarelor și invatatorilor claselor pregătitoare și întâi, si-a propus pentru acest an scolar urmatoarele obiective: 1. Asigurarea calității educației;
 2. Facilizarea și favorizarea schimbului de experiență didactică;
 3. Folosirea intensivă a tehnologiilor didactice moderne în activitatea didactică;
 4. Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor;
 5. Menținerea cadrelor didactice în circuitul informației, necesar exercitării profesiei didactice,
 6. Asigurarea calității proceselor de predare – învățare și a seviciilor educaționale;
 7. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
 8. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
 9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate;

Responsabil comisie metodica : prof. inv. Strutu MarianaMASURI DE INDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE 1. Proiectarea activitatilor didactice prin lecturarea integrala a programelor si intocmirea planificarilor anuale si pe unitati de invatare ,in scopul asigurarii unui raport corespunzator intre obiectivele generale ale educatiei, obiectivele disciplinelor de invatamant si ale fiecarei lectii in parte, concretizate in demersuri didactice personalizate si pe unitati de invatare.


Termen: 15 oct.2012 Raspund: toate cadrele didactice

 1. Panificarea activitatilor extascolare si extracurriculare in conformitate cu dorintele elvilor, pentru a preveni si combate excluderea de la reusita scolara si pentru valorificarea potentialului fiecarui elev.Termen: 15 oct.2012 Raspund: toate cadrele didactice 1. Evaluarea permanentaa elevilor si notarealor in conformitate cu descritorii de performanta si a standardelor curriculare de performanta prevazute in curriculum.Termen: permanent Raspund: toate cadrele didactice


 1. Organizarea unor activitati comune(lectii demonstrative, schimburi de experienta, masa rotunda, referate) in directia dezvoltarii competentelor metodologice si a unui management de echipa.


Termen: permanent Raspunde: Strutu Mariana


 1. Participarea activa a familiei in educatia copiilor pentru a preveni esecul scolar si tinerea unei legaturi permanente cu familia pentru a cunoaste evolutia elevilor.


Termen : permanent Raspund: toate cadrele didactice 1. Intensificarea activitatilor de parteneriat cu gradinitele, scolile si institutiile locale (Biblioteca Judeteana, Centrul cultural Jean Bart, muzee)capabile sa dezvolte la elevi sentimente, curiozitati, deprinderi, cunostinte, atitudini necesare formarii personalitatii.


Termen: permanent Raspund: toate cadrele didactice
SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEAGRAFICUL ACTIVITATILOR METODICE

SEMESTRUL I

AN SCOLAR 2012-2013

Nr.
crt.
Tema activitatii
Data
Forma de
activitate
Locul
desfasurarii
Cine
raspunde
Obs.
1
-Prezentarea planului managerial;
-Construirea proiectului programului de activitate pe sem. I;
-Stabilirea activitatilor si responsabilitatilor;
27
sept.
Sedinta de lucru
Cabinetul metodic
Strutu Mariana

2
-Elaborarea proiectului educationael DOI PARTENERI ACELASI SCOP-EDUCAREA COPILULUI
15
oct.
Sedinta de lucru
Cabinetul metodic
Strutu Mariana

3
”Corectarea tulburarilor de comportament ale prescolarilor”
28
noi.
Referat
Cabinet metodic
Siomca Anisoara

4
”Sa impartasim din realizarile copiilor”
19
dec.
Activitate practica
Activitate de parteneriat cu ”Clubul Nemoland” finalizat printr-o expozitie
Baldau Gabriela
Pascu Maria


Incadrarea membrilor Comisiei metodice a educatoarelor și invatatorilor claselor pregatitoare si întâi

Nr.crt.
Numele
si prenumele
Clasa la care preda
Nr
ore
Responsabilitati la comisie
Responsabilitati la nivel de scoala, regional si national
1
PASCU MARIA
grupa
mare
25
-monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă de prescolari

2
SIOMCA ANISOARA
grupa mijlocie
25
-asigură legătura comisiei metodice cu comitetele de părinţi
-comisia PSI
3
BEJENARU MIHAELA
grupa mijlocie
25
-organizarea si desfasurarea concursurilor
-comisia ”cornul si laptele
4
BÂLDAU GABRIELA
grupa
mica
25
-întocmeşte procesu-verbal la fiecare dintre şedinţele comisiei metodice;
-comisia ”cornul si laptele
5
NERASU MIRELA
preg. A
19
informează membrii comisiei prin diferite mijloace (oral, scris) despre acţiunile desfăşurate în cadrul comisiei sau la nivel zonal / judeţean;
(semnare convocator)

6
AXENTE STELA
preg. B
19
-îndrumă elevii din colectivul de redacţie a revistei elevilor din ciclul primar;
-comisia-orarul scoalar
7
PARASCHIVOIU ANETA
I A
17
centralizează organizarea activităţilor de pregătire specială a elevilor rămaşi în urmă la învăţătură sau a elevilor cu performanţe (consultaţii, meditaţii)

8
VLADU OTILIA
I B
17
centralizeaza participarea si implicarea cadrelor didactice la toate activitatile comisiei metodice la nive de scoala, sau judet
-comisia ”cornul si laptele
9
STRUTU MARIANA
IC
17
-întocmeşte dosarul comisiei metodice şi răspunde de completarea acestora cu materialele aferente;
-prezintă membrilor comisiei informări asupra activităţii semestriale şi anuale;
-stabileşte împreună cu membrii comisiei tematica şedinţelor comisiei
responsabil comisie metodicaPlanificari - prof.inv.primar Aneta Paraschivoiu clasa I A
Moonrise - Classical New Age Piano Music