Activităţile metodice judeţene pentru anul şcolar 2015/2016
BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICĂ

Semestrul I
  • Biologie: 07.11.2014, ora 9.30
Tema: Raportul dintre metodele tradiţionale şi metodele activ- participative în strategia didactică eficientă
Locul de desfăşurare: Şcoala nr. 12 Tulcea
Responsabili: prof. Stupineanu Valentina, prof. Cherciu Maricela, prof. Fodor Monica, prof. Petrov Daniela, prof. Avram Luminiţa, prof. Manole Denisa
Participă: profesorii de biologie din toate centrele metodice
  • Fizică şi chimie - liceu: 24.10.2015, ora 9.30
Tema: Selectarea şi pregătirea elevilor în vederea participării la sesiunile de comunicări ştiinţifice şi la concursuri extraşcolare cu tematică experimentală
Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea
Responsabili:
- Fizică: prof. Ivanov Anişoara, prof. Păcurar Stana
- Chimie: prof. Savu Laura, prof. Chirilă Nicoleta
Participă: profesorii de chimie şi de fizică din toate centrele metodice

  • Fizică şi chimie - gimnaziu : 31.10.2015, ora 9.30
Tema: Raportul dintre metodele tradiţionale şi metodele activ- participative în strategia didactică eficientă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Nifon Bălăşescu” Tulcea
Responsabili:
- prof. Grama Gina, prof. Petcu Rodica, prof. Împuşcatu Antoneta, prof. Cleşiu Marin Constantin
Participă: profesorii de chimie şi de fizică din toate centrele metodice

Semestrul II
  • Biologie: mai 2016
Tema: Festivalul Păstoritului – participare la sesiunea de comunicări
Locul de desfăşurare: Sarighiol de Deal
Responsabil: inspector şcolar de biologie
Participă: profesorii de biologie din toate centrele metodice
  • Fizică şi chimie- liceu şi gimnaziu: 27.02.2016, ora 9.30
Tema: Modalităţi de diferenţiere a strategiei didactice în vederea optimizării rezultatelor elevilor cu ritm lent de învăţare şi ale elevilor capabili de performanţă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Al. Ciucurencu” Tulcea
Responsabili: prof. Pârâu Silvia, prof. Oprescu Narcis-Doru, prof. Bîlea Olguţa, prof. Cotoi Didina, prof. Udrea Mihaela, prof. Trică Cornelia
Participă: profesorii de chimie şi de fizică din toate centrele metodice

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014
ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMARSemestrul I
Forme de activități integrate
Loc de desfășurare Palatul Copiilor Tulcea
Data: 25 noiembrie 2013
Semestrul al II-lea
Educația în aer liber
Loc de desfășurare Palatul Copiilor Tulcea
Data: 28 aprilie 2014
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Semestrul I
Metoda didactică - sursă sigură de organizare şi desfăşurare a procesului de predare – învăţare - evaluare (activități demonstrative la clasele II-IV)
Perioada: 18-30 noiembrie 2013
Semestrul al II-lea
Predarea / învățarea integrată – nivel superior de aplicare a principiului interdisciplinarității – activități demonstrative (clasa pregătitoare și clasa I)
Perioada: 19-30 mai 2014

Notă: Locul, data, ora vor fi stabilite şi transmise la ISJ Tulcea de către responsabilii grupelor metodice până la data de 20 octombrie 2013. Prezenţa la activităţile metodice este obligatorie.

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Semestrul I
Utilizarea strategiilor didactice interactive în studierea limbii și a literaturii române din perspectiva interdisciplinarității (lecţie demonstrativă, dezbatere)
Liceul Tehnologic ,,Simion Leonescu Luncavița
Data: 16 noiembrie 2013, orele 9.00
Semestrul al II-lea
Tehnici și strategii didactice utilizate la lecțiile de limba și literatura română în vederea pregătirii elevilor pentru examenele naționale (lecție demonstrativă, dezbatere)
Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” Tulcea
Data: 15 martie 2014, orele 9.00

LIMBI MODERNE
Semestrul I
1. Utilizarea metodelor interactive în predarea lecţiilor de limbi moderne
- Abordare teoretică: catedra de limbi moderne a şcolii gazdă
- Prezintă secvenţe de lecţii filmate: Şapcă Veronica (Şcoala Gimnazială Ciucurova), Covaci Diana (Şcoala Gimnazială „Nifon Bălăşescu” Tulcea) şi Baban Lorena (Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa” Tulcea).
- Coordonează prof. metodist Ivanof Violeta (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea).
Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea
Data: 23 noiembrie 2013, orele 9.30
2. Ateliere de lucru pentru profesorii necalificaţi, în curs de calificare şi debutanţi
Coordonează:
- limba franceză: Vatră Daniela (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea);
- limba engleză: Banea Mioara (Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea).
Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea
Data: 16 noiembrie 2013, orele 9.30
Semestrul al II-lea
1. Strategii didactice diferenţiate utilizate în predarea limbilor moderne
- Abordare teoretică: catedra Liceului Teoretic„Ion Creangă” Tulcea, Şcolii Profesionale „Danubius” Tulcea şi Colegiului Agricol „Nicolae Cornăţeanu” Tulcea
- Prezintă secvenţe filmate de lecţie: Stoian Mădălina (Colegiul „Brad Segal” Tulcea), Necula Ana-Maria (Liceul Teoretic „Jean Bart” Sulina”) şi Pătrăşcoiu Adnana (Şcoala Gimnazială Sf. Gheorghe).
- Coordonează prof. metodist Georgescu Mirela (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea).
Palatul Copiilor Tulcea
Data: 26 aprilie 2014, orele 9.30

2. Ateliere de lucru pentru profesorii necalificaţi, în curs de calificare şi debutanţi
Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea
Data : 15 februarie 2014, orele 9.30
Coordonează:
- limba franceză: Vatră Daniela (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea)
- limba engleză: Banea Mioara (Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea)
LIMBI MATERNE
Semestrul I

Diversificarea modalităților de desfășurare a activității didactice la orele de limbi materne / religie ortodoxă de rit vechi (Lecții deschise / Dezbateri)
Şcoala Gimnazială Sarichioi
Data: 7 decembrie 2013, orele 10.00

Semestrul al II-lea

Abordarea textului literar la orele de limba maternă (Lecții deschise / Dezbateri) Liceul ,,Dimitrie Cantemir” Babadag Data: 3 mai 2014, orele 10.00MATEMATICĂSemestrul I
1. Prezentarea evaluărilor internaţionale TIMSS şi Pirls
2. Concluzii rezultate în urma inspecţiei de specialitate MEN şi planul de măsuri
3. Examenele naţionale
Profesori de gimnaziu şi liceu, zona Tulcea şi Babadag
Şcoala Gimnazială ,,Nifon Bălăşescu” Tulcea
Data: 9 noiembrie 2013, orele 10.00
Profesori de gimnaziu, zona Măcin
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Măcin
Data 16 noiembrie 2013, orele 10.00
Semestrul al II-lea
1. Prezentarea concluziilor simulărilor pentru examenele naţionale
2. Prezentarea planului de măsuri pentru pregătirea examenelor naţionale
Profesori de gimnaziu şi liceu, zona Tulcea şi Babadag
Colegiul Economic ,,Delta Dunării” Tulcea
Data: 4 aprilie 2014, orele 14.00
Profesori de gimnaziu, zona Măcin
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Măcin
Data: 5 aprilie 2014, orele 14.00
INFORMATICĂSemestrul I
1. Atestatul la informatică. Examenele naţionale 2014
2. Elemente de proiectare didactică
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea
Data: 23 noiembrie 2013, orele 10.00

Semestrul al II-lea
1. Prezentarea concluziilor simulărilor pentru examenele naţionale
2. Prezentarea planului de măsuri pentru pregătirea examenelor naţionale
Colegiul Economic ,,Delta Dunării” Tulcea
Data: 4 aprilie 2014, orele 14.00
BIOLOGIE
Semestrul I
Abordări inter şi transdisciplinare în predare – învăţare – evaluare la biologie
Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea
Data: 9 noiembrie 2013, orele 10.00
Responsabili:
- prof. Buică Marian (Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Babadag, clasa a V-a),
- prof. Băisan Nicuţa (Şcoala Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea, clasa a V-a),
- prof. Anagnoste Mariana (Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea, clasa a VI-a),
- prof. Dumitru Vladimir (Şcoala Gimnazială „Gheorghe Banea” Măcin, clasa a VI-a),
- prof. Stanciu Ana (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea, clasa a IX-a),
- prof. Gherghişan Ecaterina (Colegiul „Brad Segal” Tulcea, clasa a X-a).
Participă profesorii de biologie din toate centrele metodice.

Semestrul al II-lea
Aplicaţie în teren „Cheile Dobrogei – studiul fenomenelor carstice şi a modificărilor antropice produse în peisaj”
Responsabili: Inspector de specialitate, prof. Daniela Petrov, prof. Avram Luminţa, prof. Anton Niculina
Participă profesorii de biologie din toate centrele metodice.
Data: 10 mai 2014
FIZICĂ - CHIMIESemestrul I
Abordări inter şi transdisciplinare în predare – învăţare – evaluare la fizică și chimie
Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea
Data: 2 noiembrie 2013, orele 10.00
Responsabili fizică:
- prof. Jabă Tudor Cerasela (Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea, clasa a VI-a),
- prof. Păcurar Stana (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea, clasa a VI-a),
- prof. Trică Cornelia (Colegiul „Brad Segal” Tulcea, clasa a X-a).
Responsabili chimie:
- prof. Împuşcatu Antoneta (Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” I.C. Brătianu, clasa a VII-a),
- prof. Simionov Mirela (Şcoala Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea, clasa a VIII-a),
- prof. Sirotenco Doina (Colegiul Agricol „N. Cornăţeanu” Tulcea).
Participă profesorii de fizică şi chimie din toate centrele metodice.

Semestrul al II-lea

Aplicaţie în teren „Cheile Dobrogei – studiul fenomenelor carstice şi a modificărilor antropice produse în peisaj”
Responsabili: Inspector de specialitate, prof. Daniela Petrov, prof. Bâlea Olguța, prof. Cehan Adelina
Participă profesorii de fizică și chimie din toate centrele metodice.
Data: 10 mai 2014

GEOGRAFIE
Semestrul I
1. Utilizarea metodelor interactive în predarea lecţiilor de geografie
Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea
Data: 16 noiembrie 2013, orele 9.30
- Abordare teoretică: catedra Liceului „Constantin Brătescu” Isaccea
- Prezintă secvenţe de lecţii filmate: Stoica Florica (Liceul Tehnologic „Vasile Bacalu” Mahmudia), Dobre Lavinia (Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Nufăru) şi Vasile Lidia (Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Babadag).
- Coordonează prof. metodist Gherghină Mariana (Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea).
2. Sesiune de comunicări şi referate ştiinţifice şi metodice
Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea
Data: 7 decembrie 2013, orele 9.30
Coordonează inspectorul de specialitate.

Semestrul al II-lea
1. Relaţiile profesor-elevi – factor de stimulare a învăţării geografiei
Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea
Data: 22 februarie 2014, orele 9.30
- Abordare teoretică: catedra Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea
- Prezintă secvenţe de lecţii filmate: Constantin Teodor (Şcoala Gimnazială „Panait Cerna” Cerna), Neagu Liliana (Şcoala Gimnazială Jijila) şi Radu Daniela Anca (Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea).
- Coordonează prof. metodist Antonescu Niculae (Şcoala Gimnazială „Ion Neniţescu” Tulcea).

2. Simpozionul din cadrul Festivalului Internaţional al Păstoritului
Sarighiol de Deal
Data: mai 2014
3. Sesiuni de comunicări în cadrul Conferinţei Naţionale a Profesorilor de Geografie Tulcea (locaţiile vor fi comunicate ulterior)
Data: 28 mai – 1 iunie 2014
Coordonează inspectorul de specialitate.
4. Aplicaţie în Turcia (Istanbul, Pamukkale, Efes)
Data: iunie - iulie 2014
Coordonează inspectorul de specialitate.

ISTORIE ȘI ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Semestrul I
Corelaţia dintre conţinutul lecţiei cu strategia didactică în lecţiile de istorie / socio – umane (dezbatere pe baza unor lecţii înregistrate)
Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea
Data: 7 decembrie 2013, orele 10.00
Semestrul al II-lea
Structurarea şi organizarea resurselor materiale / mijloacelor de învăţământ necesare desfăşurării unei lecţii de istorie / socio – umane (schimb de experienţă, dezbatere)
Colegiul „Brad Segal” Tulcea
Data: 17 mai 2014, orele 10.00
ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Semestrul I
Cultivarea inteligenţei emoţionale în mediul şcolar – factor al îmbunătăţirii relaţiilor interpersonale (activitate demonstrativă şi aplicaţii practice)
Responsabili: prof. Bălan Iulia Nicoleta, prof. Batiste Jenica, prof. Dălcăran Niculina
C.J.R.A.E. Tulcea
Data: 29 noiembrie 2013, orele 11.00
Semestrul al II-lea
Utilizarea platformelor social - media în consilierea şcolară (atelier de lucru)
Responsabili: prof. Acsente Daniel, prof. Ilie Cătălina
Colegiul Economic ,,Delta Dunării” Tulcea
Data: 21 martie 2014, orele 11.00
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
Semestrul I
Metode practice adecvate corectării tulburărilor de citit - scris ce apar pe fondul tulburărilor de pronunţie (dezbatere pe baza unei lecţii susţinute şi înregistrate)
Responsabil: prof. psihopedagog Machedon Mihaela
Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea
Data: 29 noiembrie 2013, orele 10.00
Semestrul al II-lea
Stimularea cognitivă a copilului cu deficiență mintală şi dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (dezbatere)
Responsabil: profesor - educator Gheorghe Maria
Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea
Data: 28 februarie 2014, orele 10.00
CABINETE LOGOPEDICE
Semestrul I
Metode de intervenţie timpurie la copiii cu deficienţe multiple (activităţi practice)
Responsabili: prof. Dumitrescu Ştefan, prof. Dima Nicoleta
Şcoala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale” Tulcea
Data: 29 noiembrie 2013, orele 11.00

Semestrul al II-lea
Modalităţi de intervenţie în terapia retardului de limbaj (lecţii demonstrative)
Responsabili: prof. Mâţă Elena, prof. Zimbilschi Dorina
Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna” Tulcea
Data: 25 aprilie 2014, orele 11.00
RELIGIE
Semestrul I
Raportul dintre metodele tradiționale și metodele activ participative în lecția de religie (dezbatere)
1. Centrul metodic Tulcea – Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea
Data: 1 noiembrie 2013, orele 14.30
2. Centrul metodic Măcin – Şcoala Gimnazială Greci
Data: 16 noiembrie 2013, orele 10.00
Semestrul al II-lea
Sfintele Taine – metode de predare moderne și izvor de sfințenie (dezbatere)
1. Centrul metodic Tulcea – Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea
Data: 14 februarie 2014, orele 14.30
2. Centrul metodic Măcin – Liceul Teoretic ,,Gheorghe Munteanu Murgoci”
Data: 10 mai 2014, orele 10.00

EDUCAŢIE FIZICĂ
Semestrul I
1. Colaborarea profesor-antrenor cu personalul didactic de specialitate din unităţile şcolare– premisă a reuşitei activităţii de selecţie a elevilor cu aptitudini pentru practicarea sportului de performanţă (lecţie practică handbal fete, discuţii, diverse)
Sala Clubului Sportiv Școlar Tulcea
Data: 16 noiembrie 2013, orele 10.00

Semestrul al II-lea
2. Preocupări privind creşterea atractivităţii lecţiei de educaţie fizică (lecţie practică, referat, discuţii, diverse)
Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna” Tulcea
Data: 5 aprilie 2014, orele 10.00
3. Contribuţii ale cadrului didactic în dezvoltarea teoriei şi metodicii / practicii din domeniul educaţiei fizice şi sportului. (sesiune de referate, lucrări, experimente etc).
Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Tulcea
Data: 7 iunie 2014, orele 10.00ARTE
Semestrul I
Modalități clasice și/sau moderne de a realiza pregătirea aperceptivă a elevilor la ora de educație muzicală sau educație plastică
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Casian”, Tulcea
Data: 16 noiembrie 2013, orele 10.00
Susțin activități: prof. Gorun Gheorghe Cristian și prof. Buftei Bodorin Elida.
Participă toţi profesorii de educaţie muzicală / educaţie muzicală specializată şi educaţie plastică / artistică / vizuală din municipiu şi județ.
Semestrul al II-lea
Demersuri ale profesorului care pot induce blocajul creativ al elevului la ora de educație muzicală sau educație plastică
Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea
Data: 15 martie 2014, orele 10.00
Susțin activități: prof. Grigore Pahom Claudia și prof. George Manea.
Participă toţi profesorii de educaţie muzicală / educaţie muzicală specializată şi educaţie plastică / artistică / vizuală din municipiu şi județ.

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ŞI DISCIPLINE TEHNICE
Semestrul I
Educaţie tehnologică

Abordarea didactică a interdisciplinarității și transdisciplinarității la disciplina Educație tehnologică
Şcoala Gimnazială ,,Nifon Bălășescu” Tulcea
Data: 23 noiembrie 2013, orele 10.00
Discipline tehnice

Firma de exercițiu - exemplu de buna practică în învăţământul tehnologic, profilul Tehnic
Participă profesorii care predau disciplinele din aria curriculară Tehnologii, nivel liceal şi profesional.
Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Tulcea
Data: 29 noiembrie 2013, orele 14.00
Semestrul al II-lea
Educaţie tehnologică

Evaluarea activităților desfășurate de profesorul de Educație tehnologică în colaborare cu alți profesori sau învățători, în cadrul săptămânii ,,Să știi mai multe, să fii mai bun”
Şcoala Gimnazială Frecăței
Data: 10 mai 2014, orele 10.00

Discipline tehnice

Modalităţi de integrare a orelor de laborator tehnologic în formarea competenţelor profesionale în învăţământul tehnologic
Liceul Tehnologic Topolog
Data: 31 mai 2014, orele 10.00
Participă cadrele didactice care au în încadrare ore de laborator tehnologic.

PALATE ŞI CLUBURI ALE COPIILOR

Semestrul I
Modalităţi de realizare a proiectelor educative la nivel naţional
Palatul Copiilor Tulcea
Data: 16 octombrie 2013, orele 10.00

Semestrul al II-lea
Finalizarea activităţilor de cerc, obiectiv major al activităţii extraşcolare
Clubul Copiilor Măcin
Data: 14 mai 2014, orele 10.00
DIRIGENŢIE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE, ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE
Semestrul I
Cum realizăm un proiect educativ de succes?
Școala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale” Tulcea
Data: 23 noiembrie 2013, orele 10.00
Semestrul al II-lea
Modalități eficiente de a realiza siguranța în spațiul școlii și de a preîntâmpina actele de violență în care sunt implicați elevi
Biblioteca Județeană Tulcea
Data: 15 februarie 2014, orele 10.00

ACTIVITATEA METODICĂ A DIRECTORILOR
Semestrul I
Prezentare - dezbatere: Metode şi instrumente de realizare a funcţiilor manageriale de consiliere, control, monitorizare şi evaluare a activităţii în unitatea de învăţământ
Activitate practică: Identificarea unei activităţi procedurale şi elaborarea unei proceduri, în cadrul SCMI (OMFP nr. 946/2005)
1. Liceul Teoretic ,,Gheorghe Munteanu Murgoci” Măcin
Data: 21.11.2013, orele 10.00
Participă: directorii de licee / colegii / şcoală profesională.
2. Şcoala Gimnazială Văcăreni
Data: 28.11.2013, orele 10.00
Participă: directorii şi coordonatorii de structuri din centrul metodic Măcin.
3. Şcoala Gimnazială Ceamurlia de Jos
Data: 05.12.2013, orele 10.00
Participă: directorii şi coordonatorii de structuri din centrul metodic Babadag.
4. Şcoala Gimnazială nr. 12 Tulcea
Data: 14.11.2013, orele 10.00
Participă: directorii şi coordonatorii de structuri din centrul metodic Tulcea.
5. Grădiniţa nr. 17 Tulcea
Data: 14.12.2013, orele 10.00
Participă: directorii şi coordonatorii de grădiniţe.
Semestrul al II-lea
Prezentare - dezbatere: Managementul riscurilor - strategii de identificare / soluţionare a disfuncţiilor / riscurilor în activitatea managerială, elaborarea registrului riscurilor şi rolul acestuia
1. Colegiul ,,Brad Segal” Tulcea
Data: 27.03.2014, orele 10.00
Participă: directorii de licee / colegii / şcoală profesională.
2. Şcoala Gimnazială Cerna
Data: 10.04.2014, orele 10.00
Participă: directorii şi coordonatorii de structuri din centrul metodic Măcin.
3. Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Babadag
Data: 15.05.2014, orele 10.00
Participă: directorii şi coordonatorii de structuri din centrul metodic Babadag.
4. Şcoala Gimnazială ,,Danubius” Tulcea
Data: 20.03.2014, orele 10.00
Participă: directorii şi coordonatorii de structuri din centrul metodic Tulcea.
5. Grădiniţa nr. 3 Tulcea
Data: 22.05. 2014, orele 10.00
Participă: directorii şi coordonatorii de grădiniţe.