Evidenta membrilor comisiei

Nr.
crt.
Numele şi prenumele
Varsta
Titular
Vechime
Speciali-tatea
Studii
Grad didactic
Nr. ore incadrare
Ore tr. comun
C.D.S.
1.
Costea Liliana
48
Da
23 ani
Geografie
Faculta-tea de Geografie şi Geologie-profilul Geografie ,specializarea Geografie-limba şi literatura rusă - Univ.,,A.I.Cuza ‘’Iaşi
I-2008
13
13
-
2.
Silifon Nicoleta
45
Da
21 ani
Religie
Facultatea de Litere şi Teologie ,specializarea Litere
Teologie - Univ.,,Ovidius ‘’ Constanţa
I-2009
18
18
-
3.
Emilean Anisia
38
Da
15ani
Istorie
Univ.,,Ovidius ‘’ Constanţa Fac de Istorie,
II- 2014
13Istorie
5 Cultura civica
18
-
4.
Grigoras
Teodor Alin
38
Nu
1 an
Teologie
Facultatea de Teologie ,,Dumitru Staniloaie,, Iasi
Def.- 2015
7
7
-PlanificariPLANIFICAREA ACTIVITATILOR METODICE PE SEMESTRUL II
2013-2014Nr. crt.
ACTIVITATEA PROPUSA
RESPONSABIL
TERMEN/DATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
Intocmirea planificarilor semestriale, proiectarea activitatilor de invatare, planuri de lectie, schite de plan.
Pregatirea si participarea la olimpiadele/ concursurile scolare/discipline
Simularea evaluarii nationale la clasele a VIII-a
Lectii demonstrative pe teme interdisciplinare
Activitatile metodice ale profesorilor de matematica, fizica, chimie si biologie pe semestrul II
Dezbaterea criteriilor de performanta din fisa cadru de evaluare in vederea stabilirii calificativului anual al profesorilor din invatamantul preuniversitar
Sustinerea testelor de evaluare finala
Raportarea rezultatelor testelor de evaluare finala
Analiza activitatii comisiei metodice, pe an scolar 2013-2014
Toti membrii
Toti membrii
Gherghisan Marioara
Neatu Stefan
- in echipe de profesori de fizica, chimie si biologie
Toti membrii
Toti membrii
Toti membrii catedrei
Mares Cezarina
Mares Cezarina
februarie 2014
februarie, martie, aprilie,mai 2014
februarie, mai 2014
27.02.2014
26.03.2014
mai,iunie 2014/Centrul metodic Tulcea
martie, 2014
mai,iunie 2014
iunie 2014
iunie 2014