scan0005.jpg

Lecţie demonstrativă la geografie - 20 martie 2013
Prof.Costea Liliana
Clasa a V-a BSubiectul: Hidrosfera.,,Sursa si bucurie a vietii’’.

Imag084.jpg Imag076.jpg
Imag082.jpg Imag094.jpg
Imag109.jpg Imag114.jpg
Imag114.jpg Imag115.jpg


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR METODICE

Semestrul I
An şcolar 2012-2013

Nr.crt.
Activitatea
Data
Cine răspunde
1.
Consfătuirea cadrelor didactice
14 sept.2012
Membrii comisiei
2.
Analiza activităţii desfăşurate în anul trecut şcolar 2012-2013, măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de predare – învăţare.
Sept 2012
Costea Liliana
3.
Aplicaţie practică în orizontul local cu elevii claselor a-VIII-B , având ca temă-,,Observaţii privind influenţa climei Dobrogei asupra răspândirii vegetaţiei,,. Activitate organizata cu elevii in orizontul local; valorificarea acestora la clasa, abordari metodice.
Oct .2012
Costea Liliana
4.
,, Cai si metode de dezvoltare a competentelor de lectura prin folosirea textelor istorice.”- referat dezbatere.
Nov.2012
Morosanu Daniel
5.
Datini şi obiceiuri de Crăciun la români.
dec .2012
Silifon Nicoleta

Aria curriculară ,,Om şi societate ’’


TEMATICI DE PERFECŢIONARE LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE
,,OM ŞI SOCIETATE ’’

  • Prof. Stanica D.
  • prof Costea L.,,Participarea la proiectul de perfectionare ,,La un click de educatie moderna si eficienta’’avand ca axa prioritara ,,Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere’’.
  • Prof.Silifon N. ,,Participarea la proiectul de perfectionare ,,La un click de educatie moderna si eficienta’’
  • Prof. Morosanu Daniel
RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR CATEDREI

Prof. COSTEA LILIANA
-coordonator al activitatii Cabinetului metodic ,,Om si societate’’;
- membru in C.E.A.C.;
-raspunde de programe si proiecte educative scolare si extrascolare;
-răspunde de organizarea activităţilor de recreere, turistice, culturale şi de informare (vizite, drumeţii,excursii);
-răspunde de îmbunătăţirea dotării materiale prin procurarea de hărţi,confecţionarea de planşe.

Prof. STĂNICĂ DANIELA
-răspunde de programe de parteneriat şi de formare continuă.
-coordonator proiecte educative internationale;
-raspunde de programe si proiecte educative scolare si extrascolare;
-indruma si pregateste elevii capabili de performanta;

Prof. SILIFON NICOLETA
- răspunde de marcarea sărbătorilor religioase.
-responsabil cu distribuirea produselor lactate.
-indruma si pregateste elevii capabili de performanta;


Prof.MOROSANU DANIEL
-răspunde de comemorarea unor evenimente istorice pentru dezvoltarea spiritului civic la elevi prin evocări, concursuri tematice.
-indruma si pregateste elevii capabili de performanta;Planificare geografie - prof. Costea Liliana
Planificare istorie /cultura civica - prof. Morosanu Daniel
Planificari religie - prof. Silifon Nicoleta
Planificari istorie - prof.Stanica DanielaTrei Culori - Ion Si Aldea Teodorovici