Responsabil catedra - prof. Gali Iutka - fizica-chimie

Membrii :
prof. Albert Stefan - matematica
prof.Duka Iuliana-Irina- biologie

DSC01534.JPG DSC01535.JPG


DSC01523.JPG

school14.gif

PLANUL MANAGERIAL AL COMOSIEI METODICE
MATEMATICA SI STIINTE
Competente generale
Competentespecifice
DIRECTII DE ACTIUNE
MASURI
RESPONSABILI-TATI
TERMEN
OBSERVATII
1.CRESTEREA REALA A PREGATIRII ELEVILOR
1.1. Cresterea nivelului de cunostinte, deprinderi si competente in domeniul disciplinelor matematica, fizica, chimie, biologie.


1.2. Crestera atractivitatii acestor discipline, incat elevii sa le invete cu placere. Pentru atingerea acestui scop orice mijloc e posibil.
1.1.1. Proiectarea riguroasa, in conformitate cu cerintele Programei si specificul clasei.
1.1.2. Predarea acestor discipline intr-o maniera activa si interactiva, menita sa dezvolte competentele elevilor.
1.1.3. Elaborarea testelor de evaluare initiala a cunostintelor.
1.1.4. Analiza rezultatelor globale ale claselor, problemele tipice existente si masuri de remediere ale lor


1.2.1. Lectiile se vor desfasura in conformitate cu acest obiectiv, abordand metodologia adecvata.
1.2.2. Se vor atrage elevii spre aceste discipline, propunandu-li-se acestora subiecte atractive pentru optionale. 1.2.4. Vor fi atrasi elevii pentru pregatirea in vederea participarii la concursuri scolare si sesiuni de comunicari-stiintifice .
1.2.5. Vor fi stimulati elevii pentru a colabora in pregatirea lectiilor.
1.2.6. Atragerea unor elevi talentati pentru derularea proiectelor de parteneriat
1.2.7. Corectarea lunara a caietelor elevilor pentru a-i determina sa aiba caiete ordonate. Vor fi notati.
- toti membrii comisiei
- toti membrii comisiei
- toti membrii comisiei

- responsabilul comisiei


- toti membrii

- membrii comisiei

- membrii comisiei
- membrii comisiei

- toti membrii

- prof de fizica

- toti membrii
01.10.2013
permanent
24-28.09.2013 16.10.2013
permanent
saptamanal
semestrial
permanent
semestrial
permanentTEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


- SEMESTRUL II- AN ŞCOLAR 2013/2014

Nr.crt.
Tema
Data
Forma de activitate
Responsabilităţi
Obs.
1
Intocmirea planificarilor semestriale
14.01.2014
individuala
- toti membrii comisiei

2
Simularea examenului de evaluare nationala
29.01.2014 Mai 2014
Testarea elevilor de clasa a VIII-a
-profesori de matematica3
Eficienta in predare folosirea
metodelor interactive prin
18.03.2014
Lectie demonstrativa
-profesor de fizica4
La un click de educatia moderna si eficienta
Semestrul II
Participare la cursuri
Profeso matem

5
Propuneri teme optionale
Ianuarie-martie
individual
- toti membrii comisiei13
Teste de evaluare finala a cunostintelor la clasele V-VIII
Mai 2014
teste
-toti membrii comisiei

14
Analiza testelor finale
Mai 2014
Raportare la nivelul catedrei
-responsabil comisieGRAFICUL TEZELOR - Sem I,
Matematica

Clasa
Data
Profesor
V A
27 XI
Neatu Stefan
V B
28XI
Neatu Stefan
VI A
23 XI
Ghergisan Marioara
VI B
29XI
Neatu Stefan
VI C
23 XI
Ghergisan Marioara
VII A
23 XI
Ghergisan Marioara
VII B
26XI
Neatu Stefan
VIII A
23 XI
Neatu Stefan
VIII B
22XI
Ghergisan Marioara
VIII C
23 XI
Ghergisan Marioara
GRAFICUL PREGATIRII SUPLIMENTARE
2012 - 2013


Membrii comisiei


Ghergisan Marioara – miercuri ora 18

Neatu Stefan -- miercuri ora 18

Mares Cezarina -- luni ora 18

Toncea Marinela --joi ora 11

Stupineanu Valentina......miercuri ora 11.00/vineri ora 11.00


Responsabilitati la nivelul catedrei, la nivelul unitatii de invatamant, la nivel judetean/regional si la nivel national

Prof. de matem. M. Gherghisan
1. Membru in Comisia dirigintilor

Prof. de matem. S. Neatu
1. Responsabil in Comisia PSI
2. Membru in Comisia dirigintilor

Prof. de fizica C. Mares
1. Responsabilul catedrei de Matematica si stiinte
2. Responsabilul Comisiei de atribuire a burselor
3. Presedintele Comisiei de verificare a dosarelor, primire si distribuirea rechizitelor
4. Membru in Comisia pentru Curriculum
5. Membru in Consiliul consultativ al profesorilor de fizica pe judet
6. Membru in Comisia dirigintilor

Prof. de chimie M. Toncea
1. Membru al catedrei de Matematica si stiinte
2. Membru in Comisia de protectia muncii

Prof. Dr. Biologie V. Stupineanu
1. Director adjunct
2. Membru al Comisiei pentru proiecte si programe educative
3. Membru in Comisia de disciplina
4. Responsabil in coordonarea proiectelor ecologice si de mediu
5. Responsabil Comisia pentru Curriculum
6. Membru Comisia pentru imaginea scolii
7. Coordonator CEAC
8.Responsabil Comisia pentru dezvoltarea resursei umane


Planificarile semestriale

Profesor Neatu Stefan

Profesor dr. Stupineanu Valentina

Profesor Mares Cezarina

Profesor Haiman Alina - Biologie


Raport privind problemele identificate si modalitati de abordare a acestora din TESTELE INITIALE- 2012/2013Disciplina - MATEMATICA
Clasa a V -a

Testul de evaluare initiala a fost aplicat la cele trei clase a V-a si a permis o evaluare obiectiva si riguroasa, a elevilor.
Rezultatele evaluarii initiale au fost prezentate de fiecare din profesorii de matematica pe fiecare clasa pe transe de note, procente de promovare/clasa si media clasei. Toate aceste rezultate sunt insotite de concluzii/ clasa, dar si de masuri de remediere /clasa, repere esentiale pentru individualizarea parcursurilor de invatare si masurare obiectiva a progresului scolar.

Clasa
Procent de promovare (%)
Media clasei
V A
33
3,95
V B
63,17
5,78
Concluzii:
- La punctul 1 de la partea I multi dintre elevi gresesc la efectuarea operatiilor de adunare, scadere, inmultire si impartire; nu stiu efectuarea scaderii cu trecere peste ordin.
- La scrierea cu cifre a unui numar, gresesc la scrierea ordinelor si nu pozitioneaza cifra corespunzatoare la clasa si ordinul pronuntat.
- La punctul 4 nu fac deosebire intre scrierea unui numar mai mare sau mai mic cu cifre distincte si majoritatea nu sunt in masura sa compare doua numere, nu stiu sa obtina deimpartitul cind stiu citul, impartitorul si restul.
- La partea a II-a nu tin cont de ordinea efectuarii operatiilor si desfacerii parantezelor. Nu cunosc sa reprezinte portiunile hasurate dintr-un intreg cu ajutorul unei fractii.
-La problema nu reprezinta corect prin desen datele problemei .

Masuri de remediere :

- lucru diferentiat la clasa

- lucru in grupe(echipe) pe nivele de pregatire

- comunicarea cu familia pentru efectuarea sustinuta prin munca individuala a notiunilor predate la clasa de catre elev.


Clasa a VI –a


Clasa
Procent de promovare (%)
Media clasei
VI A
57
5,40
VI B
39,15
4,46
VI C
40
4,10


Concluzii:- elevii nu stapanesc regulele de ridicare la putere studiate anterior in clasa a V-a

- o parte dintre elevi nu stiu sa afle p% dintr-un nr

- sunt elevi care gresesc calculul mediei aritmetice sau, au uitat notiunea de fractie echiunitara

- nu stabilesc corelatii intre datele unei probleme pentru rezolvarea eiMasuri de remediere :- se va insista pe invatarea teoriei atat la geometrie, cat si la algebra, ce va fi evaluata in fise si teste

- se vor extinde aplicatiile la continuturile neasimilate sau uitate

- se vor realiza cat mai multe constructii de figuri geometrice

- se vor efectua cat mai multe si diverse exercitii la operatii cu numere naturale
Clasa a VII –a

Clasa
Procent de promovare (%)
Media clasei
VII A
36
4,70
VII B
96,33%
6,88
Concluzii:
-Nu stiu sa afle un termen al unei proportii cand acesta este o suma sau o diferenta de termeni.
-Sunt dificultati in ceea ce priveste aflarea mediei aritmetice ponderate.
-Nu cunosc formula specifica de aflare a ariei triunghiului dreptunghic.
-Nu toti stapanesc notiunile de aflare a valorilor intregi ale lui x pentru ca o fractie sa fie numar intreg.
-La problemele de geometrie se intimpina dificultati la realizarea desenului,la aplicarea notiunilor teoretice pentru a o rezolva.
-Cativa elevi nu cunosc aflarea p% dintr-un numar,transformarea in fractie ireductibila a unui numar zecimal,formula ariei dreptunghiului.
-Gresesc la aflarea mediei aritmetice a doua numere zecimale datorita faptului ca nu aduna corect numerele.
-Au uitat notiunea de fractie echiunitara.
-Nu analizeaza suficient de bine datele problemei si nu stabilesc toate corelatiile dintre ele.

Masuri de remediere :
- se vor efectua cat mai multe si diverse exercitii la operatii cu numere intregi, procente si proportii
- se vor realiza cat mai multe constructii de figuri geometrice
- se vor verifica ritmic notiunile teoretice atat oral cat si in scris

Clasa a VIII –a
Clasa
Procent de promovare (%)
Media clasei
VIII A
57,14
5.40
VIII B
27
4,05
VIII C
14,28
2,20
Concluzii:

-Gresesc la scoaterea factorilor de sub radical si nu efectueaza corect operatiile cu numere irationale.Nu recunosc intr-o multime care sunt numere rarionale si care sunt irationale.
-Nu cunosc formulele de calcul prescurtat si nu le aplica corect.
-Nu aplica corect notiunile despre procente privind cresterile si reducerile de preturi.
-Nu cunosc proprietatea medianei corespunzatoare ipotenuzei.
-Nu stiu proprietatile rombului si aplicarea teoremei lui Pitagora.
-Nu si-au insusit valorile functiilor trigonometrice pentru functiile invatate.

La partea a doua:
-Nu aplica corect formula produsului sumei prin diferenta,nu transforma corect o fractie zecimala in fractie ireductibila.
-Nu stapanesc notinile privind asemanarea triunghiurilor,aplicarea teoremelor in triunghiul dreptunghic.

Masuri de remediere :
- se va insista pe rezolvarea de exercitii la clasa atat la algebra cat si la geometrie cu materia predata in anii anteriori ce se regaseste si in continuturile anului in curs
- se vor face recapitulari ritmice pana se vor remedia pe cat posibil deficientele constatate

Disciplina - FIZICA

Clasa a VI –a
Testul de evaluare initiala, a fost aplicat la cele trei clase a VI -a, a permis evidentierea itemilor asimilati anterior si constituie sprijin in realizarea obiectivelor/competentelor din programa anului in curs.
Rezultatele evaluarii initiale au fost prezentate/clasa, procentual, atat pe transe de note dar si pe clasa, fiind propuse masuri de imbunatatire a lor.

Clasa
Procent de promovare (%)
Media clasei
VI A
100
7,53
VI B
100
7,31
VI C
100
7,35
Concluzii
Rezultatele obtinute reflecta urmatoarele:
- elevii nu stapanesc notiunile de baza( unitati de masura, multipli si submultipli corespunzatoare marimilor fizice)
- elevii nu identifica un fenome fizic intr-un exemplu dat
- elevii in mare majoritate identifica in exemple practice o serie de instrumente de masura si unitati de masura ale marimilor fizice

Propuneri de imbunatatire:
- pe parcursul anului scolar se vor studia cat mai multe marimi fizice si se vor consolida notiunile de baza
- se va insista si asupra intelegerii fenomenelor fizice prin aplicatii multiple.
- utillizarea frecventa a lecturii in cadrul orelor pentru formarea deprinderii de citire corecta
- se vor diversifica mijloacele didactice utilizate in ore pentru stimularea elevilor in asimilarea cunostintelor de fizica

Clasa a VII –a
Testul de evaluare initiala, a fost aplicat la cele doua clase a VII -a, a permis evidentierea itemilor asimilati anterior si constituie sprijin in realizarea obiectivelor/competentelor din programa anului in curs.
Rezultatele evaluarii initiale au fost prezentate/clasa, procentual, pe transe de note , fiind propuse masuri de imbunatatire a lor.
Clasa
Procent de promovare (%)
Media clasei
VII A
100
7,40
VII B
100
8,03
Concluzii
Rezultatele obtinute reflecta urmatoarele:
- elevii nu stapanesc notiunile de baza( unitati de masura, multipli si submultipli corespunzatoare marimilor fizice)
- elevii nu identifica un fenome fizic intr-un exemplu dat
- elevii nu analizeaza relatiile cauza-efect in rezolvarea de probleme cu caracter aplicativ
Propuneri de imbunatatire:
- pe parcursul anului scolar se vor studia cat mai multe marimi fizice si se vor consolida notiunile de baza
- se va insista si asupra intelegerii fenomenelor fizice prin aplicatii multiple(experimente si rezolvari de probleme).
- utillizarea frecventa a lecturii in cadrul orelor pentru formarea deprinderii de citire corecta
- se vor diversifica mijloacele didactice utilizate in ore pentru stimularea elevilor in asimilarea cunostintelor de fizica
Clasa a VIII –a

Clasa
Procent de promovare (%)
Media clasei
VIII A
100
7,35
VIII B
100
7,09
VIII C
90
5,45
Concluzii
Rezultatele obtinute reflecta urmatoarele:
- elevii nu stapanesc notiunile de baza( unitati de masura, multipli si submultipli corespunzatoare marimilor fizice)
- elevii nu identifica un fenome fizic intr-un exemplu dat
- elevii nu analizeaza relatiile cauza-efect in rezolvarea de probleme cu caracter aplicativ


Propuneri de imbunatatire:
- pe parcursul anului scolar se vor studia cat mai multe marimi fizice si se vor consolida notiunile de baza
- se va insista si asupra intelegerii fenomenelor fizice prin aplicatii multiple (experimente si rezolvari de probleme).
- utillizarea frecventa a lecturii in cadrul orelor pentru formarea deprinderii de citire corecta
- se vor diversifica mijloacele didactice utilizate in ore pentru stimularea elevilor in asimilarea cunostintelor de fizica


Disciplina – CHIMIE


Testul de evaluare initiala, a fost aplicat la trei clase a VIII-a. El a permis evidentierea itemilor asimilati anterior si constituie sprijin in realizarea obiectivelor/competentelor din programa anului in curs.
Rezultatele evaluarii initiale au fost prezentate/clasa/elev/item, media /clasa . %/ clasa, fiind propuse masuri de imbunatatire a lor.
Clasa a VIII-a
Clasa
Procent de promovare (%)
Media clasei
VIIIA
94,73
8,31
VIIIB
95,45
7,40
VIIIC
40,90
4,90
Concluzii:
- majoritatea elevilor recunosc toate substantele
- putini elevi reusesc sa clasifice elemente chimice dupa 2 criterii
- nu reusesc rezolvari complete ale problemelor
- elevii stapanesc in proportie de peste 50% scrierea corecta a unei formule chimice

Propuneri de imbunatatire:
- se vor relua explicatiile privind formula chimica si deteminarea acesteia
- se vor aplica exercitii de scriere a formulelor chimice si a ecuatiilor
- se va insista si asupra calculelor chimice.
Disciplina – BIOLOGIE
Testul de evaluare initiala intocmit a fost aplicat la fiecare din toate clasele V –VIII. El a permis evidentierea itemilor asimilati anterior si constituie sprijin in realizarea obiectivelor/competentelor din programa anului in curs.
Rezultatele evaluarii initiale au fost prezentate/clasa, procent de promovare si media /clasa corespunzatoare matricei de specificatii, fiind propuse masuri de reglare.

Clasa
Procent de promovare(%)
Media clasei
V A
96,42
7,44
V B
96,15
7,75
VI A
100
7,50
VI B
100
6,89
VI C
47
5,05
VII A
60
5,30
VII B
100
6,90
VIII A
100
7,37
VIII B
100
7,42
VIII C
90,47
6,03
Concluzii:
- puncte pozitive: identificare intr-un text dat a elementelor corecte sau false, asocierea corecta a organismelor cu mediul lor de viata, argumentarea importantei normelor de igiena,
- puncte negative: capacitate moderata de exprimare in scris, argumentare si exprimare deficitara, capacitate de analiza redusa , capacitate de sinteza relativ redusa.

Masuri de reglare:
-problematizarea continuturilor
-diversificarea mijloacelor didactice utilizate in timpul orelor in conformitate cu metodologia Bloom si a inteligentelor multiple
-realizarea unor aplicatii experimentale dezvoltand capacitatea de investigare de analiza si sinteza
-utilizarea frecventa a lecturii in cadrul orelor pentru formarea deprinderilor de citire si intelegere a unui text specific disciplinei biologie.

Intocmit: sef de catedra,
Prof. Mares Cezarina
Ono Piano Relaxing Music - Lisa