Opis dosar comisie metodica
Opis portofoliu elev


Opis portofoliu profesori

Model de planificare calendaristică
Şcoala.................................
Disciplina............................
Profesor..................................
Clasa...............................
Nr. ore/săptămână................
Anul şcolar............................
Programa nr.
Unitatea de învăţare

competenţe specifice
Conţinuturi
Nr. ore
Săptămâna
Observaţii


Proiectul unei unităţi de învăţare
Şcoala.........
Clasa/ Nr. Ore/săpt..........
Săptămâna/anul...........
Disciplina...........
Unitatea de învăţare............................................
Nr. ore alocate................

Conţinuturi
Competenţe specifice
Activităţi de învăţare
Resurse
Evaluare
(detalieri de conţinut, cele necesare cuplării la baza proprie de cunoaştere a elevului)
se trece numai numărul de ordine din programa școlară
pot fi cele din programa şcolară nemodificate, modificate sau pot fi nou create de profesor
specificări de timp, de loc, forme de organizare a activităţii, metode didactice etc.
instrumente de evaluare
PROIECT DE LECTIE


I . PARTEA INTRODUCTIVĂ
a. Nume, prenume............ Data.
b. Şcoala,
c. Clasa.
d. Disciplina.
e. Subiectul lecţiei.,
f. Durata de desfăşurare a lecţiei.
g. Obiectivul central (scopul) lecţiei.
h. Obiectivele operaţionale în concordanţă cu competentele specifice corespunzătoare .
i. Tipul şi varianta de lecţie.
j. Resurse procedurale (metode de învăţământ).
k. Resurse materiale (mijloace de învăţământ: aparatură şi material didactic).
l.Tipul de organizare a activităţii (colectivă, pe grupe şi / sau individuală).
m. Anticiparea dificultăţilor.
n.Bibliografia (în ordinea alfabetică a autorilor, cu specificarea autorilor, titlului lucrării, editurii, anului apariţiei, paginilor)
II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI (vezi tabelul).
III. SCHEMA TABLEI – cu desene (atunci când este cazul) realizate în culorile convenţionale.
IV. FIŞA DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (DE LUCRU) – în special pentru lecţiile bazate pe învăţare prin descoperire, problematizare, observaţie independentă şi experiment de laborator .
V. FIŞA DE EVALUARE - cu itemi corespunzători obiectivelor operaţionale propuse.
II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Obiectivele
operaţionale
Etapele (evenimentele) lecţiei* corespunzătoare tipului şi variantei de lecţie* de exemplu, pentru lecţia de asimilare de noi cunoştinţe, ar putea fi etapele de mai jos, ordinea lor fiind subordonată logicii desfăşurării lecţiei
Activitatea professoru
lui
Activitatea elevilor (cu accent pe descrierea activităţilor de învăţare)
Activitatea elevilor
Evaluarea
( corespunzătoare
Competenţelor
specifice)
O 1
O 2
O 3
etc.
-momentul organizatoric
1 (2)-captarea atenţiei pentru lecţia nouă
2 (1)-reactualizarea noţiunilor necesare trecerii la lecţia nouă
3-enunţarea obiectivelor (facultativ, nu se recomandă in lecţiile de învăţare prin descoperire)
4-prezentarea optimă a conţinutului
5-dirijarea învăţării (verbal sau cu ajutorul unei fişe de lucru)
6-conexiunea inversă (feed-back-ul), preferabil în scris
7-evaluarea
8-fixarea
9-transferul de cunoştinţe/ aplicarea in practică, acolo unde este posibil
-tema pentru acasă -lecţia se finalizează cu precizarea a ceea ce au de pregătit elevii pentru lecţia următoare

(cu accent pe descrierea activităţilor de învăţare)
(evaluarea atingerii obiectivelor urmărite, modalităţile de evaluare)
Item 1
Item 2
Item 3
etc.
rubrica se completeaza cu fişa de evaluare care poate fi prezentată separat