Înscrierea în învățământul primar
an școlar 2018-2019
Înscrierea în învățământul primar =clasa pregătitoare - an școlar 2017-2018

Anunț -Ziua Porților deschise
Acţiunea ,,Ziua porţilor deschise pentru vizitarea spaţiilor dedicate activităţilor clasei pregătitoare pentru anul şcolar 2017 / 2018, va avea loc sâmbătă 25 februarie 2017 între orele 09.00 – 16.00.
Vizitaţi – ne şi pe : http://gimnaziul12tulcea.wikispaces.com/

Vă aşteptăm !Documente necesare pentru înscriere în clasa pregătitoare


Graficul și programul de înscriere în clasa pregătitoare


Sectorul școlar și planul de școlarizareCriterii de departajare

Director,Prof.dr.Stupineanu ValentinaÎnscrierea în învățământul primar -2016-2017ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016
 Cerere-tip de înscriere (de la secretariatul şcolii )
 Originalul şi xerocopii după actul de identitate al părinţilor/tutorelui legal
 Certificatul de naștere al copilului - original şi xerocopie
 Adeverinţă medical cu vaccinările de la medical de familie
 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul) - pentru cei care nu locuiesc în sectorul şcolii:
Declaraţie pe propria răspundere a persoanelor în grija cărora se află copii şi copia Cărţii de identitate a persoanei respective;
Copia contractului de închiriere sau documentul care să ateste viza de flotant;
Adeverinţă de la locul de muncă aflat în zona şcolii;
Copia Cărţii de identitate a bunicilor care locuiesc în sectorul şcolii.ANUNŢ
Acţiunea ,,Ziua porţilor deschise” pentru vizitarea spaţiilor dedicate activităţilor clasei pregătitoare pentru anul şcolar 2015 / 2016, va avea loc sâmbătă 21 februarie 2015 între orele 10.00 – 16.00.
Vizitaţi – ne şi pe : http://gimnaziul12tulcea.wikispaces.com/

Vă aşteptăm !


SECTORUL SCOLAR
februarie 2015
 • STR. SPITALULUI BLOC A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, BLOC UJCM, 19,20,21,22,1, BLOC COCOR
 • STR. IULIU MANIU BLOC 23, Bloc ANL
 • STR. ALUNISULUI BLOC A0,A5,C1,E1,G1,G2,G3,H1
 • STR. PODGORIILOR BLOC 9,10,13
 • ALEEA CIOCIRLIEI BLOC Z2,Z3,Z4,Z5, X4,X5,U10
 • STR. ECOULUI BLOC U5,U8
 • ALEEA STANJENELULUI U6, bloc 6 IJCM
 • STR. VARARIEI BLOC Y1,Y2,Y3
 • STR. LANULUI U7,X 6
 • STR. ECATERINA TEODOROIU
 • CENTRUL DE PLASAMENT SPERANTA
 • STR. ANA IPATESCU
 • STR. BIRUINTEI
 • STR. VENUS
 • STR. 1848 BLOC 2,3,4,5,6,7,8,9 ANL
 • STR. STEJARULUI BLOC X8
 • CONSTRUCTORILOR bloc Xenon
TEL VERDE 0800816240
(pentru informaţii suplimentare referitoare la înscrierea
copiilor în clasa pregătitoare) va funcţiona în perioada
16.02.2015-17.04.2015, de luni până joi în intervalul orar
8-16.30, iar vinerea 8-14.

Ziua Porţilor deschise


Sâmbătă, 22 februarie, 2014
10.00 – 13.00
Dragi părinţi, bunici şi copii! Vă aşteptăm să vizitaţi şcoala care preţuieşte şi respectă cel mai important tezaur al viitorului: COPILUL!
Şcoala Gimnazială nr.12 din Tulcea este deschisă dorinţelor, aspiraţiilor şi posibilităţilor fiecărui copil!
martisor cls..jpg


SECTOR DE ŞCOLARIZARE

SCOALA GIMNAZIALA NR.12 TULCEA, Str.1848 Nr. 5A, 0240531910/0240525267, scoala12tulcea@yahoo.com
● Str. Spitalului (bl. A1- A4, bl. B1-B4, bl. UJCM, bl.19-22, bl.1, bl. Cocor.)● Str. Iuliu Maniu (bl.23, bl. ANL) ● Str. Alunisului (bl.A0, bl.A5, bl.C1, bl.E1, bl.G1 -G3, bl. H● Str. Podgoriilor (bl.9, bl. 10, bl. 13) ● Str. Aleea Ciocarliei (bl. Z2 bl. Z4, bl. Z3, bl. Z5, bl .X4, bl. X5, bl. U10) ● Str. Ecolului (bl. U5, bl. U8) ● Str. Aleea Stanjenelului (bl. U6, bl. 6 IJCM)● Str. Varariei (bl.Y1 -Y3)Str. Lanului (bl. U7, bl. X6) ● Str. Ecaterina Teodoroiu● Str. Ana Ipatescu, Str. Biruintei● Str. Venus, Str. 1848 (bl. 2- bl. 8),● Str. Stejarului (bl. X8),Str. 1848 (bl. 9, bl. ANL)● Centrul de plasament Speranţa

Oferta de şcolarizare

Clasa pregătitoare: 3 clase/ 75 locuri

Clasa I: 3 clase /0 locuri disponibile


Criterii specifice de departajare
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015

Cerere-tip de înscriere (de la secretariatul şcolii )
Certificatul de naștere al copilului - original şi xerocopie

Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul) - pentru cei care nu locuiesc în sectorul şcolii:· Declaraţie pe propria răspundere a persoanelor în grija cărora se află copii şi copia Cărţii de identitate a persoanei respective;

· Copia contractului de închiriere sau documentul care să ateste viza de flotant;

· Adeverinţă de la locul de muncă aflat în zona şcolii;

· Copia Cărţii de identitate a bunicilor care locuiesc în sectorul şcolii;PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE ÎN
CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

In perioada 24 februarie – 14 martie 2014- depunerea cererilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la Şcoala Gimnazială Nr.12 TULCEA, se va face după următorul programul:

ZIUA/DATA
ORA
LUNI 24 feb. 2014
09.00 - 16.00
external image call_skype_logo.png
09.00 - 16.00
MARŢI 25 feb. 2014
12.00 – 18.00
MIERCURI 26 feb. 2014
10 .00 – 16.00
JOI 27 feb. 2014
12.00 – 18.00
VINERI 28 feb. 2014
10.00 – 16.00
LUNI 03 martie 2014
12.00 – 18.00
MARŢI 04 martie 2014
09.00 – 15.00
external image call_skype_logo.png
09.00 – 15.00
MIERCURI 05 martie 2014
12.00 – 18.00
JOI 06 martie 2014
10 .00 – 16.00
VINERI 07 martie 2014
09.00 – 12.00
external image call_skype_logo.png
09.00 – 12.00
LUNI 10 martie 2014
12.00 – 16.00
MARŢI 11 martie 2014
15.00 – 18.00
MIERCURI 12 martie 2014
10.00 – 16.00
JOI 13 martie 2014
12.00 – 16.00
VINERI 14 martie 2014
09.00 – 12.00
external image call_skype_logo.png
09.00 – 12.00


17 MARTIE 2014 – Procesarea de către comisia naţională a cererilor şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea tip de inscriere.


18 – 20 MARTIE 2014 – Procesarea , la nivelul unităţii de învăţământ, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie. Admiterea sau respingerea se va face în baza criteriilor generale şi criteriilor specifice.


21 – 22 MARTIE 2014 – Afişarea numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

NOTĂ :
Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.Director adjunct,
prof. Stupineanu Valentina

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR


Prima etapă de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare este în perioada 24 februarie – 14 martie, când părinții pot completa și depune la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere.
În perioada 19-28 februarie, se va desfăşura „Ziua porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
Cererile depuse de către părinți vor fi procesate în școli în perioada 18-20 martie, urmând ca acestea să fie admise sau respinse, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ.
În perioada 21-22 martie, școlile vor afișa la sedii dar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Tulcea numărul de locuri rămase libere și listele cu copiii neînscriși după prima etapă.
Cea de-a doua perioadă de înscriere în învățământul primar este între 25 martie-4 aprilie, când părinții pot depune cererile tip la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua. Potrivit Ministerului Educației, vor fi înscriși copiii care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Tot în această perioadă are loc și validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
Listele finale cu copiii înscriși vor fi afișate pe data de 11 aprilie, iar în perioada 14-18 aprilie se desfășoară centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Calendarul înscrierii în clasa I-a
Calendarul înscrierii copiii de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 în clasa I a :
- 24 februarie și 14 martie, când părinții pot depune solicitările de înscriere la școala de circumscripție. Dacă părinții solicită înscrierea copiilor în altă școală decât cea de circumscripție, pot depune dosarele în perioada 25 martie – 4 aprilie la școala la care solicită înscrierea.
- Pe data de 11 aprilie vor fi afișate la unitățile de învățământ listele finale ale copiilor înscriși în clasa I-a.