NORME METODOLOGICE
PRIVIND EFECTUAREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ AL PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTMETODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ
METODOLOGIA PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ

A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
REGULAMENT

PRIVIND REGIMUL ACTELOR DE STUDII

ŞI AL DOCUMENTELOR ŞCOLARE GESTIONATE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

ORDIN Nr. 5576 din 7 octombrie 2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de statMETODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE INSPECTOR ȘCOLAR DIN INSPECTORATELE ȘCOLARE
ORDIN privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare