An școlar 2015-2016

An școlar 2015-2016
încadrare

SCOALA GIMNAZIALA NR. 12 T U L C E A

I N C A D R A R E APENTRU ANUL SCOLAR 2015/ 2016

A. EFECTIVE

GRUPA MICA 1 CLASA PREGATITOARE 4 CLASA a V-a 4
GRUPA MIJLOCIE 1 CLASA I- a 3 CLASA a VI-a 2
GRUPA MARE 1 CLASA a II -a 3 CLASA a VII-a 3
CLASA a III -a 2 CLASA a VIII-a 2
CLASA a IV –a 2
TOTAL 3 TOTAL 14 TOTAL 11

Total grupe şi clase pe scoală - 28

B. INCADRAREA LA CICLUL PREPRIMAR

1. BĂLDĂU GABRIELA- MIHAELA educatoare GRUPA MICA
2. SIOMCA ANISOARA educatoare GRUPA MIJLOCIE
3. BEJENARU MIHAELA prof. înv.preşcolar GRUPA MARE

C. INCADRAREA LA CICLUL PRIMAR
Clasa pregătitoare A -învăţătoare MIHALCEA NINA-CĂTĂLINA
Clasa pregătitoare B - învăţătoare COTUNĂ MARIANA
Clasa pregătitoare C - prof. înv.primar IDA ŞTEFANA
Clasa pregătitoare D - prof. înv.primar ARITON MIHAELA
Clasa I-a A - prof. înv.primar DAMIANOV VICTORIŢA
Clasa I-a B - învățătoare BĂDILAȘ PAULA
Clasa I-a C - prof. înv.primar VLADU ELENA –OTILIA
Clasa a II-a A - prof. înv.primar RUSU FELICIA
Clasa a II-a B - prof. înv.primar CUŢOV SORINA
Clasa a II-a C - prof. înv.primar STROIE OANA
Clasa a III-a A - prof. înv.primar NERASU MIRELA
Clasa a III-a B - învățătoare ȘTEFAN IOANA
Clasa a IV-a A - învăţătoare PARASCHIVOIU ANETA
Clasa a IV-a B - prof. înv.primar STRUŢU MARIANA

D. DIRIGINTII CLS.V-VIII
CLASA a V-a A - prof. CERNĂȚEANU MIHAELA-EVELINA
CLASA a V-a B - prof. RADU VALENTINA
CLASA a V-a C - prof. CARACOSTEA VIOREL
CLASA a V-a D - prof. EMILEAN ANISIA
CLASA a VI-a A - prof. DAMIAN FANICA
CLASA a VI-a B - prof. MAREŞ CEZARINA
CLASA a VII-a A - prof. CORETCHI RADU
CLASA a VII-a B - prof. STUPINEANU VALENTINA
CLASA a VII-a C - prof. GHEORGHE GEORGETA
CLASA a VIII-a A - prof. DOROFTEI STELA-LOREDANA
CLASA a VIII-a B - prof. COSTEA LILIANA


I.LIMBA SI COMUNICARE
LIMBA SI LITERATURA ROMANA
1. Prof. DAMIAN FĂNICA -Lb.română 5 C = 5 ore
Diriginte clasa 6A 6 A = 4 ore
Norma 1,28 7 A,C = 8 ore
8 A = 4 ore
- CDS 5B = 1 oră
6 A = 1 oră
T O T A L = 23 ore ore supl. 5


2. Prof. CERNĂŢEANU MIHAELA EVELINA - Lb.română 5 A,B = 10 ore
Diriginte clasa 5A 6 B = 4 ore
Norma 1,11 8 B = 4 ore

- CDS 6 B = 1 oră
8 B = 1 oră
T O T A L = 20 ore ore supl. 2
3. Prof. COJOCARU MIOARA - Lb.română 7 B = 4 ore
5D = 5 ore
Norma 0,50 T O T A L = 9 ore PCO

4. Prof. PÎRÎU ANDREEA-MIHAELA - Lb.latină 8A,B = 2 ore
Norma 0,11 T O T A L = 2 ore


LIMBI MODERNE

LIMBA ENGLEZA

1. Prof. SÂMBETEANU MIHAELA Lb.engleză pr.A,B = 2 ore
1 B,C = 2 ore
Norma 1,11 2 A,C = 2 ore
3 B = 2 ore
5 C,D = 4 ore
6 A = 2 ore
7 A,B = 4 ore
8 B = 2 ore
T O T A L = 20 ore ore supl. 2
2 Prof. DOROFTEI STELA -LOREDANA Lb.engleză pr.C,D = 2 ore
Diriginte clasa 8A 1 A = 1 oră
Norma 1,11 2 B = 1 oră
3 A = 2 ore
4 A,B = 4 ore
5 A,B = 4 ore
6 B = 2 ore
7 C = 2 ore
8A = 2 ore
T O T A L = 20 ore ore supl. 2


LB.FRANCEZA
1. Prof.GHEORGHE GEORGETA Lb.franceză 5 A,B,C,D = 8 ore
Diriginte clasa 7 C 6 A,B = 4 ore
Norma 1,22 7 A,B,C = 6 ore 8 A,B = 4 ore

T O T A L =22 ore, ore supl. 4II.MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII

MATEMATICA

1. Prof.CARACOSTEA VIOREL Matematica 5 A,C = 8 ore
Diriginte clasa 5C 6 A = 4 ore
Norma 1,33 7 A,C = 8 ore
8 B = 4 ore
T O T A L = 24 ore , ore supl. 6

2. Prof. RADU VALENTINA Matematica 5 B,D = 8 ore
Diriginte clasa 5B 6 B = 4 ore
Norma 1,11 7 B = 4 ore
8 A = 4 ore
T O T A L = 20 ore , ore supl. 2

FIZICA
1.Prof. MAREŞ CEZARINA Fizică 6 A,B = 4 ore
Diriginte cls. 6 B 7 A,B.C = 6 ore Norma 0,78 8 A,B = 4 ore

(completare Sc.Ctin Găvenea)
T O T A L = 14 ore

CHIMIA
1. Prof.TONCEA MARINELA Chimie 7 A,B,C = 6 ore
(completare SC.Gr.Antipa,El.Doamna) 8 A,B = 4 ore
Norma 0,56 T O T A L = 10 ore


BIOLOGIE
1.Prof. STUPINEANU VALENTINA Biologie 5 A,B,C,D = 4 ore
Diriginte cls. 7 B 6 A,B = 4 ore (completare Şc. ,,Al. Ciucurencu”) 7 A,B,C = 6 ore
Norma 0,94 8 A,B = 2 ore
CDS 7B = 1 oră
T O T A L = 17 ore

III. OM SI SOCIETATE
ISTORIE
1. Prof EMILEAN ANISIA Istorie 5 A,B,C,D = 4 ore
Diriginte cls. 5D 6 A,B = 2 ore
Norma 1,00 7 A,B,C = 3 ore
8 A,B = 4 ore
T O T A L = 13 ore
Cultură civică 7 A,B,C = 3 ore
8 A,B = 2 ore
T O T A L = 5 ore
T O T A L = 18 ore

GEOGRAFIE

3. Prof. COSTEA LILIANA Geografie 5 A,B,C,D = 4 ore

Diriginte clasa 8 B 6 A,B = 2 ore
Norma 0,72 7 A,B,C = 3 ore
(completare Coleg.,,Delta Dunării”) 8 A,B = 4 ore
T O T A L = 13 ore

RELIGIE
1. Prof.SILIFON NICOLETA MIOARA Religie 2 A,B,C = 3 ore
3 A,B = 2 ore
Norma 1,00 4 A,B = 2 ore
5 A,B,C,D = 4 ore
6 A,B = 2 ore
7 A,B,C = 3 ore
8 A,B = 2 ore
T O T A L = 18 ore

2. prof. GRIGORAS ALIN Religie preg A,B,C,D = 4 ore
Norma 0,39 1 A,B,C = 3 ore

T O T A L = 7 ore
IV.ARTE
EDUCATIE PLASTICA 1. Prof. POIATĂ VIOREL Desen 5 A,B,C,D = 4 ore
Compl.Lic.de Artă 6 A,B = 2 ore
Norma 0,56 7 A,B,C = 3 ore
8 A,B = 1 oră
T O T A L = 10 ore

EDUCATIA MUZICALA
1. prof. ŞERBĂNICĂ LUCIAN Muzica 5A,B,C,D= 4 ore
(compl.Sc.Nifon Bălăşescu) 6 A,B = 2 ore
Norma 0,56 7 A,B,C = 3 ore
8 A,B = 1 oră
T O T A L = 10 ore

V. EDUCATIE FIZICA SI SPORT
1. Prof. CERŞEMBA ELENA Ed.fizică 5 B,C = 4 ore
DIRECTOR normă 6 ore_sapt. 6 A = 2 ore
Norma 1,28 7 C = 2 ore
8 B = 1 oră
T O T A L = 9 ore
CDS 5C = 1 oră
7C = 1 oră
T O T A L = 2 ore
T O T A L = 11 ore supl. 5 ore

2. Prof. COREŢCHI RADU Ed.fizică 5 A,D = 4 ore
Diriginte clasa 7A 6 B = 2 ore
Norma 1,83 7 A,B = 4 ore
8A = 1 oră
Ed.fizică ciclul primar 4 A,B = 4 ore
3 A = 2 ore
1 A,C = 4 ore
2 A,B = 4 ore
Preg C,D = 4 ore
CDS 7A,C = 2 ore
5 A,D = 2 ore
T O T A L = 33 ore ore supl. 15

4. Prof. GRECU MIHAELA-DORINA Ed.fizică primar preg.A,B = 4 ore
Norma 0,56 1 B = 2 ore
2 C = 2 ore
3 B = 2 ore
T O T A L = 10 ore toate PCO

VI.TEHNOLOGIIEDUCATIE TEHNOLOGICA
 1. SCÎNTEE CLAUDIA Ed.tehnologică 8 A = 1 oră
T O T A L = 1 oră
(suplinitor calificat completare)
Norma 0,06

2. FILAT ADELA-PAULINA Ed.tehnologică 5 A,B,C,D = 4 ore
(suplinitor calificat completare) 6 A,B = 2 ore
7 A,B,C = 3 ore
Norma 0,56 8 B = 1 oră
T O T A L = 10 ore LOGOPEDIE
 1. Prof BUTOI GABRIELA

CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGIE /DIRECTOR ADJUNCT
1.Prof PSIHOSOCIOLOG BATISTE JENICA
D I R E C T O R,
prof. CERŞEMBA ELENA
An şcolar 2014-2015
În atenția cadrelor didactice!


Activități specifice pentru dezvoltarea profesională prin participarea la activități de dezvoltare profesională/formare continuă!Simpozion Național / Activitate aplicativă: „Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar” și ’’Cine învață, știe!’’/ Activitate aplicativă/Ediția a II-a.
Proiectul este cuprins în calendarul activităţilor specifice pentru dezvoltarea profesională prin participarea la activități de dezvoltare profesională/formare continuă! Parteneriatul vine în sprijinul cadrelor didactice, ajută la îmbunătățirea activității metodice și la întocmirea portofoliului personal. Menționăm că activitățile aplicative adresate copiilor sunt gratuite.
Vă rugăm să prezentați cadrelor didactice calendarul activităților specifice pentru dezvoltarea profesională/formarea continuă, respectiv proiectul pentru luna ianuarie.

Vă mulțumim pentru colaborare!


Cu deosebita consideratie,

Loredana Dumitrescu

Activități specifice pentru dezvoltarea profesională prin participarea la activități de dezvoltare profesională/formare continuă!

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL ce poate fi desfășurat in cadrul proiectului privind formarea profesionala a cadrelor didactice!

SIMPOZION NAŢIONAL

„Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar”

Carte în format electronic cu ISBN înregistrată la Biblioteca Națională a României

’’Cine învață, știe!’’- Activitate aplicativă/Concurs gratuit!

Tema: „Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar”
Înscrieri:până la 24 ianuarie 2015
Sectiuni: învățământ prescolar, primar, gimnazial, liceal, nedidactic
DISCIPLINE: Lb. română, Lb. straine, Matematică, Fizică, Chimie, Informatică, Biologie, Geografie, Istorie, Ed. Fizică și Sport, Psihologie, Dirigenție, Activități Educative, Discipline tehnice, Management, Arte, Invățământ special, Religie
Redactarea articolelor pentru publicare:
ü fiecare cadru didactic redactează o lucrare de maximum 2 pagini, format A4;
ü lucrările se trimit prin e-mail până la data de 31 ianuarie.
Se acordă:
ü Diplomă Simpozion Național
ü Carte în format electronic cu ISBN (înregistrată la Biblioteca Națională a României)
ü Contract de parteneriat cu editura Esențial Media
ü Adeverință organizator concurs
ü Adeverință evaluator concurs
ü Proces verbal privind desfasurarea activitatii de formare profesională
ü Diplome pentru concurs (activitate aplicativă) pentru toți copiii
Toate documentele cadrelor didactice, eliberate de către editură, au semnătura și ștampila în original.
Preț: 35 LEI (TVA INCLUS)
Taxa se achită ramburs, când se primesc materialele de la simpozion, factura o găsiți în colet.
Taxele pentru curierat și comisioanele pentru achitarea facturii sunt suportate de către editură.

Activitate aplicativă!

Cadrele didactice organizează concurs la clasă, se aplică o metodă de evaluare, pe o fișă concepută de către fiecare cadru didactic. Concursul ’’Cine învață, știe!’’este gratuit și se organizează până la 31 ianuarie. Cadrele didactice păstrează documentele la portofoliul personal.
Distribuirea materialelor:
ü Editura expediază materialele de la simpozion și diplomele pentru concurs prin poștă până la data de 3 februarie.
ü Cartea în format electronic se trimite prin poșta electronică până la data de 15 februarie. Dacă nu primiți documntele conform graficului, vă rugăm să ne anunțați telefonic.

Mai multe informaţii la: Tel.: 0769447895; 0741938935; 0735921659
E-mail: edituraesentialmedia@gmail.comFișă de înscriere

Simpozion Național:
„Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar”


NUMELE ŞI PRENUMELE:
TELEFON:
E-MAIL:
UNITATEA:
DISCIPLINA:
Număr preșcolari/elevi(o clasă):
ADRESA DE CONTACT:


Activități specifice pentru dezvoltarea profesională prin participarea la activități de
dezvoltare profesională/formare continuă!Nr.
Crt
Denumirea activităţii cadrului didactic
Nivelul proiectului
Documente acordate în cadrul proiectului
Pret(inclusiv
TVA, taxe postale, taxa ramburs)
GRATUIT!
Activități practice cu rol demonstartiv
sau aplicativ
(pentru copii)
Perioada
de desfăşurare
#
Simpozion Național:
Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
üDiplomă Simpozion Național
üCarte în format electronic cu ISBN
ü(înregistrată la Biblioteca Națională a României)
üContract de parteneriat cu editura Esențial Media
üAdeverință organizator concurs
üAdeverință evaluator concurs
üProces verbal privind desfasurarea activitatii
de formare profesionala
üDiplome pentru concurs (activitate aplicativă)
pentru toți copiii
35 lei
Concurs
Cine învață, știe!”
ianuarie
2015
#
Simpozion Național:
Cei șapte ani de acasă!
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
üDiplomă Simpozion Național
üCarte în format electronic cu ISBN
ü(înregistrată la Biblioteca Națională a României)
üContract de voluntariat
üAdeverință organizator concurs
üAdeverință evaluator concurs
üProces verbal privind desfasurarea activitatii
de formare profesionala
üDiplomă pentru cea mai bună mamă
(pentru toți copiii din grupă/clasă)
üDiplome pentru concurs (activitate aplicativă)
pentru toți copiii
35 lei
,, Din suflet, pentru mama!’’
februarie-martie
2015
#
Simpozion Național/Schimb de experiență
”Colaborarea grădiniță-școală!Relația educatoare-învățător-profesor
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
üDiplomă Simpozion Național
üContract de parteneriat educațional pe probleme de specialitate
üDiplomă organizator concurs
üAdeverință membru în comisia de organizare/evaluare
üProces verbal privind desfasurarea activitatii de formare profesionala
üFelicitare Paște-fișă concurs
(pentru toți copiii din grupă/clasă)
üDiplome pentru concurs: premiile I, II, III și mențiune (pentru toți copiii)
üCarte în format electronic cu ISBN,
(înregistrată la Biblioteca Națională a României)
35 lei
Bucuriile iepurașului!
martie
2015
#
Perfecționare prin corespondenta
Publicare articol educativ pe platforma educationala
www.esential-edu.ro
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
üAdeverință pentru publicare articol pe platforma educațională www.esential-edu.ro
üCertificat de perfecționare prin corespondență
20 lei
-
ianuarie-martie
2015
#
Prezentări de carte / Recenzii

Editare carte
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
üCartea editată în format tipărit
În funcție de nr. de pagini și nr. de exemplare
-
Ianuarie-martie
2015
#
Activități metodico- științifice

Editare revista
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
üRevista editată în format tipărit
În funcție de nr. de pagini și nr. de exemplare tipărit
Implicarea copiilor în colectivul de redacție
Ianuarie-martie
2015
#
Elaborarea și valorificarea unor proiecte/Promovarea imaginii unității de învățământ
Publicare articol în ziar
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
üAdeverință publicare articol
üAdeverință coordonator publicație
În funcție de nr. de exemplare
Pagină de promovare a grupei/clasei/
unității de învățământ
Ianuarie-martie
2015
#
Elaborare și prezentare de referate cu conținut de specialitate
Publicare articol in revista
Observator în Educație
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
üRevista în format tipărit
üAdeverință publicare
üContract de parteneriat cu revista
Observator în Educație / ISSN
29 lei
-
Ianuarie-martie
2015
#
Activități metodico- științifice
Editarea auxiliare didactice
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
üCertificat de Voluntariat
üContract de Voluntariat pentru echipa de proiect
üContract de Parteneriat
În funcție de nr. de pagini și nr. de exemplare
-
Ianuarie-martie
2015
#
Abonament ziar
Esențial în Arges-ziar județean
Esential in educatie-ziar national
O știre pentru clasa mea!
Preșcolar, primar, gimnazial, liceal
Adeverință de membru în Comisia de Educație și Învățământ a ziarului judetean/național
Adeverință coordonator publicație județeană/națională
Adeverință publicare / ISSN
12 ziare ( cand apare articolul sau lunar)
24 lei - judetean
54 lei - național
(12 apariții)
Implicarea copiilor în redactarea știrilor
Ianuarie-februarie
2015

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL ce poate fi desfășurat in cadrul proiectului privind formarea profesionala a cadrelor didactice!

SIMPOZION NAŢIONAL


„Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar”Carte în format electronic cu ISBN înregistrată la Biblioteca Națională a României


’’Cine învață, știe!’’- Activitate aplicativă/Concurs gratuit!


Tema: „Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar”
Înscrieri:până la 24 ianuarie 2015
Sectiuni: învățământ prescolar, primar, gimnazial, liceal, nedidactic
DISCIPLINE: Lb. română, Lb. străine, Matematică, Fizică, Chimie, Informatică, Biologie, Geografie, Istorie, Ed. Fizică și Sport, Psihologie, Dirigenție, Activități Educative, Discipline tehnice, Management, Arte, Invățământ special, Religie
Redactarea articolelor pentru publicare:
üfiecare cadru didactic redactează o lucrare de maximum 2 pagini, format A4;
ülucrările se trimit prin e-mail până la data de 31 ianuarie.
Se acordă:
üDiplomă Simpozion Național
üCarte în format electronic cu ISBN (înregistrată la Biblioteca Națională a României)
üContract de parteneriat cu editura Esențial Media
üAdeverință organizator concurs
üAdeverință evaluator concurs
üProces verbal privind desfasurarea activitatii de formare profesională
üDiplome pentru concurs (activitate aplicativă) pentru toți copiii
Toate documentele cadrelor didactice, eliberate de către editură, au semnătura și ștampila în original.
Preț: 35 LEI (TVA INCLUS)
Taxa se achită ramburs, când se primesc materialele de la simpozion, factura o găsiți în colet. Taxele pentru curierat și comisioanele pentru achitarea facturii sunt suportate de către editură.
Activitate aplicativă!


Cadrele didactice organizează concurs la clasă, se aplică o metodă de evaluare, pe o fișă concepută de către fiecare cadru didactic. Concursul ’’Cine învață, știe!’’este gratuit și se organizează până la 31 ianuarie. Cadrele didactice păstrează documentele la portofoliul personal.
Distribuirea materialelor:
üEditura expediază materialele de la simpozion și diplomele pentru concurs prin poștă până la data de 3 februarie.
üCartea în format electronic se trimite prin poșta electronică până la data de 15 februarie. Dacă nu primiți documntele conform graficului, vă rugăm să ne anunțați telefonic.


Mai multe informaţii la: Tel.: 0769447895; 0741938935; 0735921659
E-mail: edituraesentialmedia@gmail.com


Fișă de înscriere


Simpozion Național:
„Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar”
NUMELE ŞI PRENUMELE:


TELEFON:


E-MAIL:


UNITATEA:


DISCIPLINA:


Număr preșcolari/elevi(o clasă):


ADRESA DE CONTACT:

Responsabil cu dezvoltarea resursei umane - prof.dr. Stupineanu Valentina

Simpoyion Naţional Şcoala şi viaţa


Vă transmitem spre informare oferta de programe de conversie profesională a Facultății de Științe din cadrul Universității din Petroșani.


Economie si educatie antreprenorialaVa informez ca Institutul European din Romania (IER) in parteneriat cu MEN organizeaza si in 2014, pentru un numar de 323 de cadre didactice (200 din mediul urban și 123 din mediul rural), programul de formare in domeniul afacerilor europene lansat și derulat in 2012. Programul este finantat de Comisia Europeana prin Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.

Acest program se adreseaza cadrelor didactice din toate cele trei cicluri de invatamant primar, gimnazial și liceal, care predau diciplinele geografie, istorie, educatie civica, cultura civica si orice alta disciplina scolara din curriculum optional.

In anexa atasata gasiti mai multe informatii privind programul de formare, criteriile de selectie și modalitatile de inscriere la curs a cadrelor didactice interesate.Anexa la Adresa nr£......?/.'/.'.'±2014

Programul de formare a cadrelor didactice
In domcniul tematicilor europcnc

Institutul European din Romania (IER) in parteneriat cu Ministerul Educajiei

Najionale (MEN) organizeaza un program de formare profesionala a cadrelor didactice in

domeniul afacerilor europene, finanfat de Comisia Europeana prin Reprezcntanja Comisiei

Europene in Romania, in baza contractului de finanjare semnat ca urmare a licitajiei PN/8-

2013/BUC.

Acest program de formare esle acreditat si se adreseaza cadrelor didactice din toate

cele trei cicluri de inva;amant: primar, gimnazial si liceal care predau discipline scolare in

care tematica Uniunii Europene esle subiect de lecjie sau parte a unor lec{ii de geografie,

istorie, educate civicS, cultura civica si orice alia disciplina scolara din curriculumul optional.

A

In cadrul acestui program se va organiza cate o sesiune de formare de doua zile in

fiecare din centrele: Bucuresti, Bacau, Timisoara, pentru fiecare din cele trei cicluri de

invajamant: primar, gimnazial, liceal, dupa cum urmeaza:

Localitatea

de

desf&surare

a cursului

Judcfclc de domiciliu/resedinta ale

participan|i!or la curs

Ciclul de

invafamant

Perioada de

desfasurare a

cursului

Bucuresti Arges, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau,

Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj,

Giurgiu, Gorj, Ialomija, Ilfov, Mehedinfi,

Olt, Prahova, Teleorman, Valcea

primar 3- 4 februarie

gimnazial 5- 6 februarie

liceal 7- 8 februarie

Bacau Bacau, Botosani, Covasna, Galaji,

Harghita, Iasi, Neam;, Suceava, Tulcea,

Vaslui, Vrancea

primar 14- 15 iulie

gimnazial 16- 17iulie

liceal 18-19 iulie

Timisoara Alba, Arad, Bihor, Bistri^a Nasaud, Caras

Severin, Cluj, Hunedoara, Maramures,

Mures, Satu Mare, Saiaj, Sibiu, Timis

primar 28-29 iulie

gimnazial 30-31 iulie

liceal 1- 2 august

Agenda cursului consta in module centrate pe urmatoarele tematici: istoria si

institutive UE, politicile UE, Strategia EU2020, oportunita^i de programe educa^ionale

europene si Spatful profesorului. Slructura celor doua zile de cure va include 30% predare,

70% parte interactiva. Predarea va fi axata pe prezentarea con{inuturilor temelor propuse,

incluzand si continuturile specifice din programele scolare care vor fi imboga^ite cu informal

complete §i actualizate. Partea interactiva a sesiunilor de formare va fi particularizata pentru

a raspunde necesitatflor de lucru la clasa (implicit particularitatilor de varsta ale elevilor).

Astfel, vor fi inclusejocuri de rol, studii de caz si propuneri tematice ce vor fi abordate intr-un

mod mai sumar la nivelul primar si aprofundat la nivelul liceal.

DupS incheierea sesiunii de formare cursamMi vor avea obligatfa sa* desfesoare

activit&p' de diseminare a informatfilor primite in cadrul programului. Acestea vor consta fie

intr-o sesiune de formare/informare, fie in preg&tirea unui material pe care il vor distribui

03/02 2014 MON 14:04 FAX 0213137956 —— ISJ TULCEA 0003/004

colegilor lor, impreuna cu alle informatii primite la curs si cu resursele informa^ionale

specifice. De asemenea, in lermen de 30 de zile de la incheierea cursului, cursanjii vor

transmite catre IER o lista cu numele si semnaturile a eel putin 10 persoane formate/informate

de catre acestia.

fn cadrul programului de formare va fi creata si dezvoltala o comunitate de invalare

on-line unde vor avea acces atat participanlii la curs cat si altc persoane interesate. Aici, pe

langa dezbaterile care pot fi lansale pe forum, vor putea fi postale toate materialele distribuite

pe parcursul stagiului de formare, materialele realizate de cStre cursanji §i alle materiale utile.

Echipa de formatori include formalori specializa^i in domeniul afacerilor europene si

cadre didactice cu experienja in inva{amantul primar, gimnazial si liceal.

Pentru acestprogram de formare vor fi selectate 323 cadre didactice dupacum urmeaza:

V de la nivelul tnvafamdnf primar se vor selecta cate 2 cadre didactice/judej (unui din

mediul rural, unui din mediul urban) + cate 2 cadre didactice din fiecare sector al

Municipiului Bucuresti;

V de la nivelul mvafamant gimnazial se vor selecta cate 3 cadre didactice/judej (unui din

mediul rural, doua din mediul urban) + cate 2 cadre didactice din fiecare sector al

Municipiului Bucuresti;

V de la nivel nivelul im>a{amdni liceal se vor selecta cate 2 cadre didactice/judet (unui

din mediul rural, unui din mediul urban) + cate 2 cadre didactice din fiecare sector al

Municipiului Bucuresti.

Criteriile de sclecfie:

V cadru didactic in invajamantul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal);

V in cazul cadrelor didactice de la nivelul gimnazial si liceal, subiectele predate la clasa"

sa" includa tematica Uniunii Europene ca subiect de lecfie sau parte a unor lecjii de

geografie, istorie, educate civicS, cultura civica si orice alia disciplina scolara din

curriculumul optional;

V disponibililatea de a participa la toate cele 16 ore de curs in perioada de desfasurare a

cursului;

V cunostinfe de utilizare a computerului- nivel mediu;

V disponibilitatea de a realiza activitafi de diseminare a informatfilor, ulterior

desfSsurSrii celor doua zile de curs;

V dosar de candidature complet.

Procedura dc inscriere:

fnscrierea pentru sesiunea de curs care se va desfasura la Bucuresti este deschisa pana la 24

ianuarie 2014. Pentru celelalle doua sesiuni, organizate la Bac^u si Timisoai'a, inscrierile se

vor face in perioada mai-iunie 2014.

Documentele necesare pentru inscriere sunt:

V formularul de inscriere completat si semnat (disponibil laadresa

http://www.ier.ro/stiri/selec%C5%A3ie-cadre-didactice-pentru-cursulpreg%

C4%83tirea-cadrelor-didactice-pe-tematici-europene-bucu):

V adeverinta de lalocul de munca incare safie precizate specialitatea si gradul didactic;

V copii ale actului de identitate, certificatului de nastere, certificatului de cas5torie (in

cazul schimbarii numelui);

V copii ale actelorde studii.

Documentele de mai susse scaneaza si se trimit prin e-mail la adresa proiect.rce@ier.ro.

Subiectul mesajului trimis pe e-mail trebuie si aiba structura: „localitate curs-nivel de

invatamant-NUME Prenume". De exemplu: "Bucuresti- primar-POPESCU Marius".

2

&

03/02 2014 MON 14:04 FAX 0213137956 —- ISJ TULCEA 01004/004

Documentele se pot trimite si prin fax la nr. 0213142666. In acesl caz se va men{iona pe

prima pagina Jocajie curs-nivel de invafamanl-NUME Prenume".

Candidal selectati vor fi contactati prin email si/sau telefonic, pentru a fi informal cu

privire la program. Lista persoanelor selectate va fi Iransmisa" inspectoratelor §co!are

jude|ene/al municipiului Bucuresti.

Toate costurilc afcrcntc participant la cursuri vor fi dccontatc prin protect (transport,

| cazare 3 nopfi, masa si suporlul de curs). Precizam ca se vor deconla biletele de tren, clasa a

Il-a sau echivalent, de la domiciliul participantilor la locul de desfasurare a sesiunii de

formare si retur. Participant care au domiciliul in localitalea de desfasurare a cursului nu

beneficiaza de decontarea transportului.

Transportul se va deconta ulterior trimiterii biletelor originale la IER, prin posts, la adresa:

Institutul European din Romania

Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3

Bucuresti 030016

Cu menfiunea pe plic: Decontare transport curs Bucuresti - numc participant

Informatii suplimentare pot fi oblinute prin e-mail la adresa: proiecl.rce@ier.ro

Membrii echipei de proieel:

Laurentia Mariana Mercuf3, coordonatorproieel, responsabil curs Bucuresti

021-314 26 96external image call_skype_logo.png021-314 26 96; int. 150

Elena Loredana Licuta, responsabil curs Bacau

021-314 26 96external image call_skype_logo.png021-314 26 96; 021 314 26 97external image call_skype_logo.png021 314 26 97 int.146

Mihai Sebe, responsabil curs Timisoara

021-314 26 96external image call_skype_logo.png021-314 26 96; 021 314 26 97external image call_skype_logo.png021 314 26 97 , int. 141 .

Persoane de contact:

Laurentia MarianaMereufa- IER

021-314 26 96external image call_skype_logo.png021-314 26 96; int. 150

laurentia.mereuta(S).ier.ro

Marinica Stoian- MEN

021-4056200external image call_skype_logo.png021-4056200, int. 1120

marina.stoian@medu.edu.ro

Nota:

Dincauza condi}iilor meteorologice nefavorabile, cursul propus pentru perioada 3- 8 februarie

2014 la Bucuresti va fi reprogramat lao alta" data care va fi comunicata de catre organizatori

cadrelor didactice inscrise la curs.Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din

cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi lanseaza o noua sesiune de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul primar si preprimar.

Programul universitar de formare continua acreditat, denumit E-UNIVERSITARIA este oferit educatorilor, invatatorilor, institutorilor, profesorilor din invatamantul primar si preprimar intr-o modalitate foarte moderna: in sistem e-learning (de la distanta, fara prezenta fizica).

Perioada de formare va fi 1 martie - 1 iulie 2014, pentru intregul program de formare (care cuprinde 3 module).

In documentul atasat, sunt prezentate toate informatiile despre acest program. In masura disponibilitatii si a posibilitatilor dumneavoastra.
Va informam ca Metodologia privind formarea contiuna a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr.5.561/07.10.2011, a fost modificata si completata prin OMEN nr.5.397/05.11.2013.
Anexa la Adresa nr£......?/.'/.'.'±2014

Programul de formare a cadrelor didactice

In domcniul tematicilor europcnc

Institutul European din Romania (IER) in parteneriat cu Ministerul Educajiei

Najionale (MEN) organizeaza un program de formare profesionala a cadrelor didactice in

domeniul afacerilor europene, finanfat de Comisia Europeana prin Reprezcntanja Comisiei

Europene in Romania, in baza contractului de finanjare semnat ca urmare a licitajiei PN/8-

2013/BUC.

Acest program de formare esle acreditat si se adreseaza cadrelor didactice din toate

cele trei cicluri de inva;amant: primar, gimnazial si liceal care predau discipline scolare in

care tematica Uniunii Europene esle subiect de lecjie sau parte a unor lec{ii de geografie,

istorie, educate civicS, cultura civica si orice alia disciplina scolara din curriculumul optional.

A

In cadrul acestui program se va organiza cate o sesiune de formare de doua zile in

fiecare din centrele: Bucuresti, Bacau, Timisoara, pentru fiecare din cele trei cicluri de

invajamant: primar, gimnazial, liceal, dupa cum urmeaza:

Localitatea

de

desf&surare

a cursului

Judcfclc de domiciliu/resedinta ale

participan|i!or la curs

Ciclul de

invafamant

Perioada de

desfasurare a

cursului

Bucuresti Arges, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau,

Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj,

Giurgiu, Gorj, Ialomija, Ilfov, Mehedinfi,

Olt, Prahova, Teleorman, Valcea

primar 3- 4 februarie

gimnazial 5- 6 februarie

liceal 7- 8 februarie

Bacau Bacau, Botosani, Covasna, Galaji,

Harghita, Iasi, Neam;, Suceava, Tulcea,

Vaslui, Vrancea

primar 14- 15 iulie

gimnazial 16- 17iulie

liceal 18-19 iulie

Timisoara Alba, Arad, Bihor, Bistri^a Nasaud, Caras

Severin, Cluj, Hunedoara, Maramures,

Mures, Satu Mare, Saiaj, Sibiu, Timis

primar 28-29 iulie

gimnazial 30-31 iulie

liceal 1- 2 august

Agenda cursului consta in module centrate pe urmatoarele tematici: istoria si

institutive UE, politicile UE, Strategia EU2020, oportunita^i de programe educa^ionale

europene si Spatful profesorului. Slructura celor doua zile de cure va include 30% predare,

70% parte interactiva. Predarea va fi axata pe prezentarea con{inuturilor temelor propuse,

incluzand si continuturile specifice din programele scolare care vor fi imboga^ite cu informal

complete §i actualizate. Partea interactiva a sesiunilor de formare va fi particularizata pentru

a raspunde necesitatflor de lucru la clasa (implicit particularitatilor de varsta ale elevilor).

Astfel, vor fi inclusejocuri de rol, studii de caz si propuneri tematice ce vor fi abordate intr-un

mod mai sumar la nivelul primar si aprofundat la nivelul liceal.

DupS incheierea sesiunii de formare cursamMi vor avea obligatfa sa* desfesoare

activit&p' de diseminare a informatfilor primite in cadrul programului. Acestea vor consta fie

intr-o sesiune de formare/informare, fie in preg&tirea unui material pe care il vor distribui

03/02 2014 MON 14:04 FAX 0213137956 —— ISJ TULCEA 0003/004

colegilor lor, impreuna cu alle informatii primite la curs si cu resursele informa^ionale

specifice. De asemenea, in lermen de 30 de zile de la incheierea cursului, cursanjii vor

transmite catre IER o lista cu numele si semnaturile a eel putin 10 persoane formate/informate

de catre acestia.

fn cadrul programului de formare va fi creata si dezvoltala o comunitate de invalare

on-line unde vor avea acces atat participanlii la curs cat si altc persoane interesate. Aici, pe

langa dezbaterile care pot fi lansale pe forum, vor putea fi postale toate materialele distribuite

pe parcursul stagiului de formare, materialele realizate de cStre cursanji §i alle materiale utile.

Echipa de formatori include formalori specializa^i in domeniul afacerilor europene si

cadre didactice cu experienja in inva{amantul primar, gimnazial si liceal.

Pentru acestprogram de formare vor fi selectate 323 cadre didactice dupacum urmeaza:

V de la nivelul tnvafamdnf primar se vor selecta cate 2 cadre didactice/judej (unui din

mediul rural, unui din mediul urban) + cate 2 cadre didactice din fiecare sector al

Municipiului Bucuresti;

V de la nivelul mvafamant gimnazial se vor selecta cate 3 cadre didactice/judej (unui din

mediul rural, doua din mediul urban) + cate 2 cadre didactice din fiecare sector al

Municipiului Bucuresti;

V de la nivel nivelul im>a{amdni liceal se vor selecta cate 2 cadre didactice/judet (unui

din mediul rural, unui din mediul urban) + cate 2 cadre didactice din fiecare sector al

Municipiului Bucuresti.

Criteriile de sclecfie:

V cadru didactic in invajamantul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal);

V in cazul cadrelor didactice de la nivelul gimnazial si liceal, subiectele predate la clasa"

sa" includa tematica Uniunii Europene ca subiect de lecfie sau parte a unor lecjii de

geografie, istorie, educate civicS, cultura civica si orice alia disciplina scolara din

curriculumul optional;

V disponibililatea de a participa la toate cele 16 ore de curs in perioada de desfasurare a

cursului;

V cunostinfe de utilizare a computerului- nivel mediu;

V disponibilitatea de a realiza activitafi de diseminare a informatfilor, ulterior

desfSsurSrii celor doua zile de curs;

V dosar de candidature complet.

Procedura dc inscriere:

fnscrierea pentru sesiunea de curs care se va desfasura la Bucuresti este deschisa pana la 24

ianuarie 2014. Pentru celelalle doua sesiuni, organizate la Bac^u si Timisoai'a, inscrierile se

vor face in perioada mai-iunie 2014.

Documentele necesare pentru inscriere sunt:

V formularul de inscriere completat si semnat (disponibil laadresa

http://www.ier.ro/stiri/selec%C5%A3ie-cadre-didactice-pentru-cursulpreg%

C4%83tirea-cadrelor-didactice-pe-tematici-europene-bucu):

V adeverinta de lalocul de munca incare safie precizate specialitatea si gradul didactic;

V copii ale actului de identitate, certificatului de nastere, certificatului de cas5torie (in

cazul schimbarii numelui);

V copii ale actelorde studii.

Documentele de mai susse scaneaza si se trimit prin e-mail la adresa proiect.rce@ier.ro.

Subiectul mesajului trimis pe e-mail trebuie si aiba structura: „localitate curs-nivel de

invatamant-NUME Prenume". De exemplu: "Bucuresti- primar-POPESCU Marius".

2

&

03/02 2014 MON 14:04 FAX 0213137956 —- ISJ TULCEA 01004/004

Documentele se pot trimite si prin fax la nr. 0213142666. In acesl caz se va men{iona pe

prima pagina Jocajie curs-nivel de invafamanl-NUME Prenume".

Candidal selectati vor fi contactati prin email si/sau telefonic, pentru a fi informal cu

privire la program. Lista persoanelor selectate va fi Iransmisa" inspectoratelor §co!are

jude|ene/al municipiului Bucuresti.

Toate costurilc afcrcntc participant la cursuri vor fi dccontatc prin protect (transport,

| cazare 3 nopfi, masa si suporlul de curs). Precizam ca se vor deconla biletele de tren, clasa a

Il-a sau echivalent, de la domiciliul participantilor la locul de desfasurare a sesiunii de

formare si retur. Participant care au domiciliul in localitalea de desfasurare a cursului nu

beneficiaza de decontarea transportului.

Transportul se va deconta ulterior trimiterii biletelor originale la IER, prin posts, la adresa:

Institutul European din Romania

Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3

Bucuresti 030016

Cu menfiunea pe plic: Decontare transport curs Bucuresti - numc participant

Informatii suplimentare pot fi oblinute prin e-mail la adresa: proiecl.rce@ier.ro

Membrii echipei de proieel:

Laurentia Mariana Mercuf3, coordonatorproieel, responsabil curs Bucuresti

021-314 26 96external image call_skype_logo.png021-314 26 96; int. 150

Elena Loredana Licuta, responsabil curs Bacau

021-314 26 96external image call_skype_logo.png021-314 26 96; 021 314 26 97external image call_skype_logo.png021 314 26 97 int.146

Mihai Sebe, responsabil curs Timisoara

021-314 26 96external image call_skype_logo.png021-314 26 96; 021 314 26 97external image call_skype_logo.png021 314 26 97 , int. 141 .

Persoane de contact:

Laurentia MarianaMereufa- IER

021-314 26 96external image call_skype_logo.png021-314 26 96; int. 150

laurentia.mereuta(S).ier.ro

Marinica Stoian- MEN

021-4056200external image call_skype_logo.png021-4056200, int. 1120

marina.stoian@medu.edu.ro

Nota:

Dincauza condi}iilor meteorologice nefavorabile, cursul propus pentru perioada 3- 8 februarie

2014 la Bucuresti va fi reprogramat lao alta" data care va fi comunicata de catre organizatori

cadrelor didactice inscrise la curs.Definitivare in invatamant


ORDIN 5561/2011 - Formare continua

ORDIN 5562/ credite transferabile

ORDIN 3129/2013- Formare continuaBuna ziua,Stimati colaboratori,Va reamintim termenele de inscriere/ reinscriere in programele noastre.Detalii / regulamente / cerinte / formulare veti gasi pe site: www.ccdg.ro

TERMENE INSCRIERE IN PROGRAMELE CCDG 2013-2014Programe internaţionale:Programul „Eco-Şcoala”(Eco-Schools)15 sept.- 30 nov. 2013Programul „Să învăţăm despre pădure”(Learning About Forests) - LeAF15 sept.- 30 nov. 2013Programul „Tineri reporteri pentru Mediul Înconjurător”(Young Reporters for Environment) – YRE – 15 sept.2013 - 30 martie 2014Campania Litter Less – 1.nov. 2013- 1 aprilie 2014
Proiecte naţionale:Proiectul„Patrula Eco”15 sept.- 30 nov. 2013Proiectul Eco-Fotografia Anului – 15 ian. – 15. martie 2014
Spearam sa fiti interesati in continuare de programele / proiectele / concursurile noastre.Pentru noi este importanta respectarea termenelor, pentru derularea corecta a Calendarului activitatilor, mai ales ca pentru programele internationale trebuie sa facem raportarea la FEE.

Cu gratitudine,Alina - CCDG

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
Carpathian-Danubian Centre for Geoecology
14 Gradistea Street, Bl.B 14, Sc.4, Ap.36, Parter, Sector 4, Bucharest, Romania
tel/fax 00 40 31 410 35 24
mobile: 00 40 0729.393.693
www.ccdg.ro
e - mail ccdgro@yahoo.com


Având în vedere OMEN Nr. 5142/26.09.2013 privind o nouă selecție în corpul național de experți în management educațional, vă informăm că C.C.D. Tulcea organizează programele de formare Management educațional și Tehnologia Informației Computerizate-nivel avansați în vederea acumulării creditelor profesionale transferabile obligatorii .


Informațiile privind cele două programe de formare se găsesc pe pagina web accesând
următorul link:http://www.ccdtulcea.ro/459-Anunt-organizare-cursuri-Management-educational-si-TIC---nivel-avansati.html


CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA
Str. Alunisului nr. 7, cod postal 820203, Tulcea
Tel. +40 (0) 240.51.66.56, Fax: +40(0) 240.51.13.79
e-mail:ccd_tl@yahoo.com, site: http://www.ccdtulcea.ro
CALENDARUL
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a
21 octombrie 2013 Afişarea programului orar al înscrierilor, a
numărului de locuri scoase la concurs şi a
metodologiei de concurs, la sediul inspectoratului
şcolar şi pe site-ul propriu
21 - 28 octombrie 2013 Completarea formularului de selecţie online, în
aplicaţia informatică
28 octombrie 2013 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în
această etapă, în urma introducerii informaţiilor în
formularul de selecţie online
29 - 30 octombrie 2013 Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la
art. 7 din Metodologia privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor
didactice pentru constituirea corpului naţional de
experţi în management educaţional, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, la
inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi
admişi după etapa de selecţie online, conform
programului afişat
31 octombrie - Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul
1 noiembrie 2013 Educaţiei Naţionale lista candidaţilor declaraţi
admişi după etapa de selecţie online, care la data
înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere
sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar,
precum şi dosarele acestora.
4 - 7 noiembrie 2013 Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către
comisiile de evaluare constituite la nivelul
inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul
Ministerului Educaţiei Naţionale
8 noiembrie 2013 Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul
de administraţie al inspectoratului şcolar şi
afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea
descrescătoare a punctajelor
8 noiembrie 2013 Transmiterea către inspectoratele şcolare a
rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare
constituită la nivelul Ministerului Educaţiei
Naţionale, în vederea afişării acestora la sediul
inspectoratului şcolar
11 - 15 noiembrie 2013 Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar,
respectiv la Ministerului Educaţiei Naţionale
11 - 19 noiembrie 2013 Soluţionarea contestaţiilor
19 noiembrie 2013 Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale
a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
20 - 21 noiembrie 2013 Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a
listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi
înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei
Naţionale
22 noiembrie 2013 Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea
cadrelor didactice declarate promovate în Registrul
naţional al experţilor în management educaţional

Plan managerial anual – dezvoltarea resurselor umane
An şcolar 2013/2014
Formarea constituie funcţia centrală a educaţiei (exprimată ca formare-dezvoltare permanentă necesară pentru integrarea socială optimă a personalităţii umane
Valorile Şcolii Gimnaziale nr. 12 Tulcea
 • Respectarea tradiției și identității naționale;
 • Toleranța
 • Libertatea de opinie
 • Demnitatea
 • Patriotismul
 • Independența gândirii
 • Cinste și respect pentru justiție și pentru drepturile cetățenilor
 • Decență
PRINCIPII ale educației de calitate
 • Este centrată pe beneficiarii serviciilor educaționale
 • Este oferită de instituții responsabile
 • Este orientată pe rezultate
 • Respectă autonomia individuală si are la bază autonomia instituțională
 • Este promovată de lideri educaționali
 • Asigură participarea actorilor educaționali și valorizarea resursei umane
 • Se realizează în dialog și prin parteneriat
 • Se bazează pe inovație și pe diversificare
 • Abordează procesul educațional unitar, în mod sistemic
 • Are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a performanțelor
 • Înțelege interdependența între furnizorii si beneficiarii implicați în oferta de educație
VIZIUNE
Din perspectiva dezvoltării sustenabile şi a globalizării educaţiei, pentru a crea premisele necesare asigurării calităţii în educaţie şi a utilizării eficiente a resurselor umane, într-un demers dinamic ce impune implicare şi responsabilizare ,şcolii ii revine rolul de principal factor de decizie, asigurând dezvolarea resurselor umane.
Priorităţile strategice
Asigurarea calităţii actului educaţional

Implementarea sistemului de asigurare a calităţii

Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic
Obiective
O1.Promovarea unei politici de personal care să asigure calitatea şi eficienţa activităţii educationale

O2.Asigurarea conditiilor de transmitere a informatiilor privind legislaţia şi reglementările MECTS

O3.Prezentarea reperelor de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi întărirea colaborarii cu Casa Corpului Didactic, alte institutii abilitate

O4.Creşterea calităţii resurselor umane angajate în unitatea de invatamant în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii

O5.Creşterea calităţii resursei umane prin activităţi de perfecţionare metodică şi de specialitate în colectivele metodice din şcoală şi în cercurile pedagogice organizate la nivelul judeţului Tulcea

O6.Desăvârşirea în cariera didactică prin participarea la examenele de acordare a gradelor didactice

O7.Dezvoltarea competenţelor manageriale

O8.Consilierea directorilor şi cadrelor didactice în vederea accesului acestora la proiecte cu finanţare externă, care pot asigura şi formarea profesională a cadrelor didactice


Funcţii
Activităţi
Resurse de timp
Resurse umane
Resurse materiale
PROIECTARE
PROIECTARE

Participarea cadrelor didactice la programele de formare organizate de furnizori
acreditati in formare si dezvoltare profesionala.
Sem. I + II
Director, Responsabilul
cu dezvoltarea profesională
Logistică, legislaţie
Actualizare
Actualizarea statului de funcţii al şcolii
Noiembrie 2013
Directori, Consiliul de administraţie
Adecvarea conţinutului specific
Proiectarea activităţii de perfecţionare periodică odată la 5 ani a cadrelor didactice
Permanent
Directori
Legislaţie
Proiectarea portofolilului responsabilului cu formarea continuă
Semestrul I
Director
Legislaţie
ORGANIZARE
ORGANIZARE

Instrumentarea şi operaţionalizarea unui program
de evidenţă al accesului corpului profesoral la resursele educaţionale ale şcolii:auxiliare curriculare,fondul de carte,tehnologia informatică şi
de comunicare
Semestrul I şi II
Directori, bibliotecar
Logistică
Creşterea ponderii personalului didactic cu rezultate deosebite
Octombrie, 2013
directori
Criterii de calitate, rapoarte
Participarea cadrelor didactice la consfătuiri pentru informarea în scopul aplicării legislaţiei în vigoare, pentru cunoaţterea documentelor manageriale la nivelul comisiilor metodice
Septembrie 2013
Director, responsabil Resurse umane
Logistică, legislaţie
Participarea cadrelor didactice la seminarii de formare şi cursuri de perfecţionare în specialitate
Conform calendarului
Director, responsabil Resurse umane, responsabilii comisiilor metodice
Logistică
COORDONAREMONITORIZARE
COORDONAREMONITORIZARE

Transmiterea la timp a modificărilor survenite în încadrarea de personal la IŞJ Tulcea
Semestrul I+II
Director
Oferta educaţională
Monitorizarea participării cadrelor didactice la examene de acordare a definitivatului, gradul II şi I
Conform calendarului
Director, responsabil Resurse umane
Logistică
Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare/formare continuă
Permanent
Director, responsabil resurse umane
Conform graficului
Realizarea in cadrul comisiilor metodice a unor intalniri, ateliere, dezbateri,
seminare pe probleme ale educatiei.
Realizarea in cadrul comisiilor metodice a unor intalniri, ateliere, dezbateri,
seminare pe probleme ale educatiei.
Sem. I + II
Director, Coordonator
Calitate,Responsabilii
comisiilor metodice
Grafice de acţiuni,logistică
Efectuarea de asistente la ore, mai ales in cazul cadrelor didactice debutante, in
vederea consilierii acestora
Conform
graficului
Directori,
Legislaţia specifică
MOTIVARE
MOTIVARE

Stimularea si sustinerea cadrelor didactice pentru a participa la programe de
perfecţionare şi dezvoltare profesionale organizate de MECTS, Casa Corpului
Didactic şi alte instituţii de învăţământ superior şi preuniversitar.
Sem. I + II,
conform
ofertei
Director, C A,
Responsabilii comisiilor
metodice Responsabilul cu
dezvoltarea profesionala
Oferta ANPCDEFP
Nominalizarea celor mai valoroase şi competente cadre didactice din scoala pentru a face parte din echipele de proiect stabilite
Situational
Directorii, C A,
Responsabilii comisiilor metodice
Cadre didactice
Stimularea şi consilierea cadrelor didactice pentru a participa la programe de
reconversie profesională (IDD, cursuri postuniversitare etc.
Sem I + II
Conform
ofertei
Directori
Com
unicare
interinstituţională
Propunerea si sustinerea cadrelor didactice pentru obţinerea gradaţiilor de merit
Sem. II
Directori,CA
Logistica
Cuantificarea proiectelor şi programelor de formare/ perfecţionare prin credite
profesionale transferabile în scopul participării cadrelor didactice la concursuri de
acordare a gradaţiilor de merit, mobilitate de personal, distincţii şi premii
Permanent
Directorii, C A,
Responsabilii comisiilor
metodice
Legislaţia specifică
sigurarea cunboaşterii etapelor evoluţiei în cariera didactică: definitivat, grad II, grad I, doctorat, perfecţionare
periodică obligatorie, evoluţie în ierarhie, recunoaşterea gradelor didactice
Permanent
Directori
Norme legale,
programe oficiale
Instruirea cadrelor didactice de către inspectorii de specialitate cu privire la modalităţile de dezvoltare profesională, pregătirea iniţială, pregătirea continuă
Situaţional
Responsabilii comisiilor metodice
Norme legale
Formarea cadrelor didactice de specialitate şi directorilor
unităţilor şcolare
Conform
ofertei
Directori
Comunicare
Interinstituţională
IMPLICAREPARTICIPARE
IMPLICAREPARTICIPARE

Participarea directorilor si a cadrelor didactice în programe de instruire în
domeniul legislaţiei şcolare
Sem. I + II
Directori,CA
Oferta de formare
Participarea cadrelor didactice la realizarea / perfecţionarea unor baze de date şi a programelor necesare în şcoli
pentru buna desfăşurare a examenelor finale
pentru clasele a VIII a
Sem. II
Directori
Cadre didactice
Logistică
Organizarea interviurilor pentru ocuparea posturilor nedidactice
Sem. I + II
Director
Norme legale
Participarea cadrelor didactice la buna desfasurare a evaluării naţionale la clasa a VIIIa
Sem I + II
Directori ,
cadre didactice,
secretariat
Legislatie specifica
FORMAREDEZVOLTAREAPROFESIONALĂŞIPERSONALĂ
FORMAREDEZVOLTAREAPROFESIONALĂŞIPERSONALĂ

Asigurarea cunoaşterii în rândul cadrelor didactice a reglementărilor în vigoare
privind self -managementul şi etapele formării profesionale: stagiatură, definitivat, grad II, grad I, doctorat, perfecţionare periodică obligatorie, evoluţie în ierarhie, recunoaşterea gradelor didactice.
Sem. I + II
Director,
Responsabilul cu
dezvoltarea profesionala
Norme legale,
programe oficiale
Formarea continua a cadrelor didactice de specialitate şi a directorilor şcolii
Conform
ofertei
Director,
Responsabilul cu
dezvoltarea profesionala
Oferta CCD, alte
instituţii
Perfecţionarea şi formarea proprie a tuturor salariaţilor unităţii, în funcţie de
compartiment/specialite.
Sem. I + II
Directori
Oferta instituţiilor
Specializate
REZOLVAREACONFLICTELOR
REZOLVAREACONFLICTELOR

Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a diferitelor situaţii conflictuale care pot apărea între cadrele didactice din scoala între profesorii de specialitate şi conducerea scolii sau între elevi şi profesori, pentru asigurarea unui climat de muncă eficient
Sem. I + II
Directori
Liderii sindical
Comunicare
in scoala
Rezolvarea contestatiilor prin receptare, cercetare si solutionare conform legislatiei, in mod documentat si corect
Sem. I + II
Director
Legislatie, comunicare
interinstitutionala

Indicatori de performanţă:
►Actualitate
►Calitate
►Varietatea ofertei
►Date statistice
►Respectarea standardelor
►Promptitudine
►Adecvarea la nevoile specifice
►Legalitate
►Număr participanţi, rezultate
►Obiectivitate în desfăşurare
►Statistici
►Atingerea standardelor
►Eficienţă
►Statistici participanţi la grade
didactice şi programe de formare


Definitivare în învăţământ

Gradul didactic II

Gradul didactic I


Casa Corpului Didactic Tulcea organizează în perioada următoare cursurile:
- Management educațional
-Tehnologia Informației Computerizate-nivel avansați
- Formator
- Mentor- Secretar- Bibliotecar
Informațiile despre cursuri pot fi vizualizate pe site-ul instituției http://www.ccdtulcea.ro/ accesând următoarele link-uri:
-Curs Management educațional- T.I.C.-avansați :


http://www.ccdtulcea.ro/459-Anunt-organizare-cursuri-Management-educational-si-TIC---nivel-avansati.html

-Curs specializare Formator și Mentor:
http://www.ccdtulcea.ro/458-Anunt-organizare-cursuri-pentru-specializarea-Formator-si-Mentor.html

-Curs specializare Secretar și Bibliotecar: http://www.ccdtulcea.ro/457-Anunt-organizare-cursuri-pentru-specializarea-SECRETAR-si-BIBLIOTECAR.html


Cristina Cherciu-prof. metodistCASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA
Str. Alunisului nr. 7, cod postal 820203, Tulcea
Tel. +40 (0) 240.51.66.56, Fax: +40(0) 240.51.13.79
e-mail:ccd_tl@yahoo.com, site: http://www.ccdtulcea.ro
Perfectionare profesori limba engleza si francezaPROGRAME DE FORMARE GRATUITE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ENGLEZĂ ŞI FRANCEZĂ

Având în vedere obligativitatea obţinerii celor 90 credite transferabile prin perfecţionare o dată la cinci ani, parte din ele și în didactica specialităţii, va transmitem apelul de înscriere la două programe de formare pe care vă rugăm să le mediatizaţi în rândul colegilor dvs.:1. Program de formare gratuit desfăşurat în cadrul Proiectului ”Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”, ID 62665Programul este acreditat M.E.C.T.S. si cuprinde două module de formare, respectiv: "Introducere în tehnologia informatiei (TIC)" si "Dimensiuni europene moderne in predarea limbii engleze"( cursuri faţă în faţă si on-line).
Fiecare absolvent va obtine 41 credite profesionale transferabile.
Grup tintă: profesorii de limba engleză și cadre didactice care au absolvit Colegiul de institutori lb. engleza si predau ore in această specialitate.Locatia de desfasurare a cursului: Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea
2. Program de formare gratuit desfăşurat în cadrul Proiectului
”Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”, ID 62771
Programul este acreditat M.E.C.T.S. si cuprinde două module de formare, respectiv: "Introducere în tehnologia informatiei (TIC)" si "Dimensiuni europene moderne in predarea limbii franceze" (cursuri faţă în faţă si on-line).
Fiecare absolvent va obtine 41 credite profesionale transferabile.//
Grup tinta: profesorii de limba franceză și cadre didactice care au absolvit Colegiul de institutori lb. franceza si predau ore in această specialitate.
Locatia de desfasurare a cursului: Scoala "Grigore Antipa" Tulcea


Vă rugăm să completati în tabelul ataşat datele cadrelor didactice interesate să participe la aceste cursuri si să îl transmiteti la C.C.D. Tulcea, la adresa de e-mail ccd_tl@yahoo.com sau la nr. de fax 0240 511379 până cel tarziu la data de 15 octombrie 2012.

Anunt curs management educational si Tehnologia Informatiei si Comunicarii (avansat )scan0010.jpg
Model cerere CCD - inscriere cursuri
scan0009.jpg
METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTMETODOLOGIE PRIVIND
CONSTITUIREA CORPULUI PROFESORILOR MENTORI
PENTRU COORDONAREA EFECTUĂRII STAGIULUI PRACTIC ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNEI FUNCŢII DIDACTICE


ORDIN Nr. 5485 din 29 septembrie 2011

pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice


METODOLOGIA DE EVALUARE ANUALĂ
A ACTIVITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR

Comunicat CCD - reglemetari eliberare adeverinte si model de cerere
scan0001.jpg

scan0003.jpg

Centralizarea datelor chestionarului de nevoi de fprmare -CCD Tulcea


Model Fisa de perfectionare

When You Belive 对唱 - Whitneyhouston・mariahcarey