Plan de îmbunătățire a activității 2015-2016PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Puncte slabe avute in vedere:
- Existenta si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitatii
- Revizuirea procedurilor existente, elaborarea si aplicarea unor noi proceduri interne de asigurare a calitatii
Ţinte
Activitati
Tipul de activitate
Obiective
Termene
Responsabilitati
Indicatori de realizare
Dezvoltarea sistemului de management al calitatii, formarea culturii institutionale, promovarea unei culturi a calitatii
●Informarea cadrelor didactice asupra activitatii CEAC●Revizuirea procedurilor existente pe baza feed-back-ului de la beneficiari si concordanta dintre termene si calendare.●Elaborarea si aplicarea de noi proceduri care sa contribuie la eficientizarea calitatii
156
●Promovarea valorilor calitatii in educatie prin managementul institutional●Motivarea cadrelor didactice pentru implicarea in activitatea de cercetare●Cresterea prestigiul scolii prin identificarea domeniilor si activitatilor ce necesita elaborarea de noi proceduri
●Periodic/lunar●Periodic/lunar●semestrial
●Toate cadrele didactice●Stupineanu ValentinaCoordonator CEAC●Responsabili comisii si catedre metodice
●80% din personalul didactic cunoaste si respecta standardele, criteriile si reperele legislative ale CEAC●Asigurarea gradului de satisfactie a 75% din beneficiari●Respectarea riguroasa a termenelor●Participarea c.d. in proportie de 60% la act. de cercetare stiintifica si metodica la nivelul scolii, local, national, regional, international
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice conform unei strategii care sa utilizeze metode si instrumente cunoscute de cei implicati
●Sondaj de opinie competente TIC●Stabilirea grupului tinta●Aplicatii practice utilizand toate mijloacele si metodele tehnice moderne din dotare:tabla SMART, computer,imprimanta, soft-uri educationale
334
●Identificarea nevoii de consolidare a competentelor dobandite in utilizarea mijloacelor tehnice moderne●Utilizarea instrumentelor si metodelor moderne in cresterea calitatii actului educational
●Octombrie 2012●31 octombrie 2012●Sem. IModul I- noiembrie – ianuarie●Sem. IIModul II-Aprilie -mai
●Membrii CEAC●CotunaMembru CEAC●Stupineanu ValentinaCoordonator CEAC●Costea LilianaMembru CEACConsiliul local Tulcea
●Aplicarea chestionarului de nevoi la nivelul scolii●Formarea unui grup tinta de cel putin 10 cadre didactice din scoala.●Dezvoltarea competentelor TIC avansate la grupul tinta
Constituirea la nivelul scolii a unei baze de date, actualizata sistematic, referitoare la asigurarea calitatii
●Selectarea instrumentelor care vor fi incluse in baza de date, la nivelul fiecarei comisii si catedre metodice, a activitatii CEAC, Comitetele de parinti, Consultatii cu parintii, Perfectionare, Legislatie ●Elaborarea unui site informativ referitor la baza de date actualizatae
11
●Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor dezvoltand abilităţile necesare în secolul XXI●infiintare site- http://gimnaziul12tulcea.wikispaces.com●actualizare site
●Septembrie 2012●septembrie●permanent
●DirectorSecretariatToate cadrele didacticeCCD TulceaISJ TulceaFurnizori de formareAsociatia parintilorConsiliul local Tulcea●Stupineanu Valentina- coordonator CEAC
●Implicarea majoritara personalului didactic in selctarea datelor●Elaborarea site-ului http://gimnaziul12tulcea.wikispaces.com si actualizarea periodica