În perioada 19- 25 februarie se vor derula ședinte de informare a părintilor și elevilor cu privire la studiul religiei și se vor completa de către părinți, cererile primite de la serviciul secretariat.
In data de 27 feb. 2015 ora 12.00 diriginții și învățătoarele vor prezenta la secretariat urmatoarele documente:

- cererile completate si semnate de catre parinti

- xerocopie dupa procesul verbal incheiat in sedinta de informare a parintilor.

- situatia statistica primita de la serviciul secretariat