Ordin privind organizarea simulării EN2017, pentru elevii de clasa a VIII-a

Simularea la Evaluarea Națională 2015, pentru elevii de clasa a VIII-a, are loc în perioada 23-25 februarie, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației Naționale.
Simularea Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a din anul şcolar 2014-2015 va avea loc în :

- 23 februarie la Limba şi literatura română

- 24 februarie la Matematică
- 25 februarie la Limba şi literatura maternă

În 6 martie afişarea rezultatelor.

Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile în 13 iunie 2015, urmând ca în perioada 15-17 iunie să aibă loc înscrierile la Evaluarea Națională.


Simulare Evaluare Naţională clasa a VIII-a
Marţi, 18 februarie:Limba şi literatura română

-ora 8.00- 8.30 intrarea în săli
- 9.00 - 11.00 -redactarea subiectelor
La ieşirea din săli elevii vor controla baremele afişate
Elevii nu au voie să iasa din sala înainte de ora 10.30

Miercuri, 19 februarie: Matematica

- 8.00- 8.30 intrarea în săli
- 9.00- 11.00 - redactarea subiectelor

La ieşirea din săli elevii vor controla baremele afişate
Elevii nu au voie să părăsească sala înainte de ora 10.30

ORDINprivind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014
În baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:Art.1. Se aprobă Calendarul de desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.
Art.3. (1) Se aprobă Programa pentru limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014. Programa este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, altele decât cea menționată la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010.
Art.4. (1) Comisiile județene/ a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.
(2) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

(3) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 5. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepţia candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naționale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art.6, punctul (10) și ale art.9, punctul (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, menționată la art. 2.

Art.6. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art.7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
Remus PRICOPIE
BUCUREŞTI
Nr. 4924
Data: 29.08.2013

Procedură privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale a clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014
1.JPG


2.JPG3.JPG

4.JPG


5.JPG