Responsabil comisie - prof.inv. Ariton Mihaela
Membrii:
DSC01608.JPG
Planificari clasa a III-a

EVIDENŢA MEMBRILOR CATEDREI claselor II-III -IV
an școlar 2013-2014


Nr. crt.
NUMELE şi PRENUMELE
VÂRSTA
TITULAR
VECHIME
CURSURI
PERF.
SPECIALITATE
STUDII
GRAD
DIDACTIC
Nr. ore
încadrare
ORE
trunchi comun
ORE
OPTIONAL
1.
STRUȚU MARIANA
48
DA
30
-
Profesor înv.primar
Lic. Ped. Si ASE
I
16
19
1
2.
PARASCHIVOIU ANETA
58
DA
38
-
Învăţătoare
Lic. Ped.
I
17
16
1
3.
VLADU OTILIA
47
DA
28
Curs de formare strategii didactice de învățare -
Profesor înv.primar
Lic. Ped.
I
22
17
1
4.
ARITON MIHAELA
55
DA
36
-Curs de formare strategii didactice de învățare
-Curs de limba engleză
Profesor înv. primar
Lic.Ped.
FacultateaPsihologie-Spiru-Haret
I
21
19
1
5.
MIHALCEA NINA
47
DA
29
-Curs de formare strategii didactice de învățare
-La un click distanță de educație modernă și eficiență
Învăţătoare
Lic.Ped
I
21
19
1
6.
IDA STEFANA
56
DA
36
-Intel Teach
Profesor înv. primar
Lic.ped.
Facultatea Psihologie-Spiru-Haret
I
21
19
1
7.
COTUNĂ MARIANA
46
DA
28
-La un click distanță de educație modernă și eficiență
Învăţătoare
Lic.Ped.
I
21
19
1
8.
POPOVICI OLGA
62
NU
40

Învăţătoare
Lic.Ped
II
21
19
1
9.
DAMIANOV VICTORIȚA
58
DA
38
-
Profesor înv. primar
Lic.Ped.
Facultatea Sociologie-Spiru-Haret
I
23
17
1
10.
BĂDILAȘ PAULA
58
DA
38
-Curs de formare strategii didactice de învățare
-Curs Limba engleza
Învăţătoare
Lic.Ped.
I
22
17
1

ÎNCADRAREA MEMBRILOR
CATEDREI claselor II-III si IV
RESPONSABILITĂȚI
2013-2014


Nr. crt.
NUMELE şi PRENUMELE
CLASA la care predă
RESPONSABILITĂȚI LA NIVELUL CATEDREI
RESPONSABILITĂȚI LA NIVEL REGIONAL și NAȚIONAL
1.
ARITON MIHAELA
Clasa III C
Responsabil Comisia metodica clasele II-III și IV
Membru in Comisia de curriculum
Membru in Comisia de verificare a burselor
Întocmirea și redactarea revistei școlare Campionii
Membru în Consiliul de Administrație
Membru în comisia de monitorizare a proiectelor

2.
MIHALCEA NINA
Clasa III D
Responsabil ISU
Membru in Comisia pentru combaterea violentei

3.
IDA STEFANA
Clasa III A
Membru in Comisia de Proiecte și programe educative
Membru in Comisia de dezvoltare instituțională
Membru in Consiliul de administrație
Membru în comisia de monitorizare,coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al Scolii Gimnaziale 12
Responsabila grupei metodice nr.1
Membru in Consiliul consultativ inv. primar
Metodist ISJ
4.
COTUNĂ MARIANA
Clasa III B
Membru în Comisia CEAC

5.
POPOVICI OLGA
Clasa III E


6.
DAMIANOV VICTORIȚA
Clasa IV B
Secretar Consiliu profesoral
Membru în Comisia paritară
Membru în comisia pentru programe și proiecte de mediu
Membru în comisia de monitorizare a proiectelor privind acordarea gradațiilor de merit
Comisia pentru proiecte educative
Comisia de disciplină pentru elevi

7.
BĂDILAȘ PAULA
Clasa IV A
Membru în Comisia de
arhivare a documentelor
Comisia de orientare școlară și profesională

8.
PARASCHIVOIU ANETA
Clasa II A
Membru în Comisia de
distribuire a produselor lapte –corn
Membru în comisia de disciplină

9.
VLADU OTILIA
Clasa II B
Coordonator echipa de dans modern Pas cu pas

10.
STRUȚU MARIANA
Clasa II C
Membru CEAC


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR METODICE ALE COMISIILOR ÎNVĂŢĂTORILOR CLASELOR a II-a, a III-a și a IV-a
Semestrul I an şcolar 2013-2014Nr. crt.
Tema acţiunii
Data
Forma de activitate
Locul de desfăşurare
Cine răspunde
Observaţii
1.
Realizarea analizei de nevoi, formularea obiectivelor strategice, a celor specifice si a programului de activitati –Prezentarea raportului, a sarcinilor şi a obiectivelor pentru anul şcolar 2013 2014
Activitatea comisiei învăţătorilor din şcoală, în anul şcolar 2012-2013– prezentarea raportului
-Planul managerial pe an şcolar şi semestre – prezentare
-Tematicile şedinţelor de catedră - stabilire
30 IX.2013
informare
-informare
-sedinţă de lucru
cabinetul metodic
cabinetul metodic
cabinetul metodic
Responsabilul comisiei metodice din anul trecut
Responsabilul actual al comisiei metodice
Responsabilul actual al comisiei metodice

2.
Realizarea unor teste iniţiale de evaluare la nivelul fiecărei clase, centralizarea şi analiza rezultatelor acestora -Testarea iniţială a elevilor din clasele a II-a, a-III-a și a-IV-a–, elaborarea şi interpretarea testelor, stabilirea măsurilor ameliorative
2- 11.X
2013
activitate practică pe subcomisii
( clasele, II ,III și IV)
cabinetul metodic
Responsabila comisiei metodice și inv. claselor II,III,IV

3.
Metoda didactică sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare, învățare, evaluare – exerciții demonstrative – exemple de bună practică la nivelul comisiei
30.X..2013
activitate practică pe subcomisii
( clasele, II ,III și IV)
cabinet metodic
Responsabila comisiei metodice și inv. claselor II,III,IV

4.
Acțiune metodică pe județ
Metoda didactică sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare, învățare, evaluare – exerciții demonstrative
18- 30 XI
2013
activitate practică
Sc. Gimnazială Nufăru
Responsabilul gr. metodice –prof.inv.Ida Ștefana

5.
Managementul situațiilor de criză la clasă, schimb de experiență cu psihologul școlii și itineranții
11.XII
2013
Ședință de lucru
cabinet metodic
Responsabila comisiei metodice și inv. claselor II,III,IV

6.
Realizarea unor teste de evaluare la nivelul fiecărei clase, centralizarea şi analiza rezultatelor acestora -Teste de evaluare pe semestrul I, an şcolar 2013-2014, clasele a II-a,a III-a și a IV-a
-Elaborarea testelor
-Analiza performanţelor (intrepretarea rezultatelor şi stabilirea măsurilor ameliorative)
20-23.I
2014
activitate
practică pe
subcomisii
clasele II,III,IV.
cabinet metodic
prof.inv.Ariton Mihaela și inv.claselor II,III,IV


CALIFICATIVE OBȚINUTE ÎN TREI ANI DE CĂTRE MEMBRI CATEDREI

Nr. crt.
NUMELE ȘI PRENUMELE
ANUL ȘCOLAR
2010-2011
ANUL ȘCOLAR
2011-2012
ANUL ȘCOLAR
2012-2013
1
Paraschivoiu Aneta
FB
FB
FB
2
Struțu Mariana
FB
FB
FB
3
Vladu Otilia
FB
FB
FB
4
Ida Stefana
FB
FB
FB
5
Cotună Mariana
FB
FB
FB
6
Ariton Mihaela
FB
FB
FB
7
Mihalcea Nina
FB
FB
FB
8
Popovici Olga
FB
FB
FB
9
Bădilaș Paula
FB
FB
FB
10
Damianov Victorița
FB
FB
FBGRAFIC DE PREGĂTIRE PENTRU PERFORMANȚĂ


Nr. crt.
NUMELE ȘI PRENUMELE
CLASA
ZIUA
ORA
1
Paraschivoiu Aneta
II A
Vineri
11-11,45
2
Struțu Mariana
II B
Luni
11-11,45
3
Vladu Otilia
II C
Marti
11-11,45
4
Ida Stefana
III A
Luni
12-12,45
5
Cotună Mariana
III B
Marti
12-12,45
6
Ariton Mihaela
III C
Miercuri
12-12,45
7
Mihalcea Nina
III D
Vineri
11-11,45
8
Popovici Olga
III E
Luni
12-12,45
9
Bădilaș Paula
IV A
Vineri
11-11,45
10
Damianov Victorița
IV B
Joi
12-12,45PROGRAM DE RECUPERARE


Nr. crt.
NUMELE ȘI PRENUMELE
CLASA
ZIUA
ORA
1
Paraschivoiu Aneta
II A
Vineri
11-11,45
2
Struțu Mariana
II B
Luni
12-12,45
3
Vladu Otilia
II C
Miercuri
11-11,45
4
Ida Stefana
III A
Luni
12-12,45
5
Cotună Mariana
III B
Marti
12-12,45
6
Ariton Mihaela
III C
Miercuri
12-12,45
7
Mihalcea Nina
III D
Vineri
11-11,45
8
Popovici Olga
III E
Luni
12-12,45
9
Bădilaș Paula
IV A
Marți
12-12,45
10
Damianov Victorița
IV B
Joi
12-12,45TABEL ELEVI CU CES


Nr. crt.
NUMELE ȘI PRENUMELE
CLASA
1
Bădălan Marin
II B
2
Marin Cristian
II B
3
Toma Ionuț
III B
4
Solomon Ionela
III E
5
Dionisie Cristian Ștefan
III E
6
Marin Gh. Costel
III E
7
Ștefănescu Alexandru
III D
8
Toma Mihaela
III D
9
Budugă Ionela
IV B
10
Budugă Mihaela
IV B
11
Șcrobac Emanuel
IV B
12
Pavel Laurențiu
IV A

CONCLUZII TESTE INIȚIALE –SEMESTRUL I

MATEMATICĂ
CLASA a III-a CCALIFICATIVE: FB- 9
B-16
IP: 36%
PROMOVARE: 100%
Nr.elevi: 25
Prezenți: 25


CONCLUZII:

-identifică numerele naturale pare și impare;
-ordonează crescător și descrescător numerele naturale în concentrul 0-1000;
-rezolvă corect adunări și scăderi cu trecere peste ordin ,în concentrul 0-1000;
-rezolvă corect probleme cu o singură operație;
-sa cunoasca terminologia matematica (termeni, suma, diferența) .I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
FB
19
16
23
12
19
21
21
B
6
9
1
11
6
4
2
S
-
-
1
2
-
-
2
I
-
-
-
-
-
-
-


PUNCTE TARI
-toţi elevii efectuează corect operații de adunare și scădere cu și fără trecere peste ordin;

-majoritatea elevilor efectuează corect proba ,excepție făcând 2 elevi;
-majoritatea elevilor identifică operațiile ț în funcție de terminologia matematică;
-toţi elevii rezolvă probleme cu o operație.
PUNCTE SLABE
-3 elevi nu au citit corect cerința13,14;
-greşesc din neatenţie la calcule;
-1 elev întâmpină greutăți la judecata problemelor.
MĂSURI AMELIORATIVE
-voi insista mai mult pe munca suplimentară;
-voi intensifica exercițiile.LB. ROMÂNĂ
CLASA a III-a CCALIFICATIVE: FB- 5
B-18
S- 2
IP: 20%
PROMOVARE: 100%
Nr.elevi: 25
Prezenți: 25


CONCLUZII:
-elevii identificătitlul,autorul,personajele dintr-un tex dat;
-formulează corect întrebări ;
-recunosc propozițiile după semnele de punctuație de la sfârșit;
-găsesc sinonime și antonime;
-despart corect cuvintele în silabe;
-majoritatea redactează corect un bilet ;


I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
FB
20
19
24
17
22
10
10
B
5
5
1
7
1
9
7
S
-
-
-
-
2
4
7
I
-
-
-
1
-
2
1
PUNCTE TARI
-elevii identifică mesajul dintr-un text dat;
-completează un enunț dat;
-ordonează cuvintele în enunțuri logice;
-recunosc propozițiile date după semnele de punctuație.
PUNCTE SLABE
-2 elevi au omisiuni de litere în redactarea lucrării;
-unii elevi au confuzii în formularea întrebărilor care să aibă legătura cu un text dat;
-elevii citesc puţin acasă, nu au interes pentru citirea lecţiilor, dar nici pentru alte texte.
MĂSURI AMELIORATIVE
-voi insista mai mult pentru citirea textelor;
-voi insista mai mult pe munca suplimentară;
-intensificarea exercițiilor de vocabular.


CONCLUZII GENERALE ASUPRA TESTELOR DE EVALUARE INIȚIALĂ
LA CLASELE a II-a, a III-a și a IV-a


SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR 2013-2014

CONCLUZII


CLASELE a II-a

Probă scrisă de evaluare la MATEMATICĂ
septembrie. 2013
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
-să scrie numerele formate din zeci și unități;
-să efectueze calculele date;
-să recunoască, prin încercuire ,cifra zecilor și a unităților pentru numerele date;
-să rezolve problema dată, cu plan de rezolvare;
-sa ordoneze crescător și descrescător numerele date .

TOTAL- 65
TOTAL ELEVI- 63

FB
B
S
I
34
20
7
-
INDICE DE PERFORMANȚĂ: 55%
PROCENT DE PROMOVARE :96%
Elevi cu CES: 1elev cu CES din clasa a II-B testat – restul absenți


PUNCTE TARI
-toţi elevii recunosc numerele 0-100;

-majoritatea elevilor ordonează crescător şi descrescător numerele date;
-majoritatea elevilor pot aplica reguli de completare a șirurilor de numere naturale;
-2/3din numărul elevilor operează cu terminologia specifică matematicii;
-toţi elevii rezolvă probleme cu o operaţie
PUNCTE SLABE
-lucrează greu la calcule, deoarece nu au deprinderi de clacul oral
-greşesc din neatenţie la calcule
-partea teoretică se cunoaște ,dar nu se aplică .
MĂSURI AMELIORATIVE
-voi insista mai mult pe calcul oral ,voi suplimenta orele de pregătire ;

CLASELE a II-a
Probă scrisă de evaluare la LB. ROMÂNĂ
septembrie. 2013

OBIECTIVE GENERALE :
-capacitatea de receptare a mesajului scris
-capacitatea de exprimare orală
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
-citirea în ritm propriu, cu voce tare, a unui text cunoscut
-să formuleze răspunsuri pe marginea textului citit
-să desprată în silabe cuvintele date
-să alcătuiască propoziţii cu cuvinte date
-să scrie cuvinte cu înţeles opus

TOTAL ELEVI :65
TOTAL ELEVI PREZENTI :65

FB
B
S
I
25
25
12
1
INDICE DE PERFORMANȚĂ: 3%
PROCENT DE PROMOVARE: 95%
Elevi cu CES: 2 elevi din clasa a II-a B au dat test

PUNCTE TARI
-toţi elevii citesc bine;
-majoritatea elevilor ştiu să răspundă la întrebări legate de textul citit;
-majoirtatea elevilor despart corect cuvintele în silabe ;
-majoritatea elevilor alcătuiesc propoziţii cu cuvintele date;
PUNCTE SLABE
-ritmul de citire este lent în unele cazuri;
-elevii citesc puţin acasă, nu au interes pentru citirea lecţiilor, dar nici pentru alte texte;
-unii elevi alcătuiesc greu propoziţii;
MĂSURI AMELIORATIVE
-vom insista mai mult pentru citirea textelor;
-alcătuire de propoziţii;
-activități suplimentare, dacă spațiul permite.
CLASELE a III-a
Probă scrisă de evaluare la LB. ROMÂNĂ
septembrie. 2013


OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
-să răspundă corect unor cerințe pe baza unui text dat
-să transcrie din textul dat enunțuri care exprimă o întrebare, o exclamare și o constatare
-să despartă corect în silabe cuvintele date
-să găsească- cuvinte cu același înțeles pentru cuvintele date


PUNCTE TARI
- identifică personajele din textul dat și mesajul ;
- ordonează logic ideile din text ;
- găsesc antonime și sinonime penru cuvintele date ;
- identifică propoziția simplă ;
- transformă propoziția simplă în propoziție dezvoltată.


PUNCTE SLABE
-întămpină dificultăți în redactarea biletului (nu toți elevii respectă criteriile date)
-apar greșeli în exprimarea liberă și utilizarea semnelor de punctuație .


AMELIORARE
-se vor lucra exerciții pentru formarea deprinderilor de exprimare corectă orală și în scris.
TOTAL ELEVI –113
TOTAL ELEVI PREZENȚI- 113

FB
B
S
I
36
61
11
5
INDICE DE PERFORMANȚĂ : 31%
Procent de promovare:95%
Elevilor cu CES li s-a întocmit programă specială care a fost concepută cu doamna itinerantCLASELE a III-a
Probă scrisă de evaluare la MATEMATICĂ
septembrie. 2013


OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
-să scrie corect cu cifre, numere formate din S, Z, U
-să încercuiască numerele pare dintr-un șir dat
-să ordoneze crescător și descrescător numerele date
-să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0-1000, fără și cu trecere peste ordin
-să rezolve corect o problemă cu două operații

PUNCTE TARI :
- elevii scriu corect numerele naturale 0-1000 ;
- calculează exerciții cu adunări și scăderi în concentrul 0-1000 ;
- utilizează termeni specifici în exercițiile date ;
- rezolvă corect probleme cu o singură operație ;
- identifică figurile geometrice.


PUNCTE SLABE:
-întămpină dificultăți în efectuarea calculelor și rezolvarea problemelor datorate neatenței și din cauza lipsei de exercițiu în timpul liber


AMELIORARE
-se vor lucra mai multe exerciţii variate pentru formarea deprinderilor de calcul oral


TOTAL ELEVI: 113
TOTAL ELEVI PREZENŢI: 113

FB
B
S
I
45
51
11
6
INDICE DE PERFORMANŢĂ : 39%
PROCENT DE PROMOVARE :95 %
Elevilor cu CES li s-a întocmit programă specială de către doamna itinerant
CLASELE a IV-a
Probă scrisă de evaluare la LB. ROMÂNĂ
septembrie. 2013

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
-să scrie corect după dictare
-să grupeze cuvintele în funcție de părțile de vorbire indicate
-să completeze enunțurile cu părțile de vorbire cerute în paranteză
-să transforme propozițiile simple în dezvoltate subliniind predicatele și subiectele

PUNCTE TARI :
-majoritatea elevilor comunică oral, se exprimă liber ,corect ,concis;
-analizează cuvintele dintr-o propoziție sintactic și morfologic;
.alcătuiesc propoziții simple pe care apoi,le transformă în propoziții dezvoltate.

-
PUNCTE SLABE:
-se fac unele greșeli în scrierea ortogramelor ;
-nu toți elevii folosesc corect semnele de punctuație ;
-nu au toți elevii atracție spre lectura suplimentară.


AMELIORARE
- Se vor efectua exerciţii cât mai variate (dictări, copieri, transcrieri, formulări de întrebări şi răspunsuri pentru a-i determina pe elevi să folosească corect semnele de punctuaţie)
- Se vor recomanda cât mai multe texte spre lecturare pentru a-i determina pe elevi să citească constant
- Se va lucra diferenţiat pe grupe de elevi

TOTAL ELEVI - 51
TOTAL ELEVI PREZENŢI: 51

FB
B
S
I
14
18
14
5
INDICE DE PERFORMANŢĂ :27 %
PROCENT DE PROMOVARE :90%
2-elevi cu CES DE LA CENTRUL MATERNAL-au un deficit mare de cunoștințe

CLASELE a IV-a
Probă scrisă de evaluare la MATEMATICĂ
septembrie. 2013

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
-să scrie corect în concentrul 0-1000000
-să afle corect numărul necunoscut
-să utlizeze corect termenii matematici
-să respecte ordinea efectuării operațiilor matematice

PUNCTE TARI :
-Obiectivele testului au fost realizate de toţi elevii;
-Marea majoritate află cu uşurinţă termenii necunoscuţii din exerciţiile date,
-Majoritatea elevilor şi-au însuşit corect terminologia matematică și rezolvă probleme cu mai multe operații

PUNCTE SLABE:
-Unii elevi au ritm lent la calcule;
-Șapte elevi au greşit la rezolvarea problemei sub forma de exerciţiu și nu au finalizat-o
-Aceeași elevi întâmpină greutăți în rezolvarea problemelor prin metoda grafică.

AMELIORARE
-Cu elevii care au obţinut calificativul suficient se va intensifica activitatea diferenţiată
-Vom încerca să găsim noi modalităţi de eficientizare a activităţii prin centrarea şi mai mult a acesteia pe fiecare elev
-Îi vom îndruma pe părinţi să fie mai preocupaţi de ridicarea nivelului cunoştinţelor propriilor copii.


TOTAL 51
TOTAL ELEVI PREZENŢI :51

FB
B
S
I
21
19
6
5
INDICE DE PERFORMANŢĂ :41 %
PROCENT DE PROMOVARE:90 %
Eleva Butugă Mihaela cu CES și elevul Șcrobac Emanuel operează adunări și scăderi până la 1000 fără trecere peste ordin.

Raport al comisiei/catedrei claselor II, III și IV la activitatea desfășurată pe semestrul I

An școlar 2013-2014
I.Activitatea metodică(la nivelul școlii/la nivel național)

înv. Ariton Mihaela
școală: intervenții verbale în discuțiile pe marginea referatelor realizate de colege
referat: Metoda didactică,sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare ,învățare, evaluare 30- X - 2013
județ:participarea la acțiunea metodică de la Școala Gimnazială Malcoci 29 XI 2013
înv. Mihalcea Nina
școală:intervenții la acțiunile metodice din școală,prezentarea exemplelor de bune practici la orele de predare 30 X 2013; referat
județ:participarea la acțiunea metodică de la Școala Gimnazială Malcoci 29 XI 2013

înv. Ida Ștefana
școală: referat Metoda didactică sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare –exemple de bune practici la clasă și intervenții
județ:coordonator activitate metodică ce s-a desfășurat la Școala Gimnazială Malcoci 29 XI 2013

înv. Cotună Mariana
școală: intervenții verbale în discuțiile pe marginea referatelor ,
referat : Metoda didactică sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare –exemple de bune practici la clasă;
județ: participarea la acțiunea metodică desfășurată la Școala Gimnazială Malcoci 29 XI 2013

înv. Popvici Olga
județ: participarea la acțiunea metodică de la Școala Gimnazială Malcoci 29 XI 2013
școală :intervenții în cadrul acțiunilor desfășurate în școală
înv. Damianov Victorița
județ: participarea la acțiunea metodică desfășurată la Școala Gimnazială Malcoci 29-XI- 2013
școală:refrat- Metoda didactică,sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare învățare - exemple de bune practici la ore
înv. Bădilaș Paula
județ: participarea la acțiunea metodică desfășurată la Școala Gimnazială Malcoci 29- XI -2013
școală:Metoda didactică,sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare ,învățare,evaluare exemple de bine practici la clasă
înv. Paraschivoiu Aneta
școală: Metoda didactică-sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare învățare,evaluare-exerciții demonstrative-fișe de lucru : „Pălăriile gânditoare, Cubul, Floarea de nufăr,Explozia stelară, Cadranele, Scheletul de recenzie, Jurnalul cu dublă intrare.
Județ:participare și intervenție la acțiunea metodică de la Școala Gimnazială Malcoci 29XI2013
înv.Vladu Otilia
Școală: referat Metode moderne în sprijinul învățării ,predării, evaluării 30 X 2013
Județ: participarea la acțiunea metodică la Școala Gimnazială Malcoci 29 XI 2013
înv. Struțu Mariana
Școală :exemple de bune practici la orele de predare ,referat 30 X 2013
Județ :participarea la acțiunea metodică de la Școala Gimnazială Malcoci 29 XI 2013

II.Rezultate la concursuri și olimpiade
înv.Ariton Mihaela

-Colinde colorate –concurs de desene la Palatul Copiilor
-Concurs Comunicare ortografie.ro - faza pe școală
-Concurs Fii inteligent la ….matematică- faza pe școală
-Concurs de recitări din poeziile lui Eminescu organizat în sala de clasă
-Concurs de colinde organizat la CIEMED
înv. Mihalcea Nina

-Concurs comunicare ,ortografie.ro –faza pe școală
-Concurs Fii inteligent la….matematică - faza pe școală
-Concurs de recitări-Porni Luceafărul

înv. Ida Ștefana

-Concurs Comunicare Ortografie.ro- faza pe școală
-Concurs Fii inteligent la ….matematică- faza pe școală
-Concurs pe teme literare
-Concurs de poezie cu ocazia zilei lui Mihai Eminescu
-Concurs de colinde organizat de Muzeul de Etnografie și Folclor

înv. Cotună Mariana

-Concurs Comunicare,Ortografie .ro-faza pe școală
-Concurs Fii inteligent la…matematică- faza pe școală
-Concurs Colinde colorate –concurs județean de arte-Palatul copiilor
-Concurspe teme literare desfășurat în sala de clas
-Colinde colorate-colinde la BJT-Panait Cerna

înv.Popovici Olga

-Concurs de recitări închinat zilei lui Eminescu
-Concurs de colinde la Muzeul de Etnografie și Folclor
-Concurs pe teme literare

înv.Vladu Otilia

-Premiu de excelență clasei aIIa B obținut la Festivalul C olindelor Ediția a-IV-a la BJT –Panait Cerna
-Participare la concursul Primii fulgi de nea -Iași
-Participare la Concursul Poveste de iarnă –Muzeul de Etnografie și Folclor
-Concurs de poezii închinat Luceafărului poeziei romănești

înv. Struțu Mariana

-Concurs Colinde Colorate –concurs de desene la Palatul Copiilor
-Concurs Cominicare Ortografie.ro- faza pe școală
-Concurs Fii inteligent la …..matematică- faza pe școală
-Concurs de poezii închinat marelui poet Mihai Eminescu

înv.Paraschivoiu Aneta

-Concurs de poezii-Porni Luceafărul
-Concurs de colinde la Muzeul de Etnografie și Folclor
-Concurs de afișe de ziua mondială a animalelor –nov.2013
înv. Bădilaș Paula

-Participare la concursul SMART
-Concurs Fii inteligent la …..matematică- faza pe școală
-Concurs Comunicare și ortografie.ro- faza pe școală
-Concurs de recitări cu ocazia zilei lui Mihai Eminescu

înv.Damianov Victorița
-Concurs Fii inteligent la matematică-faza pe școală
-Concurs Comunicare și ortografie.ro –faza pe școală
-Concurs de poezii organizat pe clasă închinat marelui nostru poet Mihai EMINESCU
III.Activitatea extracurriculară
a. Activități extracurriculare la nivelul fiecărei clase
înv.Ariton Mihaela

-activitate la Centrul Muzeal Eco-turistic Delta Dunării – Noi umblăm a colinda din cadrul Programului Magia sărbătorilor de iarnă
-activitate la ISU Tulcea –demonstrații privind intervențiile în caz de urgență
-concursuri tematice
-vizite
-serbări școlare
-activitate de voluntariat-Sunt și eu un Moș Crăciun
-donații de jucării și haine pentru copiii cu nevoi speciale la CIEMED
-participare cu program la Ziua Școlii
-participare la Ziua Porților Deschis
-participare la teatru – „Amintiri din copilărie”
-participare la Teatrul Jean Bart la întălnirea cu Moș Crăciun -19 XII 2013
înv.Mihalcea Nina

-colinde la Palatul Copiilor
-podoabe pentru brad la CIEMED
- vizită la Muzeul de Etnografie și folclor
-Șezătoare La gura sobei
-Program pregătit pentru Ziua Școlii
-Program pentru Ziua Porților Deschise
-
înv. Ida Ștefana

- serbări școlare,vizite
- activități în cadrul parteneriatelor cu Muzeul De Etnografie și Folclor și Asociația Mâini întinse
-participare Ziua Porților Deschise
-Program de Ziua Școlii
-serbare de Crăciun
înv.Cotună Mariana

-acțiunile: „Luceafărul poeziei românești”, „Pe-al nostru steag e scris unire”, ,Mămica mea!”
-activitatea „Joc cu folos” - Asociația „Mâini întinse”
-Program pentru Ziua Școlii
-participare Ziua porților deschise
-1 Decembrie –Ziua Națională
-Creștini ,Crăciunul a sosit -serbare
-Participare la teatrul Amintiri din copilărie
înv.Popovici Olga
-serbare - seară de colinde de Moș Crăciun
-program de Ziua Școlii
-participare la ziua Porților Deschise
înv.Damianov Victorița

-organizarea acțiunii „Ziua Unirii”
-Program de Ziua Școlii
-participare la Ziua Porților Deschise
-serbare de Crăciun
-participare la acțiunile organizate în cadrul parteneriatelor
înv.Bădilaș Paula

-serbare de Crăciun
-depunere de flori la Monumentul Independenței 25 X2013
-participare la ziua Porților Deschise
-participare la Ziua Școlii
înv.Paraschivoiu Aneta
-serbări cu diferite evenimente
-participare la Ziua Școlii
-serbare de Crăciun
-participare la Ziua Porților Deschise
-Uite,vin sărbătorile de iarnă
-Ziua mondială a animalelor
-Coboară toamna
- participare la acțiunile: Panait Cerna, Muzeul de etnografie, Centul Muzeal Delta Dunării
înv.Vladu Otilia

-participare la Ziua Școlii
-participare la Ziua Porților Deschise
-participare la acțiunile de la BJT,Muzeul de Etnografieși folclor,CIEMED
-participare la Ziua Dobrogei
-serbare de Crăciun
înv. Struțu Mariana
-serbare-Seară de colinde
-participare la Ziua Școli
-participare la Ziua Porților Deschise
-participare la Ziua Dobrogei
-participare la activitățile din cadrul parteneriatelor
b. Parteneriate

înv. Ariton Mihaela

-„Natura, prietena mea”- parteneriat cu Muzeul Delta Dunării
-„Joc cu folos” - parteneriat cu Asociația Mâini întinse
înv.Mihalcea Nina

-Natura ,prietena mea-parteneriat cu CIEMED
-parteneriat cu Muzeul de Etnografie și Folclor

înv. Ida Ștefana

-parteneriat cu „Micii etnografi”- parteneriat cu Muzeul de Artă
-parteneriat cu Asociația „Mâini întinse”
înv.Bădilaș Paula

-Eu voi fi măine școlar-Grădinița Nr.3
-Acceptă diferențele-Școala Somova
înv.Cotună Mariana
-parteneriat cu BJT-Panait Cerna
-Natura prietena mea-parteneriat cu CIEMED

înv. Popovici Olga

-parteneriat cu Muzeul de Etnografie și Folclor
-parteneriat cu CIEMED
înv.Damianov Victorița
-parteneriat cu Grădinița Nr.19
-parteneriat cu Grădinița Școlii Nr.12 ed. Bejenaru Mihaela
înv.Paraschivoiu Aneta
-parteneriat cu Muzeul de Etnografie și Folclor –Creție din drag de tradiție
-parteneriat cu CIEMED-Natura ,prietena mea
înv. Vladu Otilia
-parteneriat cu BJT - Panait Cerna - „Un dar mic o bucurie mare”
-parteneriat cu CIEMED – „Natura prietena mea”
-parteneriat cu ICEM Tulcea
înv.Struțu Mariana
-parteneriat cu BJT-Panait Cerna
-parteneriat cu CIEMED
IV. Analiza activității

Puncte tari
-Participarea la activitățile desfășurate la niveul școlii și județului
-Implicarea în organizarea si desfsurarea unor activitati
-Posibilitati de informare
-Colaborarea cu familiile elevilor
-Colaborarea cu itineranții și psihologul școlii
-Colaborarea cu ISU Tulcea și Poliția de proximitate
-Dotarea școlii cu tehnică multi media (videoproiectoare, PC-uri în fiecare clasă, conexiune internet wirelles)
Puncte slabe
-Lipsa fondurilor necesare organizării și desfășurării unor activități educative.
Masuri de remediere
-colaborarea mai stransa cu părinții elevilor, in vederea atingerii tuturor obiectielor propuse
-cointeresarea părinților în supravegherea propriilor copii ,ajutorul în efectuarea temelor și în continuarea muncii învățătorului.
.


Responsabil catedră Comisie metodică clasele I, a II-a și grădiniță
prof.înv. Ariton Mihaela
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI

“SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

7-11 APRILIE 2013

2013-2014Prof.inv.primar Ida Stefana - cls.II!A
Prof.inv. primar Cotuna Mariana -cls.IIIB
Prof.înv. primar Ariton Mihaela - clasa III C
Prof.inv. primar Mihalcea Nina -cls.III D
Inv. Nanulescu Eugenia -cls.III E
Prof.inv. primar Badilas Paula -cls. IV A
Prof.in. primar Damianov Victorita - cls.IV B
Prof.inv. primar State Marusea -cls. IV A
Prof.inv.primar Stefan Ioana -cls. IV B
Prof.inv. primar Ilie Floarea - cls.IV C
TN_teacher_417.gifŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 12 Tulcea
prof. înv. Mihaela ARITON
Comisia metodică a claselor II-III-IV
Anul școlar 2012-2013Raport al comisiei catedrei claselor II-III- IV referitor la activitatea desfășurată pe semestrul al II-lea
an școlar 2012-2013
I.Activitatea metodică(la nivelul școlii/la nivel național)

înv. Ariton Mihaela
școală: intervenții verbale în discuțiile pe marginea referatelor realizate de colege
referat : „Strategii de evaluare interdisciplinară”-29.05.2013
referat: „O nouă abordare a disciplinei Abilități practice,metode și tehnici de lucru, materiale necesare specifice educației tehnologice”-26.02.2013
județ: participarea la acțiunea metodică de la Șc. Gim. Constantin Găvenea - 6.06.2013
înv. Mihalcea Nina
școală:referat: „Aplicații concrete de interdisciplinaritate”- 29.05.2013, prezentarea tehnicii Tangram în cadrul activității din - 26.02.2013
județ: participarea la acțiunea metodică de la Șc. Gim. Constantin Găvenea - 6.06.2013

înv. Ida Ștefana
școală: referat –„Interdisciplinaritatea-condiție a unei învățări eficiente” - 29.05.2013 , prezentarea tehnicii Origami în câteva lucrări ale copiilor în cadrul activității din 26.02.2013
județ: coordonarea lucrărilor acțiunii de la Șc. Gim. Constantin Găvenea - 6.06.2013

înv. Cotună Mariana
școală: referat- „Argument pentru predarea interdisciplinară” , am susținut lecția demonstrativă la matematică cu tema „ Adunarea și scăderea 0-1000-recapitulare” - 29.05.2013
prezentarea tehnicii killing folosită la clasă „Sanie cu reni” în cadrul activității din -26.02.2013
județ: participarea la acțiunea metodică de la Șc. Gim. Constantin Găvenea - 6.06.2013

înv.Nanulescu Eugenia
școală:prezentarea tehnicii Tangram și Origami în lucrările copiilor
județ: participarea la acțiunea metodică de la Șc. Gim. Constantin Găvenea - 6.06.2013
înv. Damianov Victorița
județ: refrat:”Interdisciplinaritatea și demersul didactic în învățământul primar,prezentarea tehnicii Tangram în căteva lucrări ale copiilor –” Camera mea” 26.02.2013
școală: intervenții verbale în discuțiile referatelor
înv. Bădilaș Paula
școală:refrat „Abordarea interdisciplinară prin jocuri didcatice” 26.02.2013,prezentarea unei miniexpoziții cu lucrările copiilor unde s-au folosit toate tehnicile de lucru 26.02.2013
județ: participarea la acțiunea metodică de la Șc. Gim. Constantin Găvenea - 6.06.2013

înv.Ilie Floarea
Școală:prezentarea unei miniexpoziții cu lucrările elevilor din„Colțul creativilor” unde s-au folosit toate tehnicile de lucru prezentate mai sus26.02.2013
județ: participarea la acțiunea metodică de la Șc. Gim. Constantin Găvenea - 6.06.2013
înv. State Marusea
școală:referat cu tema ” Abordarea interdisciplinară a conținuturilor la clasa I”,prezentarea unei miniexpoziții cu lucrările elevilor în care s-au folosit toate tehnicile de lucru
județ: participarea la acțiunea metodică de la Șc. Gim. Constantin Găvenea - 6.06.2013
înv.Ștefan Ioana
școală:prezentarea unei miniexpoziții cu lucrările elevilor din clasele proprii în care a folosit tehnicile de lucru prezentate mai sus 26.02.2013
județ: participarea la acțiunea metodică de la Șc. Gim. Constantin Găvenea - 6.06.2013

II.Rezultate la concursuri și olimpiade
înv.Ariton Mihaela
14-premii I la concursul Fii inteligent la matematică - județ
15-premii la concursul Fii inteligent la matematică-națională
8-premii la concursul Comunicare ortografie.ro-județ
8 –premii la concursul Comunicare ortografie.ro-națională
înv. Mihalcea Nina
7-premii la concursul Fii inteligent la matematică – județ
5-premii la concursul Comunicare ortografie.ro –județ
4-premii la concursul Comunicare ortografie.ro-națională
4-premii la concursul Fii inteligent la matematică-națională

înv. Ida Ștefana
10 -premii la concursul Fii inteligent la matematică-națională
10- premii la concursul Fii inteligent la matematică-județ
7-premii la concursul Comunicare ortografie.ro -națională
7-premii la concursul Comunicare ortografie.ro-județ
-premii la concursul Smart

înv. Cotună Mariana
13-premii I la concursul Fii inteligent la matematică - județ
9-premii la concursul Fii inteligent la matematică-națională
17-premii la concursul Comunicare ortografie.ro –județ
15-premii la concursul Comunicare ortografie.ro – națională
10-premii la concursul Smart
înv. Nanulescu Eugenia
1 -premiu la concursul Fii inteligent la matematică-națională
1- premiu la concursul Fii inteligent la matematică-județ
1-premiu la Bucuriile Iernii
1-premiu internațional Paștele…

înv. Damianov Victorița
2-premii I la concursul Fii inteligent la matematică - județ
2-premii la concursul Fii inteligent la matematică-națională
4-premii la concursul Comunicare ortografie.ro –județ
4-premii la concursul Comunicare ortografie.ro – națională
înv. Bădilaș Paula
8-premii I la concursul Fii inteligent la matematică - județ
2-premii la concursul Fii inteligent la matematică-națională
2-premii la concursul Comunicare ortografie.ro –județ
9-premii la concursul Smart
înv. Ilie Floarea
5-premii I la concursul Fii inteligent la matematică - județ
4-premii la concursul Fii inteligent la matematică-națională
3-premii la concursul Comunicare ortografie.ro –județ
3-premii la concursul Comunicare ortografie.ro – națională
înv. State Marusea
3-premii I la concursul Fii inteligent la matematică - județ
3-premii la concursul Fii inteligent la matematică-națională
înv. Ștefan Ioana
2-premii la concursul Comunicare ortografie.ro –județ
2-premii la concursul Comunicare ortografie.ro – națională
1-premiu la concursul Smart
III.Activitatea extracurriculară
a. Activități extracurriculare la nivelul fiecărei clase
înv.Ariton Mihaela
- activitate la Centrul Muzeal Eco-turistic Delta Dunării – Pești din Delta Dunării
- activitate la ISU Tulcea –demonstrații privind intervențiile în caz de urgență
- concursuri tematice
- vizite
-vizionare filme 3D la CIEMED
- excursie la Eforie Nord 2-3 iunie 2013
- serbări școlare
- activitate de voluntariat-plantare de pomi în parcul Lacului Ciuperca
- donații de jucării de 1 Iunie
înv.Mihalcea Nina
- Concurs și exerciții de cunoaștere a semnelor de circulație
- 8 Martie, moment artistic
- participarea la acțiunile susnumite cu părinții de la clasă
- acțiuni de igienizare în școală
înv. Ida Ștefana
- parteneriat cu Muzeul de Etnografie și Folclor
- parteneriat cu Asociația Mâini întinse
- serbări școlare,vizite
- concursuri tematice
înv.Cotună Mariana
-excusii la enisala, Constanța, Cilic
-Festivalul Mărțișorului – campanie umanitară
înv.Nanulescu Eugenia
-moment poetic, Mihai Eminescu, biblioteca școlii
-daruri pentru 8 Martie, pictura pe sticla
-spectacol de circ
-cel mai frumos mărțișor
-tradiții de Paște
înv.Damianov Victorița
- Eminesciana
- excursie în munții Măcinului
- confecționare de mărțișoare
- vizită la Muzeul de Artă
- cum ne petrecem timpul liber, acțiune în Parcul Personalităților
înv.Bădilaș Paula
- organizarea de excursie tematică Tulcea – Enisala – Babadag - Tulcea
- vizită la Muzeul de Artă
-cel mai frumos mărțișor
înv.Ilie Florica
-excursie cu tema să ne cunoaștem județul
-întâlniri cu viitori părinți ai claselor pregătitoare
-serbare rămas bun clasa a IV-a
-ecologizarea parcului Victoria
-teatru Scufita cu povesti
înv. State Marusea
-hai să dăm mână cu mână
-strada și pericolele ei
-copilărie fericită
înv. Stefan Ioana
-excursie cu tema să ne cunoaștem județul
-serbare rămas bun clasa a IV-a

b. Activități sponsorizate
înv.Bădilaș Paula
Obiceiuri și tradiții românești
Suma depusă:200 lei
Societateacare a sponsorizat: S.C. TOLEDO-MOTORECHIPAMENT

c. Proiecte

înv.Ariton Mihaela
-Tulcea, la 1870 – un proiect derulat cu Primăria Tulcea
-PIM – Platforma Multi Media
d. Parteneriate


înv. Ariton Mihaela
-„Natura, prietena mea”- parteneriat cu Muzeul Delta Dunării
-„Joc cu folos” - parteneriat cu asociația Mâini întinse
-Parteneriat cu ISU TULCEA
înv.Mihalcea Nina
-partenriat cu CIEMD
-partenriat cu POLIȚIA RUTIERĂ TULCEA
înv. Ida Ștefana
- „Micii etnografi”- parteneriat cu Muzeul de Artă
- ”Mâini întinse”
înv.Bădilaș Paula
-Pas cu pas spre o viață de școlar-Grădinița 3
-Sănătatea noastra, izvor de bogății - Crucea Roșie Română, filiala Tulcea
înv.Cotună Mariana
-parteneriat cu Biblioteca Județeană Tulcea
-parteneriat cu Muzeul de Etnografie și Folclor
înv.Damianov Victorița
-parteneriat cu Muzeul de etnografie și folclor
-parteneriat cu CIEMED
înv.Ilie Floarea
-parteneriat cu Muzeul de Etnografie și Artă Populară
înv.Ștefan Ioana
-„File de istorie” - Să ne cunoaștem trecutul
IV. Analiza activității

Puncte tari
-Participarea la activitățile desfășurate la niveul școlii și județului
-Implicarea în organizarea si desfsurarea unor activitati
-Posibilitati de informare
-Colaborarea cu familiile elevilor.
Puncte slabe
-Lipsa fondurilor necesare organizării și desfășurării unor activități educative.
Masuri de remediere
-colaborarea mai stransa cu părinții elevilor, in vederea atingerii tuturor obiectielor propuse
-cointeresarea părinților în supravegherea propriilor copii ,ajutorul în efectuarea temelor și în continuarea muncii învățătorului.
.


Responsabil catedră Comisie metodică a claselor II, III, IV
prof.înv. Ariton Mihaela


ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 12 Tulcea
prof. înv. Mihaela ARITON
Comisia metodică a claselor II-III-IV
Anul şcolar 2012-2013

Concluzii generale asupra testelor de evaluare finală cu subiect unic,
semestrul al II-lea,
la clasele a II-a, a III-a, a IV-a
CLASELE a II-a
I) Limba şi literatura română
Puncte tari
· Majoritatea elevilor identifică autorul şi titlul textului dat;
· Majoritatea elevilor formulează corect învăţătura din text;
· Găsesc cu uşurinţă sinonime şi antonime;
· Utilizează în enunţuri corecte sensuri diferite ale cuvântului dat;
· Folosesc corect semnele de punctuaţie.
Puncte slabe
· Unii elevi nu se concentrează asupra cerinţei şi tratează superficial, incorect sau incomplet unele exerciţii.
Ameliorare
· Se va exersa actul comunicării prin exerciţii variate;
· Se vor recomanda pentru vacanţă citirea unor texte în vederea exersării cititului.
TOTAL ELEVI : 114
TOTAL ELEVI PREZENŢI: 112
FB
B
S
I
51
47
13
1
INDICE DE PERFORMANŢĂ: 45%
PROCENT DE PROMOVARE: 99,10%
Menționăm că 3 elevi din clasa a II-a E, sunt elevi cu CES și au obținut calificativul suficient.
II) Matematică
Puncte tari
· Majoritatea elevilor efectuează operaţii de adunare şi scădere cu trecerea peste ordin în concentrul 0-100;
· Calculează cu uşurinţă un termen necunoscut;
· Recunosc figurile - corpurile geometrice învăţate;
· Rezolvă corect o problemă cu două operaţii.
Puncte slabe
· Parte mică din elevi greşesc la calculele matematice;
· Unii elevi au greşit la rezolvarea problemei;
· Partea teoretică se cunoaște dar nu se aplică corect;
· Slaba implicare a familiei în sprijinirea elevilor în efectuarea temelor.
Ameliorare
· Se vor lucra exerciţii şi probleme variate, în vederea formării deprinderilor de calcul oral - scris şi a dezvoltării raţionamentului matematic.


TOTAL ELEVI :114
TOTAL ELEVI PREZENŢI :113
FB
B
S
I
46
52
13
2
INDICE DE PERFORMANŢĂ: 40%
PROCENT DE PROMOVARE: 99,11%
Menționăm că 3 elevi din clasa a II-a E, sunt elevi cu CES și au obținut calificativul suficient.
CLASELE a III-a

I) Limba şi literatura română
Puncte tari
· Identifică personajele din textul dat și mesajul ;
· Ordonează logic ideile din text ;
· Găsesc antonime și sinonime penru cuvintele date ;
· Identifică propoziția simplă ;
· Transformă propoziția simplă în propoziție dezvoltată.


Puncte slabe
· Întămpină dificultăți la identificarea părților de vorbire învățate dintr-un text dat ;
· Apar greșeli în exprimarea liberă și utilizarea semnelor de punctuație .


Ameliorare
· Se vor lucra exerciții pentru formarea deprinderilor de exprimare corectă orală și în scris.
TOTAL ELEVI :53
TOTAL ELEVI PREZENȚI: 53
FB
B
S
I
17
21
13


2
INDICE DE PERFORMANȚĂ: 32%
PROCENT DE PROMOVARE : 96,22%
Menționăm că 3 elevi din clasa a III-a B, sunt elevi cu CES și au obținut 1 calificativ suficient și 2 insuficient.


II) Matematică


Puncte tari
· Elevii scriu corect numerele naturale 0-1000.000 ;
· Calculează exerciții simple cu cele 4 operații ;
· Utilizează termeni specifici în exercițiile date ;
· Calculează numerele necunoscute în exercițiile date .


Puncte slabe
· Întămpină dificultăți la ordinea efectuării operațiilor și la rezolvarea problemelor


Ameliorare
· Se vor lucra mai multe exerciţii variate pentru formarea deprinderilor de calcul oral


TOTAL ELEVI :53
TOTAL ELEVI PREZENŢI :51
FB
B
S
I
16
14
17
4
INDICE DE PERFORMANŢĂ: 31%
PROCENT DE PROMOVARE : 92,15%
Menționăm că 3 elevi din clasa a III-a B, sunt elevi cu CES și au obținut calificativul insuficient.
CLASELE a IV-a

I) Limba şi literatura română
Puncte tari
· Majoritatea elevilor comunică oral, se exprimă liber, corect, concis;
· Marea majoritate scriu după autodictare versurile solicitate;
· Cei mai mulți alcătuiesc propoziții după schemele date.
Puncte slabe
· Se fac unele greșeli în scrierea ortogramelor ;
· Nu toți elevii folosesc corect semnele de punctuație ;
· Nu au toți elevii atracție spre lectura suplimentară.


Ameliorare
· Se vor efectua exerciţii cât mai variate (dictări, copieri, transcrieri, formulări de întrebări şi răspunsuri pentru a-i determina pe elevi să folosească corect semnele de punctuaţie)
· Se vor recomanda cât mai multe texte spre lecturare pentru a-i determina pe elevi să citească constant
· Se va lucra diferenţiat pe grupe de elevi
TOTAL ELEVI :75
TOTAL ELEVI PREZENŢI :75
FB
B
S
I
37
26
9
3
INDICE DE PERFORMANŢĂ: 49%
PROCENT DE PROMOVARE : 96%
Menționăm că 2 elevi din clasa a IV-a B au lucrat după programă adaptată.
II) Matematică
Puncte tari
· Obiectivele testului nu au fost realizate de toţi elevii;
· Marea majoritate află cu uşurinţă termenii necunoscuţi din exerciţiile date,
· Majoritatea elevilor şi- au însuşit corect terminologia matematică și rezolvă probleme cu mai multe operații .
Puncte slabe
· Unii elevi au ritm lent la calcule;
· Opt elevi au greşit la rezolvarea problemei sub forma de exerciţiu și nu au finalizat-o;
· Aceeași elevi întâmpină greutăți în rezolvarea problemelor prin metoda grafică.
Ameliorare
· Cu elevii care au obţinut calificativul suficient si insuficient se va intensifica activitatea diferenţiată
· Vom încerca să găsim noi modalităţi de eficientizare a activităţii prin centrarea şi mai mult a acesteia pe fiecare elev
· Îi vom îndruma pe părinţi să fie mai preocupaţi de ridicarea nivelului cunoştinţelor propriilor copii.


TOTAL ELEVI :75
TOTAL ELEVI PREZENŢI :75
FB
B
S
I
33
23
16
3
INDICE DE PERFORMANŢĂ: 44%
PROCENT DE PROMOVARE : 96%
Menționăm că 2 elevi din clasa a IV-a B au lucrat după programă adaptată.

Rezultate concurs Fii inteligent la matematica
LUNGU ROBERT
II A
10,00
GHERASIM FELIX
II A
10,00
MANOLE MARIA
II A
10,00
SARIGHIOLEANU SEBASTIAN - LAURENŢIU
II A
10,00
TITOV DELIA - MIRUNA
II A
10,00
VAVILOV IRIS - ALEXANDRA
II A
10,00
BOITAN IONUŢ
II B
10,00
DORIN DENISA ALEXANDRA
II B
10,00
DUMITRACHE DENIS GEORGE
II B
10,00
GÂLCĂ GEORGE MARIAN
II B
10,00
IACOB ROBERT - CRISTIAN
II B
10,00
MORARU SEBASTIAN IULIAN
II B
10,00
SPIRU ALEXANDRU DANIEL
II B
10,00
VAVILOV RĂZVAN - MIHAI
II B
10,00
BADEA CRISTINA - IZABELA
II C
10,00
BENGA SEBASTIAN - IOAN
II C
10,00
BÂJA ALIN - CRISTIAN
II C
10,00
GIGICĂ AURA
II C
10,00
GHEORGHIU BIANCA - ELENA
II C
10,00
MOCANU IOAN MARIUS
II C
10,00
NEACŞU MARIAN
II C
10,00
NICHIFOR ANA MARIA
II C
10,00
CÂRLAN MIHAI
III A
10,00
FRANŢ ŞTEFANIA
III A
10,00
GRIGORE TEODORA
III A
10,00
HOLOŞTENCU ANDREI
III A
10,00
MORARU DAVID
III A
10,00
CIOBOTARU IORDAN
III B
10,00
MANIA DRAGOŞ
III B
10,00
SÎRBU BIANCA
III B
10,00
JIPA DANIEL
IV A
10,00
MIRON GEORGE VLĂDUŢ
IV C
10,00
NECULAI TEODORA
II B
9,60
DESPINA IONELA
II A
9,50
VASIAN MARIA
II A
9,50
CARTOAFĂ ROXANA - ANDREEA
II B
9,50
NEACŞU ALEXANDRU
II C
9,50
PARMAC SEBASTIAN VALENTIN
II C
9,50
DUMITRU ŞERBAN
II D
9,50
CHICĂ-ROŞĂ CRISTIAN
III B
9,50
CAZACU DANIELA
II A
9,25
CHERCIU ALEXIA - ANDREEA
II A
9,25
STEPANENCU NICODIM - COSMIN
II A
9,25
GRAMA IOANA
II A
9,20
STOIAN COSMINA - BIANCA
II A
9,20
USATENCU ROBERT - NICOLAE
II A
9,20
TUDORIU GABRIELA
II B
9,20
NEDELCU MARIA - CRISTIANA
II C
9,10
HORCIU IULIA
II D
9,10
CÎRLAN ALEXANDRU
IV A
9,00
PĂSĂRICĂ DRAGOŞ - MIHAI
IV C
9,00
SIDORENCU ALEXANDRU
II C
8,70
BOB MĂDĂLIN - GEORGE
II C
8,60
BUFTEI ALEXIA MARIA
III A
8,60
DÎBA COSMIN - ALEXANDRU
II B
8,50
VITENCU ALEXANDRU GEORGIAN
II B
8,50
DRĂGUŢ ADRIAN
II C
8,50
MITITELU IRIS
II D
8,50
MARCU MIHNEA
II D
8,50
STOICA ANDREEA - GABRIELA
II E
8,50
DUŢU ANDREEA
III A
8,50
GHIZILA ELENA
III A
8,50
PETROV ANDREI
IV A
8,50
GHEORGHIŢĂ ŞTEFAN - OVIDIU
IV C
8,50
ANANI FLORIN
IV C
8,50
CAZACU CLAUDIU GABRIEL
IV C
8,50


CONCURSUL COMUNICARE ŞI ORTOGRAFIE


ELEVI CALIFICAȚI LA FAZA JUDEȚEANĂANUL ȘCOLAR 2012-2013


Școala
Numele si prenumele elevului
Clasa
Punctaj
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
TITOV DELIA
II A
10,00
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
VAVILOV IRIS ALEXANDRA
II A
10,00
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
EPURAŞ ANDRADA - PAULA
II B
10,00
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
DUMITRU ŞERBAN
II D
9,90
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CHERCIU ALEXIA - ANDREEA
II A
9,80
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CROITORU VLAD - ŞTEFAN
II A
9,80
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
BOITAN IONUŢ
II B
9,80
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
VAVILOV RĂZVAN - MIHAI
II B
9,80
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
BADEA CRISTINA - IZABELA
II C
9,80
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
SIDORENCU ALEXANDRU - ANDREI
II C
9,80
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CONDRAT IOAN - ANDREI
II A
9,75
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
MARCU MIHNEA - DAVID
II D
9,75
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
DESPINA IONELA
II A
9,70
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
ZUGRAVU BIANCA - PATRICIA
II A
9,70
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
GRAMA IOANA
II A
9,65
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
LUNGU ROBERT
II A
9,60
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CARTOAFĂ ANDREEA - ROXANA
II B
9,60
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
MOCANU IOAN - MARIUS
II C
9,60
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
NEDELCU MARIA - CRISTIANA
II C
9,55
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
BÂJA ALIN - CRISTIAN
II C
9,50
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
GÂLCĂ GEORGE - MARIAN
II B
9,45
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
TUDORIU GEBRIELA
II B
9,45
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
MOCANU BOGDAN - ŞTEFAN
II A
9,40
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CURCĂ IZABELA - ALEXANDRA
II B
9,40
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
DUMITRACHE DENIS - GEORGE
II B
9,40
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
NECULAI TEODORA
II B
9,40
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
VÂRVOREA - AVRAM LAURA
IV B
9,40
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
STOIAN COSMINA - BIANCA
II A
9,35
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
MEREGIU OANA
II B
9,35
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
SÎRBU BIANCA - ELENA
III B
9,35
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
DORIN DENISA - ALEXANDRA
II B
9,30
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
DRAGU CRIASTIANA - DENISA
II B
9,30
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
ALEXE ALIN GABRIEL
II B
9,20
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
MORARU SEBASTIAN
II B
9,20
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CHICĂ-ROŞĂ CRISTIAN - DANIEL
III B
9,20
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
DASCĂLU ALEXANDRA
IV C
9,20
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
IACOB ROBERT
II B
9,15
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
BUTUCEA OCTAVIAN
II B
9,15
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
HORCIU IULIA - MIHAELA
II D
9,05
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
GHIZILĂ ELENA
III A
9,05
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
JIJILEANU IOANA
II B
9,00
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CEPRIAGA FLORENTINA
II D
8,95
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
MITITELU IRIS - EMANUEL
II D
8,90
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CONSTANDACHE ANDREEA
IV C
8,90
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
ARZOIU ELENA - CRISTINA
III A
8,85
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CORDON TEODORA
IV C
8,85
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
HOLOŞTENCU ANDREI - DANIEL
III A
8,80
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CÂRLAN MIHAI
III A
8,80
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
DUŢU ANDREEA - ROXANA
III A
8,70
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
SILIVESTRU ANDREEA - CRISTIANA
IV B
8,70
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
ATANASOV ROBERT - VALENTIN
II C
8,60
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
GRIGORAŞ GEORGE - PARASCHIV
III A
8,60
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
MORARU DAVID - ALEXANDRU
III A
8,60
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CIUBOTARU IORDAN
III B
8,60
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
MIANIA DRAGOŞ
III B
8,60
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
BĂNICĂ CRISTINA - VALENTINA
IV B
8,60
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
BUFTEI ALEXIA - MARIA
III A
8,55
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
OANCĂ BOGDAN - CONSTANTIN
II D
8,50
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
CIUBOTARU ALEXANDRA - ŞTEFANIA
II D
8,50
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
MÂNEA RUXANDRA - IULIANA
III A
8,50
Sc.Gimnaziala Nr.12 Tulcea
NICULESCU IRINA
III B
8,50

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR METODICE ALE COMISIILOR ÎNVĂŢĂTORILOR CLASELOR a- II- a, a-III-a și a- IV-a
semestrul al II-lea, an şcolar 2012-2013
|| Nr. crt.
Tema
Data
Forma de activitate
Responsabilități
Observaţii
1.
-Alcătuirea programului de activitate pe semestrul al II-lea;
-Propuneri pentru oferta CDȘ
-Propuneri pentru activitățile din săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun”
29.01.2013
Ședință de lucru
prof. înv. Ariton Mihaela

2.
Tehnici de lucru utilizate în orele de abilități practice/educație tehnologică la clasele I-IV
26.02.2013
Masă rotundă
toate cadrele didactice din comisie

3.
Elevul, la puntea dintre școala primară și gimnaziu
19.03.2013
întâlnire dintre învățători și profesori
prof. înv. Ilie Floarea
prof. înv. State Marusea

4.
Abordări interdisciplinare la clasele I-IV
30.04.2013
Prezentare referate
prof. înv. Ariton Mihaela

5.
Abordarea interdisciplinară a conținuturilor învățării, disciplina matematică
14.05.2013
activitate
demonstrativă
prof. înv. Cotună Mariana

6.
Creșterea eficienței învățării prin interdisciplinaritate
13-26.05.
2013
Activitate grupa metodica la Șc. Constantin Găvenea Tulcea
responsabilul gr. metodice – prof. înv. Ida Ștefana

7.
Stabilirea modului de atingere a standarelor educaționale de către elevi, specifice, la nivelul Comisiei metodice. Analiza testelor finale
19.06.2013
Ședință de lucru
toate cadrele didactice din comisieSemestrul I an şcolar 2012-2013

Nr. crt.
Tema acţiunii
Data
Forma de activitate
Locul de desfăşurare
Cine răspunde
Observaţii
1.
Realizarea analizei de nevoi, formularea obiectivelor strategice, a celor specifice si a programului de activitati –Prezentarea raportului, a sarcinilor şi a obiectivelor pentru anul şcolar 2012 2013
Activitatea comisiei învăţătorilor din şcoală, în anul şcolar 2011-2012– prezentarea raportului
-Planul managerial pe an şcolar şi semestre – prezentare
-Tematicile şedinţelor de catedră - stabilire
20 IX.2012
informare
-informare
-sedinţă de lucru
cabinetul metodic
cabinetul metodic
cabinetul metodic
Responsabilul comisiei metodice din anul trecut
Responsabilul actual al comisiei metodice
Responsabilul actual al comisiei metodice

2.
Realizarea unor teste iniţiale de evaluare la nivelul fiecărei clase, centralizarea şi analiza rezultatelor acestora -Testarea iniţială a elevilor din clasele a II-a, a-III-a și a-IV-a–, elaborarea şi interpretarea testelor, stabilirea măsurilor ameliorative
2- 11.X
2012
activitate practică pe subcomisii
( clasele, II ,III și IV)
cabinetul metodic
Responsabila comisiei metodice și inv. claselor II,III,IV

3.
Lecție demonstrativă la clasa a-IV-a C
„Toamna” de Octavian Goga
22.XI..2012
lecție
demonstrativă
Sala de clasă
Prof.Cernățeanu Mihaela și înv .Ilie Floarea

4.
Necesitatea cunoașterii psihopedagogice a copilului,metode și tehnici de cunoaștere a personalității acestora
19- 30 XI
2012
activitate practică
Sc. Nifon Bălășescu
Responsabilul gr. metodice –prof.inv.Ida Ștefana

5.
Realizarea unor teste de evaluare la nivelul fiecărei clase, centralizarea şi analiza rezultatelor acestora-Teste de evaluare pe semestrul I, an şcolar 2012-2013, clasele a II-a,a-III-a și a-IV-a
-Elaborarea testelor
-Analiza performanţelor (intrepretarea rezultatelor şi stabilirea măsurilor ameliorative)
12 -18.XII
2012
activitate
practică pe
subcomisii
clasele II,III,IV.
cabinet metodic
Prof.inv.Ariton Mihaela și inv.claselor II,III,IVŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 12 Tulcea
Învăţător Mihaela ARITON
Comisia metodică a claselor II-III şi IV
Anul şcolar 2012-2013
ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere :
- oferta curriculară
- resursele umane
- relaţiile cu comunitatea
- resursele materiale şi financiare
a) Oferta curriculară
PUNCTE TARI
Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).
PUNCTE SLABE
- managerial – oferta şcolii nu satisface pe deplin nevoile tuturor elevilor din şcoală
- resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor
OPORTUNITĂŢI
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice.
CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate.
Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.
CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.
AMENINŢĂRI
- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient.
MĂSURI DE REMEDIERE
-îmbunătăţirea ofertei CDŞ-ului, pentru a acoperi o paletă cât mai largă de cerinţe ale elevilor
-achiziţionarea unui număr mai mare de PC-uri şi instalarea de soft educaţional pe acestea, care să satisfacă cerinţele moderne ale educaţiei.


b) Resurse umane
PUNCTE TARI
-personal didactic calificat în proporţie de 100 %
-ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 100 %
-relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora
PUNCTE SLABE
-conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice
-conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum : organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.
OPORTUNITĂŢI
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi
- posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile)
AMENINŢĂRI
- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor
MĂSURI DE REMEDIERE
-cuprinderea unui număr cât mai mare de cadre didactice la cursuri de perfecţionare, pentru a îmbunătăţi calitatea şi numărul de abilităţi pe care aceştia să le poată aplica în procesul instructiv educativ
-atragerea părinţilor către viaţa şcolară prin participarea acestora la acţiuni deosebite organizate de şcoală (serbări, festivităţi de premiere, mese rotunde)
c) Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
- întâlniri cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii
- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare
- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum : excursii, vizite la muzee,planetariu, vizionări de spectacole, acţiuni contabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
PUNCTE SLABE
- legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt insuficiente şi necoordonate
AMENINŢĂRI
- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară
MĂSURI DE REMEDIERE
-creşterea numărului de întâlniri cu reprezentanţi ai unor firme şi licee în vederea unei mai buni orientări vocaţionale a elevilor
-prezentarea colectivelor de elevi a pricipalelor grupe de ocupaţii şi meserii din cele mai căutate pe piaţa muncii, cu ajutorul unor reprezentanţi ai Forţelor de muncă din Tulcea.
d) Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare
- exitenţa cabinetelor (a cabinetului A.E.L.) ,a laboratoarelor pentru anumite discipline
- şcoala are bibliotecă
PUNCTE SLABE
- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare
OPORTUNITĂŢI
- descentralizare şi autonomie instituţională
- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii
AMENINŢĂRI
-conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
-ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente
MĂSURI DE REMEDIERE
-acţiuni specifice cum ar fi : alocarea unor ore de dirigenţie, publicarea unor articole de gen în revista şcolii şi la gazetele claselor a unor tematici care să îmbunătăţească conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare.

profesor învățământ primar Ariton Mihaela

Planificare clasa a II-a - prof.inv. Ida Stefana


Planificari - prof. inv.primar State MaruseaMugur De Fluier - Phoenix